ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Wolker Jiří (*29.03.1900 - †03.01.1924)

­­­­

Básně z pozůstalosti

Patří sem básně, které byly vydány posmrtně. Naplno se v nich odráží beznaděj plynoucí z onemocnění tuberkulózou a jistota autora, že smrt není daleko. Na druhou stranu i v tomto složitém životním období dokázal Wolker sepsat takové skvosty jako Baladu z nemocnice nebo Baladu o námořníku.

Zajímavé básně:

Balada o ženě, Bohu a muži
Patrný vliv proletářství a symbol síly ve svazku muže a ženy. Řádová sestra Klára touží po lásce, a proto žádá Krista, aby sestoupil z kříže a stal se jejím milencem. Zázrak se však nekoná a Klára sejde ze správné cesty, stane se prostitutkou. Sama je pak obrazně ukřižovaná (spojitost s básní Ukřižované srdce ze sbírky Host do domu) a od jejího utrpení jí pomůže až silný muž, který věří v lepší svět a v možnost změnit budoucnost.

"Rozbil jsem kladivem tuto stěnu,
pojď se mnou rozbít ostatní, má milá!
Mým pěstím srdce dej, ať těžší je jejich síla,
a oči naše kovadlinou učiň
k překutí světa od rezi..."

"Jsme kladivo, žena a muž,
láska bojující!"

Balada z nemocnice
V nemocničním pokoji stojí dvacet lůžek a jeden nemocný žádá lékaře, aby jej přemístili ze stinného lůžka na slunné místo, nosí prý v hlavě veliký vynález, který odnese celý svět na lepší místo. Lékař však nemůže jeho přání vyhovět, všichni nemocní si jsou u něj rovni. Upozorní ho ale, že číslo tři už skonává, po jeho smrti tedy nechá vynálezce přemístit. Po sedmi nocích, kdy se stav umírajícího nemění, rozhodne se montér svého druha zabít, aby sám přežil. Udusí ho proto a druhý den se stěhuje na jeho místo. Bůh ho však potrestá zamračeným počasím a vynálezce umírá přesně v den, kdy slunce znovu vysvitne.

Chorý, který ležel v stínu,
přenesen je k oknu blíž.
Bože, ty znáš jeho vinu,
zda mu, Bože, odpustíš?

Balada o námořníku
Vypráví o námořníku Mikuláši, který opouští na tři léta manželku záhy po svatbě. V jednom přístavu potká bývalou milenku, která na něj věrně čekala sedm let, nevzpomíná si však na ni. Zhrzená dívka ukončí svůj život skokem do mořských vln. Po návratu domů námořník zjistí, že jeho žena ho podvedla, ze vzteku zabije věrného psa Fidelia a chystá se zabít i ničemnou ženu, v očích mrtvého psa však rozpozná oči dívky, jež na něj dlouhých sedm let čekala a svůj čin si rozmyslí. Posléze se přihlásí ke službě strážce majáku, kde žije naprosto sám a odloučen.

Námořník ke psu shýbá se - a děs jím zachvěje,
to nejsou mrtvé oči psí, - toť oči z Marseille,
to nejsou mrtvé oči psí, - to zrak je děvčete,
z podmořských hlubin přicházejí oči prokleté,
dvě smutné oči vrací se a křičí noční tmou:
"Mikuláši, proč zabil jsi věrnost a lásku mou?"

Nemocný
Básník hovoří o tíživé samotě, jež ho kvůli chorobě obklopuje a touze žít dál a něco dokázat.

Ó tího choroby, - je nejtěžší z tvých ran,
že člověk bolestmi je k sobě připoután
a v potácivých dnech, jež jdou neznámo kam,
je sebou obklopen a v sobě strašně sám.

Stud
Miniaturní příběh básně se odehrává na březích jižního moře, kde básník pozoruje ženy, které se cudně ale i provokativně snaží zakrývat svá těla před pohledy mužů. Z této řady vybočuje mladá žena, těžce sužována chorobou, která se stydí za to, jak je vyhublá a za to, že nemůže mít děti. Její odlišnost jí připadá nevhodná, a proto se snaží nevycházet mezi lidi.

Tenkráte zdálo se ti, že je snad hřích
zem sytých a zdravých skvrnit svou přítomností.
Hlavu jsi složila do žeber vysedlých
a na tomto voru, sbitém z vlastních svých kostí,
chtěla jsi jinam, daleko odjížděti,
do země vzdálené, kde žena se nemusí stydět,
že nemá štěstí,
že nemá lásky,
že nemá dětí.

U rentgenu
Vypráví o dělníkovi, jenž přijde k doktorovi, aby ho prosvítil rentgenem, protože si stěžuje na úporné bolesti. Doktor zjistí, že dělníkovi plíce jsou prožrané tuberkulózou, srdce je ušlapané, přestože kdysi věřilo v lepší život, a nejhlouběji v dělníkově nitru se skrývá nenávist, která je původcem bolesti.

Umírající
Wolker už zcela jasně cítí přicházející smrt. Smrti samotné se nebojí, největší strach má z umírání, kterým si každý člověk musí projít sám.

Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého,
co strašné je, co zlé je, to umírání je,
kdy smysly střelené v letu padají ze všeho, ze všeho...

Epitaf
Básník si sám sobě napsal epitaf krátce před tím, než zemřel, protože věděl, že smrt byla v jeho případě nevyhnutelná. Naplnily se tak jeho nejhorší obavy a zemřel tak, jak nejvíc nechtěl, jako nemohoucí chudák na nemocniční posteli. Byl plný elánu a chuti do života, viděl před sebou ještě mnohé věci, které měl a které chtěl udělat, nicméně nemoc byla rychlejší.

Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět
a pro spravedlnost jeho šel se bít.
Dřív než moh srdce k boji vytasit,
Zemřel, mlád dvacet čtyři let.


Většina básní je prodchnuta melancholickou náladou věštící přicházející smrt. I když se v této sbírce objevují i básně milostné (Šťastnému děvčeti), je z nich cítit hořkost. Velmi častý je zde motiv bolesti zobrazující nemohoucnost a bezmocnost. Básník chtěl měnit svět, nicméně mu ani nebyla dána šance.

Velmi zajímavé verše, některé básně jsou velmi působivé. Zajímavé čtení.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Zuzana Mráziková, 23.02.2006

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Balada o námořníku (Básně z pozůstalosti)
-Balada o nenarozeném dítěti (Těžká hodina)
-Balada o očích topičových (Těžká hodina), Balada o očích topičových (Těžká hodina) (2), Balada o očích topičových (Těžká hodina) (3)
-Balada o snu (Těžká hodina)
-Balada o ženě, bohu a muži (Těžká hodina)
-Balada z nemocnice (Balady)
-Balady
-Básně
-Básně z pozůstalosti, Básně z pozůstalosti (2)
-Čepobití (Těžká hodina)
-Host do domu, Host do domu (2), Host do domu (3), Host do domu (4), Host do domu (5), Host do domu (6)
-Muž (Těžká hodina)
-Nevěrná (Těžká hodina)
-O kominíkovi (Pohádky)
-Pohádky, Pohádky (2)
-Slepí muzikanti (Těžká hodina)
-Svatý Kopeček (Host do domu)
-Táborový deník šestnáctiletého skauta Jiřího Wolkera
-Těžká hodina, Těžká hodina (2)
-Těžká hodina (několik básní), Těžká hodina (několik básní) (2), Těžká hodina (několik básní) (3)
-Těžká hodina (souhrn), Těžká hodina (souhrn) (2), Těžká hodina (souhrn) (3)
-Tvář za sklem (Těžká hodina)
-U rentgenu (Těžká hodina)
-Zasvěcování srdce
Čítanka-Balada o námořníku (Básně z pozůstalosti)
-Balada o nenarozeném dítěti (Těžká hodina)
-Balada o očích topičových (Těžká hodina)
-Balada o snu (Těžká hodina)
-Báseň milostná (Těžká hodina)
-Básníku, odejdi! (Host do domu)
-Bílý kůň
-Čepobití (Těžká hodina)
-Dláždění (Host do domu)
-Dnešek (Host do domu)
-Dům v noci (Těžká hodina)
-Fotografie (Těžká hodina)
-Háj (Host do domu)
-Hoj! (Host do domu)
-Horečka zelené oči má... (Do boje, lásko, leť)
-Host do domu (celá kniha / e-book)
-Host do domu (Host do domu)
-Hřbitov (Host do domu)
-Jaro (Těžká hodina)
-Jitřní píseň (Host do domu)
-K svátku mé milé (Host do domu)
-Kamna (Host do domu)
-Kázání na hoře (Těžká hodina)
-Koledy (Host do domu)
-Mé srdce já a vášeň (Mladistvé práce veršem)
-Milenci (Těžká hodina)
-Mirogoj (Těžká hodina)
-Moře (Těžká hodina)
-Muž (Těžká hodina)
-Na svatého Mikuláše (Host do domu)
-Návrat (Host do domu)
-Nemocná milá (Host do domu)
-Nevěrná (Těžká hodina)
-Noc (Jitřní píseň)
-Noční déšť (Host do domu)
-O knihaři a básníkovi (Pohádky)
-O kominíkovi (Pohádky)
-O milionáři, který ukradl slunce (Pohádky)
-Oči (Těžká hodina)
-Odjezd (Těžká hodina)
-Okno (Host do domu)
-Po bouři (Mladistvé práce veršem)
-Pod mrakem (Mladistvé práce veršem)
-Podzim (Jitřní píseň)
-Pohádka o Jonym z cirkusu (Pohádky)
-Pohádka o listonošovi (Pohádky)
-Pohřeb (Těžká hodina)
-Pokojík v hotelu (Host do domu)
-Pokora (Host do domu)
-Polibek (Mladistvé práce veršem)
-Poštovní schránka (Host do domu)
-Poutníci (Host do domu)
-Rekruti (Host do domu)
-Samota (Mladistvé práce veršem)
-Setkání (Těžká hodina)
-Slepí muzikanti (Těžká hodina)
-Sloky (Těžká hodina)
-Smrt (Host do domu)
-Stařeček umřel (Jitřní píseň)
-Stud (Básně z pozůstalosti)
-Svatodušní svátky (Host do domu)
-Svatý kopeček (Host do domu)
-Školní sonet (Mladistvé práce veršem)
-Šťastnému děvčeti (Do boje, lásko, leť)
-Těžká hodina (celá kniha / e-book)
-Těžká hodina (Těžká hodina)
-Tvář za sklem (Těžká hodina)
-U rentgenu (Do boje, lásko, leť)
-Ukřižované srdce (Host do domu)
-V parku před polednem (Host do domu)
-Vášeň (Mladistvé práce veršem)
-Věci (Host do domu)
-Večer (Jitřní píseň)
-Verše do památníku (Mladistvé práce veršem)
-Vězeň (Host do domu)
-Vykřikl někdo do noci (Jitřní píseň)
-Vzdálená milá (Host do domu)
-Zamilovaný (Host do domu)
-Ze soboty na neděli (Host do domu)
-Zlá ulice (Mladistvé práce veršem)
-Žák (Host do domu)
-Žebráci (Host do domu)
-Žně (Host do domu)
­­­­

Diskuse k výpisku
Jiří Wolker - Básně z pozůstalostiMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­