ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Ovidius Naso Publius (*43 př.n.l. - †18 n.l.)

­­­­

Umění milovat (rozbor)

 • nebo též Umění milovati

Ovidiova milostná poezie spadá do básníkova prvního tvůrčího období. Inspirován četbou svých uměleckých předchůdců, dává na základě vlastních poznatků, spojených s obrazotvorností, rozpučet lásce v rozmanitosti všech jejích ohnivých květů.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

In O lásce a milování. Vydalo nakladatelství Svoboda v Praze roku 1969. Z latinského originálu De arte amatoria libri tres přeložil a poznámkami doplnil Rudolf Mertlík. Předmluvu napsal Ferdinand Stiebitz. Celkový počet stran: 398 (svazek obsahuje: Lásky; Umění milovat; Jak léčit lásku; Listy milostné).

VLASTNÍ ROZBOR:

Literární teorie

 • literární druh: lyrika
 • literární žánr: píseň milostná, didaktická
 • literární forma: poezie

Kompoziční plán

 • rozsah díla, členění: 3 knihy, básnické skladby, strofy a volné verše bez rýmu; rozsah střední

Tematický plán

 • téma, hlavní myšlenka: rady mužům a ženám k úspěchu v lásce
 • motivy: láska, místa pro schůzky zamilovaných, návody pro udržení lásky, rády dívkám (k pěstění krásy atd.)
 • místo, čas: starý Řím, před 2000 lety
 • hlavní a vedlejší postavy:
  • básník - radí milencům, jak se k sobě chovat; co dělat proto, aby jejich láska vydržela
  • zamilovaní mladíci a dívky
 • příběh (děj):
  Ovidius radí, na koho máme upnout svou lásku, jak ji získat, jakými lichotkami ji potěšit... Ale hlavně zdůrazňuje, že musí být na dlouhý čas. Mužům radí, kde hledat krásné dívky, jak se jim dvořit a proč psát dopisy. Ženám zase připomíná, že musí pečovat o svou vnější krásu, například se také nesmí chechtat jako slepice, a učí je ladně chodit.
 • postavení autora: ich-forma, didaktik (promlouvá k nám jako ke 2. osobě)

Jazykový plán

 • vrstva ČNJ: spisovná čeština
 • zvukové prostředky: elegické distichon (dvojverší)
 • stylové rozvrstvení: citově zabarvená slova (nožky; polštářek; zrníčka), archaismy (smilstvo; jho; nevěstky)
 • pojmenování: epiteton (hluché vlny), přirovnání (hněv se rozplyne jako křehounký led), metafora, personifikace (ať loďku touhy pohání vesly svých slov; kam až se umění dere)

Literární historie

 • o autorovi: římský básník z bohaté rodiny, původně studoval v Římě právo a rétoriku, ale byl velmi nadaný básník, a proto se po ukončení studií věnoval jen literatuře; roku 8 byl císař Augustem vyhnán do Rumunska (není známo proč) a žil tam až do své smrti
 • inspirace dílem: Radka Miltová - Mezi zalíbením a zavržením: recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě; Ovidius v proměnách; After Ovid: New Metamorphoses - zpracování námětů z Proměn

Literární kritika (můj názor)

I po 2000 letech je Umění milovat stále aktuální, protože celé věky se setkáváme s našimi protějšky na nejrůznějších hnízdečcích lásky, píšeme milostné dopisy nebo nevíme jak začít rozhovor s příjemnou osobou. Tyto rady se mi zdají užitečné, přesto si ale myslím (možná i kvůli mému subjektivnímu křesťanskému pohledu), že si básník udržuje mírný odpor k ženám. Zdá se mi, že o nich přemýšlí trochu jako o podplemenu, o věci, a vkládá jim jen takový sexuální význam.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: krajterka, 18.12.2014

   
­­­­

Diskuse k výpisku
Publius Ovidius Naso - Umění milovat (rozbor)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­