ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 1.55
Hodnoceno: 47x Prosím, ohodnoť pojem

 1. útvary jazyka – spisovný jazyk + projevy hovorové i nespisovné (obecná čeština, nářečí, slang)
 2. zvukové prostředky – rytmus, rým
  • eufonie (libozvučnost) – příjemné uspořádání zvuků v projevu (př. Toman: V mlhách stříbrných měsíčních paprsků se taví sníh)
  • onomatopoie (zvukomalba) – napodobení zvuku slovy (př. Erben: Na topole podle skal zelený mužík zatleskal; Mácha: Řinčí řetězů hřmot)
  • paronomázie – opakování stejných hlásek ve slovech stejného základu (př. Kollár: Slavme slavně slávu Slávů slavných)
  • zvukosled – pravidelné opakování stejných hlásek ve verši (př. Biebl: Tyčinky v tichých a bílých liliích ve světle zeleném světle zeleně…)
 3. stylové rozvrstvení slovní zásoby – slova stylově neutrální nebo stylově zabarvená (eufemismy, archaismy, historismy, poetismy apod.)
 4. textové prostředky – styl vyprávěcí, popisný, charakterizační, úvahový; monolog, dialog; autorská řeč, řeč postav (přímá, polopřímá, nevlastní přímá)
 5. syntaktické prostředky – využití různých druhů vět, vyjadřování slovesné a jmenné, slovosled
 6. pojmenování
  1. přímá:
   • básnický přívlastek (epiteton)
    • konstans (označuje stálou vlastnost), př. bílý sníh
    • ornans (ozdobný), př. Mácha: růžový večer
    • přirovnání, př. oči jako dva pecny, slzy co perly
   • paralelismus – dva jevy postaveny vedle sebe, př. Florian: Uměl jsem jedním tahem tvoje ruce – holubici, zobající na psacím stroji
   • antiteze – přirovnání protikladem
    • teze, př. odněkud kůň vyjíždí
    • popření, př. on nevyjíždí
    • přirovnání, př. Čelakovský: on větrem letí
  2. nepřímá (obrazná) = tropy
   • metafora – přenesení pojmenování na základě podobnosti, př. Mácha: bledá tvář luny
   • personifikace (zosobnění) – lidské vlastnosti a činy se přenášejí na neživé objekty, př. Mácha: o lásce šeptal tichý mech
   • metonymie – přenesení pojmenování na základě věcné spojitosti, př. celé město klečelo na kolenou posloucháme Mozarta (= jeho hudbu)
   • synekdocha – druh metonymie, spojitost kvantitativní, část označena celkem a naopak, př. Nezval: A v létě tyčí se tu kukuřičná zrna (= klasy)
   • perifráze – rozvedená synekdocha, vyjádření opisem, pomocí typických znaků, př. Bezruč: Až bude růst nade mnou tráva (= až zemřu)
   • eufemismus – zjemnění výrazu, př. zesnul, odešel
   • hyperbola – nadsázka, zveličení výrazu, př. stokrát děkuji, tisíckrát vás líbám, les komínů
   • oxymóron – spojení slov protichůdného významu, kontrast, zdánlivá nelogičnost, př. Mácha: chodí jako živá mrtvola mrtvé milenky cit, zbortěné harfy tón
   • ironie – využití slov v opačném významu, př. Havlíček: oslí uši právě dobře ke koruně sluší
   • sarkasmus – zesílená ironie, př. Bezruč: …a tak dostal Halfar místo (= hrob sebevraha)
   • alegorie (jinotaj) – utajení skutečného obsahu, například v bajkách
  3. figury – zvláštní obraty větné stavby, zdůrazňující myšlenku
   • opakování slov
    • ve větě, verši = epizeuxis, př. Wolker: Utichly továrny, utichly ulice
    • na začátku veršů = anafora, př. Nezval: Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil / na břehu řeky Svratky roste nízká tráva
    • na konci veršů = epifora, př. Erben: Co to máš na té tkaničce, na krku na té tkaničce?
    • na konci a na začátku verše = epanastrofa (palilogie), př. Čelakovský: Střela ta se zaryla v bílá ňadra, v bílá ňadra prvního Tatařína
   • gradace – stupňování významu, př. Nezval: …kde je voda modravá a nebe modravé a hory modravější
   • řečnické figury
    • apostrofa – oslovení, př. Hrubín: Čechy krásné, Čechy mé, obraze rámu prastarého
    • řečnická otázka – nevyžaduje odpověď, př. Bezruč: Kdo na moje místo, kdo zvedne můj štít?
    • inverze – změněný slovosled, př. Sova: kachna s peřím zelenavým

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené/upravené: 16.10.2009

­­­­

Diskuse k pojmu
Jazykový plánMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­