ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Apuleius Lucius (*asi 125 - †asi 180)

­­­­

Zlatý osel

Satirický román antického autora líčí neuvěřitelné příhody zámožného a vzdělaného mladíka, jenž se v touze po dobrodružství vlastní nerozvážností proměnil v osla.
V podobě osla pak poznává hrdina úděl různých vrstev obyvatel antického světa a jeho prostřednictvím autor živě a realisticky seznamuje s neřestmi lidí i bohů, poukazuje na zlozvyky kněží, zpupné jednání Římanů i na starosti obyčejných lidí. K hlavní dějové osnově je připojena řada vedlejších příběhů o kouzlech a mýtech, zejména o Amorovi a Psyché. Rozmarný děj je na rozdíl od Lúkiánovy řecké předlohy ukončený mladíkovým zázračným osvobozením a hrdina se na důkaz díků stává nadšeným vyznavačem bohyně Isis, v jejíž oslavný hymnus se nakonec celý román mění.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Euromedia Group v Praze roku 2002 (1. vydání tamtéž). Z latinského originálu Apulei Metamorphoses přeložil, poznámkami a seznamem vlastních jmen opatřil Václav Bahník. Počet stran: 446. ISBN: 80-7202-860-X.

STRUČNĚ O AUTOROVI:

Zlatý osel je jediný zcela zachovalý latinský román starověku. Byl sepsán ve druhém století našeho letopočtu Luciem Apuleiem, Afričanem, rodákem z Madaury. Lucius pocházel ze zámožné rodiny a dostalo se mu dobrého vzdělání na univerzitě v Kartágu a po smrti otce i na univerzitě v Athénách. Tam se věnoval především filosofii. Ovládal latinu a řečtinu a byl velmi dobrým řečníkem. Hodně cestoval, v dnešním Tripolisu se setkal se svým bývalým spolužákem z Athén, později se oženil s jeho ovdovělou matkou.
Příbuzní Pudentilly, Apuleiovy ženy, dokonce Lucia obžalovali z čarodějnictví - přišlo jim podezřelé, že se jejich příbuzná vdala za muže o tolik let mladšího. Nakonec byl však Apuleius obžaloby zcela zproštěn, odešel zpět do Kartága a stal se váženým občanem.
Z autorových dochovaných děl jsou nesporně nejlepší Metamorfózy (Proměny), známější pod jménem Zlatý osel. Žánrové zařazení v řadě dochovaných antických románů působí potíže, neboť druhé takové dílo není. Nejblíže stojí nejspíše románu dobrodružnému. Název románu pochází od stěžejní zápletky - proměny hlavního hrdiny Lucia v osla. Přívlastek "zlatý" přidal oslu poprvé Augustin podle tehdejšího zvyku připojovat taková označení dílům, která měla velký úspěch.

OBSAH:

Zlatý osel obsahuje vše, co může i dnes čtenáře přitahovat - mladý, urozený hrdina prochází nejrůznějšími dobrodružstvími, zpočátku v lidské, později v oslí podobě. Trpí, strádá, ale nakonec se dočká šťastného konce. K této hlavní linii se cestou přidává mnoho dalších příběhů - čarodějnice, nebožtíci, duchové, nevěrné ženy, ukrutní páni, záhadný drak, lupiči, únosy, vraždy a nechybí ani pohádka a mystické zážitky.

Námět, který si Apuleius pro svůj román zvolil, není původní. V jednodušší podobě jej zpracoval i Lúkiános ve své satiře Lúkios neboli Osel, i když ani Lúkiános nebyl původním autorem. Obě díla však pocházejí přibližně ze stejného období a oběma byla zřejmě vzorem nějaká společná, nám neznámá předloha.

Apuleius na počátku románu slibuje, že bude vyprávět po milétském způsobu řecký příběh, a toto předsevzetí opravdu dodrží. Kompozice románu je velmi složitá a důmyslná. Jedenáct knih Zlatého osla nám přibližuje více než rok Luciova života, který většinou strávil v oslí kůži. Téměř celé tři první knihy tvoří expozici příběhu. Líčí život mladého Lucia před tím, než se omylem proměnil v osla. Byl to život lehkomyslný, bezstarostný, naplněný honbou za smyslovými požitky a neobvyklými příhodami, poznáním tajemných obřadů a čarodějnického umění. Několikrát se v této expozici ozve varování: s hrdiny vložených novel, kteří jsou nějak účastni čarování, to dopadá dost špatně. Lucius si toho však nevšímá a dopadne to velmi špatně - stane se z něj osel, jenž se může proměnit zpět jen po požití růžových květů. Celý další rok pak musí v oslí kůži čekat na spásu. Toto čekání zahrnuje největší část románu (od konce 3. do začátku 11. knihy).

Již v expozici bylo vlastní vyprávění přerušováno vloženými příběhy jiných postav, což pokračuje i do dalších částí románu. Vypravěč-Lucius-osel přenechává vyprávění nejrůznějších příběhů jejich svědkům nebo aktérům, což brání fádnímu plynutí děje. Apuleius neustále kombinuje techniky románové kompozice, navlékání a rámcování. Nejlepší ukázka této techniky je v deváté knize - do vložené povídky o ženě pekařově, kterou vypráví osel, jsou vloženy další dvě - o zdatném milovníkovi a o ženě valchářově.

Nejdelším a nejvýraznějším vloženým příběhem je vlastně pohádka o Amorovi a Psyché. Je umístěna v centru a svou délkou dává čtenáři najevo svou závažnost. Lucius vyslechne pohádku na počátku svého oslího putování, když ji vypráví škaredá stařena v lupičském pelechu uloupené dívce. Vložení pohádky není bezúčelné - Psýché má s Luciem mnoho společného - jejich zlý osud je trestem za zvědavost a lidskou marnivost.

Po vyvrcholení první poloviny románu Lucius projde ještě řadou dalších trpkých zkoušek, stále těžších, až nakonec přijme vykoupení z rukou nejvyššího božstva.

Vložené novely druhé poloviny románu se ostře liší od předešlých - nyní se Lucius-osel stává jejich přímým účastníkem a většinou je také sám vypráví. Učí se tím poznávat lidi a správně je hodnotit. Už zde začíná postupná proměna - Luciova oslí podoba s lidským rozumem mu dovoluje proniknout k lidem tak, jak člověk obvykle nemůže. Je svědkem těch nejsoukromějších hovorů a scén. Druhá podoba románu je tak mnohem realističtější, ale také chmurnější.

Na samém konci románu se Luciovi zjevuje bohyně Isis (Aset), jejíž kult je otevřen jen těm, kteří se zřekli smyslnosti a světské marnosti. Zde je odhalen autorův myšlenkový záměr - šlo mu především o proměnu osla-Lucia v člověka. "Oslovský" život je život v tupé smyslnosti, která vydává člověka napospas slepému osudu. Teprve ten, kdo se povznese výše, kdo překoná smyslnost náboženskou meditací, vymaní se z moci slepého osudu, je hoden své lidské podoby.

VLASTNÍ NÁZOR:

Kniha ve mne vyvolávala velmi rozporuplné pocity - na jednu stranu byla vtipná a optimistická a já jsem se musela škodolibě smát při Luciových strastech, na druhou stranu, při hlubším zamyšlení, mi dávala mnoho důvodů k filosofování. Tomu, kdo čte knihu pozorně, poskytne Zlatý osel spoustu rad do života, které lze i dnes, několik staletí po sepsání knihy, efektivně využít.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Lilithen, 02.12.2011

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník - nenalezen žádný další obsah z autorovy tvorby
Čítanka - nenalezen žádný úryvek z autorovy tvorby
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
Lucius Apuleius - Zlatý oselMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­