ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Machiavelli Niccoló (*03.05.1469 - †22.06.1527)

­­­­

Mandragora

 • ukázka (1956, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění)
 • přeložil Jaroslav Pokorný
 • italská komedie (La Mandragola) o pěti dějstvích ze šestnáctého století
 • hra se řadí k žánru tzv. commedia erudita (= vzdělaná komedie) a odehrává se ve Florencii
 • její zápletka je založena na pouze zdánlivém zachování dobrých mravů a je zrcadlem soukromého života
 • Kallimach (Callimaco) využívá lsti, aby oklamal Mikulu (Nicia) a dostal se k jeho mladé manželce Lukrécii (Lucrezii)

OSOBY

 • KALLIMACH
 • SYR
 • PAN MIKULA
 • LIGUR
 • SOSTRATA
 • FRÁTER TIMOTEJ
 • PANÍ
 • LUKRECIE

Dějiště: Florencie počátkem XVI. století

DRUHÉ JEDNÁNÍ

První výstup

LIGUR, PAN MIKULA, SYR (v domě).

LIGUR: Jak jsem vám povídal, toho nám na mou duši Pánbůh poslal do cesty, abyste konečně došel svého. Získal v Paříži ohromné zkušenosti a nedivte se, že tady ve Florencii neprovozoval své umění: To plyne z toho, že je bohatý a že se už každou chvíli chce vrátit do Paříže.
MIKULA: Počkat, bratříčku, to je náramně důležitá věc. Nerad bych, aby mi něco zavařil a pak mě nechal sedět na suchu.
LIGUR: S tím si nelamte hlavu. Spíš si dělejte pomyšlení, jestli se do té kúry vůbec pustí. Ale když se do ní pustí, ten vás nepustí, dokud tu neuvidí výsledky.
MIKULA: Co se toho týče, dám tedy na tebe. Ale co se týče jeho znalostí, to řeknu zase nejlíp já tobě, jen co ho vezmu na paškál, jak si s tou učeností stojí - protože mně kočku v pytli neprodá.
LIGUR: Právě proto, že vás znám, vedu vás k němu, abyste si s ním promluvil. A až si ho proklepete, jestli ten se vám na pohled, podle rozumu a podle řeči nebude zdát na to, že s ním zaručeně můžete být v naději - pak můžete klidně říct, že rozumím koze.
MIKULA: No tak, jménem Páně na to! Kde vlastně bydlí?
LIGUR: Tady na tom náměstí, tuhle v těch vratech, co na ně zrovna koukáte.
MIKULA: Pámbu s náma a všecko nejlepší!
LIGUR (tluče): A je to!
SYR (zevnitř): Kdo je?
LIGUR: Kallimach je doma?
SYR: Je, pane.
MIKULA: Proč jsi neřekl mistr Kallimach?
LIGUR: On si na tyhle komedie nepotrpí.
MIKULA: To zase neříkej. Komu čest, tomu čest, a komu se to nelíbí, ať nechá být.

Druhý výstup

KALLIMACH, PAN MIKULA, LIGUR.

KALLIMACH: Kdo si se mnou přeje mluvit?
MIKULA: Bona dies, domine magister.
KALLIMACH: Et vobis, domine doctor.
LIGUR: Jak se vám líbí?
MIKULA: Báječně, setsaprlote!
LIGUR: Jestli chcete, abych tu zůstal s vámi, musíte mluvit tak, abych vám rozuměl. Jinak potáhneme jeden hot a druhý čehý.
KALLIMACH: Co si račte přát?
MIKULA: Jak bych to řekl: Honím se za dvěma věcmi, kterým by asi každý jiný hleděl utéci. Chci zkrátka sobě i ostatním pověsit na krk obtíže. Nemám děti a chtěl bych mít. A abych toho svého trápení došel, přišel jsem s tím teď obtěžovat vás.
KALLIMACH: Mně nebude nikdy na obtíž způsobit potěšení vám a všem význačným a vzácným mužům vašeho druhu. A nehmoždil jsem se v Paříži tolik let s učením pro nic jiného, než abych mohl posloužit takovým, jako jste vy.
MIKULA: Tisíceré díky! A kdykoliv byste vy potřeboval mého umění, jsem vám s radostí k službám. Ale vraťme se ad rem nostram. Myslíte, že by lázně umožnily, aby má paní počala? Pokud vím, Ligur vám už řekl, co bylo zapotřebí.
KALLIMACH: Zajisté, zajisté. Ale abych mohl splniti vaše přání, musím znát příčinu, proč je vaše paní neplodná. Neboť příčin může být mnoho. Nam causæ sterilitatis sunt aut in semine aut in matrice aut in instrumentis seminariis aut in virga aut in causa exstrinseca.
MIKULA: Na lepšího člověka jsem věru nemohl padnout!
KALLIMACH: Mimoto by mohla tkvít příčina té neplodnosti ve vás, v případě vaší nemohoucnosti. A kdyby tomu bylo tak, nebylo by proti tomu léku.
MIKULA: V případě nemohoucnosti! Vy byste mě rozesmál! Počítám, že se po celé Florencii nenajde druhý takový mužský jak ze železa, co jenom kvete jako já!
KALLIMACH: Jestliže tomu tak není, buďte ujištěn, že vám najdeme nějaký lék.
MIKULA: Nebyl by tu nějaký jiný lék než lázně? Protože mně se do té štrapáce nechce a žena by taky nerada pryč z Florencie.
LIGUR: Ale byl by, za to vám ručím. Kallimach je samý ohled, až to přesahuje všecky meze. Neříkal jste mi, že jí dovedete naordinovat jisté kapky, kterými ji jistojistě přivedete do jiného stavu?
KALLIMACH: Ovšem, říkal. Ale s lidmi, které neznám, jednám zdrženlivě. Nechci, aby si myslili, že jsem mastičkář.
MIKULA: Toho se u mě nemusíte bát. Ve mně jste vzbudil takový obdiv, že nemám nejmenší pochyby, že jste schopný všeho.
LIGUR: Myslím, že bude zapotřebí, abyste viděl moč?
KALLIMACH: Samozřejmě, bez toho to nepůjde.
LIGUR: Zavolejte Syra, ať pro ni dojde s doktorem k nim domů a donese ji. A my na něho počkáme doma.
KALLIMACH: Syre, jdi s ním! A vy pane, je-li vám libo, se hned vraťte a vymyslíme tu něco rozumného.
MIKULA: Co? Jestli je mi libo? V tu chvíli jsem tu zpátky. Na vás já věřím víc než na svaté evandělium.

Třetí výstup

PAN MIKULA a SYR.

MIKULA: To je znamenitý člověk, ten tvůj pán.
SYR: To teprv budete koukat!
MIKULA: Francouzský král si na něho potrpí, co?
SYR: Náramně.
MIKULA: Proto asi žije tak rád ve Francii.
SYR: To bych řek.
MIKULA: A moc dobře dělá. Tady u nás najdeš leda samé držgrešle. Žádnou zásluhu to nedovede ocenit. Kdyby žil tady, nikdo by se na něho ani nepodíval. Já bych o tom mohl vypravovat! Já jsem potil krev, než jsem si natlouk do hlavy nějaké to hic haec hoc - a kdybych měl být od toho živ, měl bych se po tenku, abys věděl.
SYR: Vy si na svých sto dukátů ročně přijdete.
MIKULA: Ani na sto stříbrných, ani na sto grešlí, darmo mluvit! To je to, právě: Když tady u nás nepatří člověk k panstvu, ani pes po něm neštěkne, a našinec je dobrý leda na to, aby chodil na pohřby, tlačil se na svatbách anebo se potloukal celé dny po soudní správě. Jenomže já vám za to pěkně děkuju, já nikoho nepotřebuju, to ať si dělá někdo, kdo je na tom hůř než já. Ale já jsem, prosím, nic neříkal, já si nechci zbytečně vydělat nějakou přirážku na daních nebo nějakou patálii, ze které bych se darmo zapotil.
SYR: Žádné strachy!
MIKULA: Už jsem doma. Počkej tu, hned jsem zas zpátky.
SYR: Jen jděte.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 16.04.2021

   
­­­­

Diskuse k úryvku
Niccoló Machiavelli - MandragoraMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)