ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Doskočilová Hana (*11.07.1936)

­­­­

Diogenés v sudu: Dalších dvacet známých příběhů z doby dávné a nejdávnější

Ilustroval: Gabriel Filcík
Vydalo: nakladatelství Albatros

Tato kniha je napsaná ve spisovné češtině v er-formě. Obsahuje 21 povídek a pověstí, napsaných na 92 stránkách.

Děj se odehrává na různých místech, většinou ve starověku kromě pravdivého příběhu Waterloo.
Hlavními hrdiny jsou různí lidé a nadpřirozené bytosti (bohové, víly).

OBSAH:

Narcis a víla Echo
Do uzavřeného mladíka Narcise se zamilovala víla Echo, která uměla vyprávět dlouhé pohádky. Těmito pohádkami bavila i bohyni Héru. Jenže jednou se stalo, že Zeus tajně odešel zatančit si mezi víly a Héra se na něj velmi rozhněvala.
Svou zlost si vylila na Echo a ta nesměla vypustit od té doby jediné vlastní slovo - mohla jen opakovat poslední slabiky vět, které někdo řekl.
Z víly se stala nakonec jen ozvěna. A ubohého Narcise ostatní víly proklely, že se nesmí zamilovat do nikoho jiného než do sebe.

Trojský kůň
Tróju obléhalo řecké vojsko, nemohlo však silné hradby zdolat a tak lstivý Odysseus vymyslel, jak je oklamat. Řekové předstírali, že se vdávají a odplouvají pryč. Na břehu po nich zůstal jen dřevěný kůň. Trojané se radovali, rozebrali část hradeb a koně vtáhli dovnitř. Po půlnoci z koně vyskákali vojáci a všechny povraždili. Jenže ani Řekové nebyli uštědřeni osudu. Potkalo je ještě mnoho nebezpečí.

Babylonská věž
V Mezopotámii se lidé snažili postavit nejvyšší věž, až do nebe. Jenže se to znelíbilo bohu Mardukovi a tak jim všem popletl jazyky tak, že si nerozuměli.

Kolumbovo vejce
Kolumbus objevil, že je země kulatá a když se vydával na objevnou cestu pod španělskou vlajkou, objevil Ameriku. Většina lidí ho oslavovala, ale byli i závistivci. Jistý kardinál prohlásil, že to nebylo vůbec těžké a Kolumbus mu odpověděl: "Bylo to těžké jako postavit vejce na špičku." To se kardinálovi nepovedlo. Pak si vzal vejce Kolumbus, naklepl ho a vejce stálo.

Ikarův pád
V Athénách žilo mnoho vynálezců, mezi nimi byl i Daidalos. Protože shodil ze skály Thálose, musel opustit se svým synem Ikarem město. Dostal se na ostrov Krétu, kde postavil labyrint pro obludu Minotaura. Aby se dostal z ostrova, sestrojil si křídla, a se synem vzlétli. Syn neposlechl rady a spadl do moře, proto se nazývá moře Ikarovo.

Newtonovo jablko
Jednomu anglickému statkářovi Newtonovi se narodil syn Izák. Otec mu brzy zemřel a syn vyrůstal s matkou a strýčkem. Práce na statku ho nezajímala, lákali ho jen knížky. Jednou ležel pod stromem a jablko mu spadlo na nos. Objevil zákon o přitažlivosti zemské.
Od té doby stále něco objevoval a stal se slavným.

Diogénes v sudu
V Korintě žil muž Diogénes. Bydlel v prázdném sudu, kde měl celý svůj majetek. Lidé se mu smáli. Jednou však za ním přišel Alexandr Veliký a mudrc mu klidně řekl, aby mu ustoupil ze sluníčka. Jindy zase Diogéna zajali mořští lupiči, prodávali ho jako otroka.
Stal se však vychovatelem dětí kupce, který si jej koupil.

Midasovy uši
Jednou jeden hodný král Midas hostil otrhaného stařečka. Ten mu za odměnu splnil přání, že čeho se král chytne, to se změní ve zlato. Pak toho velmi litoval a bůh Dionýs vzal kouzlo zpět. Od těch dob si Midas vážil prostých věcí.
Jednou rozhodoval, zda hudba zlaté harfy zní lépe než pískání na píšťalu. Rozhodl v neprospěch Apollona a ten mu za trest vytahal uši. Králův holič tajemství pošeptal do jámy. Rákosí, které vyrostlo na místě jámy, všem prozradilo o královských oslích uších.

Norimberský trychtýř
V Norimberku se krejčímu Sachsovi narodil syn Hans. Ten se měl stát ševcem, ale hlavně básnil a stal se známým básníkem. Když se ho ptali, odkud má své nadání, řekl, že mu tatínek trychtýřem nalil v dětství rýmování do hlavy.

Sfinga
Na skále u města Théb se usadila obluda Sfinga. Nikdo neprošel do města, aniž by mu sfinga nepoložila hádanku. Kdo neuhodl, toho zardousila. Až se objevil Oidipus. Hádanku uhodl, Sfinga se rozzlobila a skočila ze skály. Oidipus se stal králem.

Buridanův osel
Jeden sedlák měl hloupého osla. Jednou jel do města na dva dny a tak dal oslovi dvě otýpky sena místo jedné. Oslík nevěděl, kterou má sníst dřív, a tak přemýšlel a nejedl. Když sedlák přijel, velmi se lekl, že se osel ani jednou nenažral. Zavolal lékaře i sousedy, ale nikdo mu nepomohl a osel zemřel.
Tento příběh vyprávěl pan učitel Buridan dětem ve škole nejméně sedmkrát týdně => Burianův osel.

Prokrustovo lože
Théseus byl princ, který vyrůstal daleko od svého otce a měl ho poprvé spatřit, až bude dospělý. To se stalo a tak se Théseus vydal na cestu. Schválně si vybral tu složitější, aby mohl cestou vykonat nějaký hrdinský čin. Cestou potkal čtyři obry, kteří zabíjeli pocestné. Princ je zabil a brzo se z něj stal i athénský král.

A přece se točí
Mikuláš Kopernik přišel na to, že se Země točí kolem Slunce a napsal o tom knihu. Tuto knihu však králové, papež a další vysocí zakázali číst. Přesto ji lidé četli a často Kopernikovi uvěřili. Nikdo se však neodvážil nic říct. Až Giordano Bruno se za tu pravdu nestyděl a také byl za trest upálen.
Potom se zase ozval Galileo Galilei, ale ten před soudem křivě přísahal, že to není pravda. Když však ze soudní síně odcházel, zamumlal si "A přece se točí!"

Achillova pata
Malého Achilla jeho maminka-víla a královna vykoupala v zázračné vodě, aby byl nezranitelný a přitom ho držela za patu. Také ho vychovávala jako holčičku, ale když byla válka, Achilles se dal najmout. Náhodou ho však strefil šíp do paty a on zemřel.

Utopie
Je to kniha o vymyšleném ostrově pana Thomase More. Lidé se zde mají rádi, děti si hrají se zlatem...
More byl podšerif Jindřicha Osmého a měl rozhodovat, že král může své manželky nechat popravit. To se mu nelíbilo a tak ho dal Jindřich popravit také.

Břímě Atlantovo
Titán Atlas musel nést na svých ramenou nebeskou klenbu až do skonání světa. Jednou šel kolem Hérakles, který potřeboval tři zlatá jablka ze zahrady atlantových dcer Hesperoven. Obr Atlas mu pomohl a Hérakles mu na tu chvíli podržel nebeskou klenbu. Atlas ale nechtěl tu nebeskou tíhu vzít zpět na sebe a vymluvil se, že jablka donese králi sám. Hérakles ho však prokoukl a lstí mu utekl.

Waterloo
Napoleon vytáhl proti ruskému caru Alexandrovi, jenže když bylo vojsko u Moskvy, Moskvané své město spálili a tím velmi oslabili nepřátele. Ty pak snadno porazili. Napoleon utekl na ostrov a tam sesbíral nové vojsko a zaútočil na Paříž. Na sto dní se stal císařem, jenže pak byl opět poražen v bitvě u Waterloo a on opět utekl na ostrov Sv. Heleny.

Oheň Prométheův
Prométheus ukradl bohům oheň z Olympu, aby pomohl lidem. Těm opravdu pomohl, ale sám za to tvrdě zaplatil. Zeus ho nechal přikovat ke skále a každý den k němu posílal orla, aby ho trápil. Vysvobodil ho až Hérakles. Prométheus musel pak až do smrti nosit prsten s kamenem.

Gordický uzel
Gordiás, nový král města Gordionu, přivázal vůz ke chrámu silným uzlem a řekl, že jen ten, kdo ho rozváže, se stane pánem světa. Jednou jel kolem Alexandr Veliký a uzel rozťal mečem, pánem světa se také nikdy nestal.

Kostky jsou vrženy
V triumvirátu Římu byl Crassus, Pompeius, Caesar.
Crassus náhle zemřel a v samotném Římě zůstal jen Pompeius. Ten se chtěl stát jediným vládcem. Caesara to rozhněvalo a vytáhl na něj. Přes řeku Rubikonu však nesmí žádný panovník se svým vojskem. Caesar se rozmýšlel - buď tu zůstane, nebo půjde dál, ale musí vyhrát. Rozhodl se pro druhou možnost a vyhrál.

Ariadnina niť
Athény musely platit krutou daň - každých 9 let vyjížděla z Athén černá loď se 7 dívkami a 7 chlapci, aby sloužili jako potrava Minotaurovi. Théseus se mezi odsouzence dobrovolně přihlásil a rozhodl se, že Minotaura přemůže. Ariadna se do něj zamilovala a dala mu na cestu klubíčka, s pomocí kterého našel cestu ven z bludiště, když se mu opravdu podařilo Minotaura přemoct.

VLASTNÍ NÁZOR:

Kniha se mi líbila, podobné příběhy jsem četla například v knize Staré řecké báje a pověsti.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Babet, 03.01.2007

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Damoklův meč a další známé příběhy z doby dávné a nejdávnější
-Diogenés v sudu: Dalších dvacet známých příběhů z doby dávné a nejdávnější
-O Mamě Romě a romském pámbíčkovi
-O raráši Mlíkovi
Čítanka - nenalezen žádný úryvek z autorovy tvorby
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
Hana Doskočilová - Diogenés v sudu: Dalších dvacet známých příběhů z doby dávné a nejdávnějšíMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)