ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Pluhař Zdeněk (*16.05.1913 - †18.06.1991)

­­­­
Zdeněk Pluhař

Zdeněk Pluhař - technik, prozaik (představitel socialistického realismu), realistický vypravěč, filmový dramaturg...

Narodil se 16. května 1913 v Brně do bohaté rodiny významného státního, politického úředníka a právníka, jenž mimo jiné po válce působil jako předseda zemského výboru. Jeho matka byla jemná žena, která překládala francouzskou literaturu.

Malý Zdeněk chodil do obecné školy, reálného gymnázia, kde v roce 1931 maturoval. A jako mladý technicky nadaný mládenec vystudoval vysokou technickou školu, obor inženýrské stavitelství, za jehož absolutorium získal titul Ing.

Mezi jeho koníčky patřilo horolezectví a speleologie. Po ukončení vysoké školy se věnoval kreslení plánů potrubí pro vodojemy a vodovody v Třebíči i ve Vítkovicích. Následuje povolání do služby pro stavbu vojenských opevnění v Sudetech.

Za války byl gestapem zatčen hned dvakrát a vězněn v Brně, Praze i na Kladně a rovněž internován v Terezíně. To vše za podporu stíhaných osob.
Po válce pracoval v oboru na řadě vodních staveb - například rekonstrukce mostů, vodní díla na Púchovsku, Vírská přehrada, a v neposlední řadě pracoval i jako projektant pro přehradní stavby na Brněnsku.

Od roku 1956, po odevzdání románu Opustíš-li mne do nakladatelství, si volí povolání spisovatele a věnuje se literární činnosti. Nejprve žije v Brně, po roce 1978 se stěhuje do Prahy.

Zdeněk Pluhař začínal psát již jako student, nejprve populárně naučné články do novin a přednášky pro rozhlasová vysílání. Své prozaické pokusy zveřejňoval v denících jako Lidová demokracie, Rudé právo nebo v časopisech Věda a technika mládeži, Vlasta, Květy, Nový život, Host do domu, Literární noviny, Plamen apod.

Pluhařova první rozsáhlejší beletrie Touha, chléb můj (1947) nám přibližuje atmosféru protektorátu Čechy a Morava a na základě svých vlastních zážitků, jež prožil jako vězeň v Terezíně, líčí pocity vyjadřující se ztrátou svobody a ovládáním lidských životů jinými lidmi.
Tématu odboje se dotýká Pluhař také v dobrodružném románu Mraky táhnou nad Savojskem (1949), ve kterém se promítají jeho horolezecké zkušenosti a prolínají se s milostným příběhem a zároveň líčením hrdinských činů savojských partyzánů za druhé světové války.

Jeho profese mu byla inspirací k napsání díla Kříže rostou k Pacifiku (1947), kde oslavuje budovatelské nadšení při stavbě pacifické dráhy, jež vedla napříč severoamerickým kontinentem.
Stejně tak se jeho profese zrcadlí v popisu životních osudů českého vynálezce lodního šroubu Josefa Ressla, a to v díle nazvaném Bronzová spirála (1953).
Próza o stavbě Vírské přehrady nese název Modré údolí z roku 1954.
Výrobní román Voda slouží člověku (1956) má ukázat čtenáři cestu k pracovnímu nadšení a rovněž odráží proměnu člověka jakožto budovatele.
V románu Opustíš-li mne (1957) kategoricky odmítá české poúnorové exulantství.

Pluhař se věnuje také sociální tematice, zejména v těchto knihách: Ať hodí kamenem (1962) je románem z prostředí domova mládeže. Dále píše v knize Úspěch příběh jedné manželské dvojice, která díky vědě prochází obdobím osobní a pracovní krize. V próze Minutu ticha za mé lásky (1969), kterou autor pojal jako příběh lidského svědomí a životního selhání, se obrací k tématu československých legií a osudům jejich příslušníků v meziválečném období. Konečná stanice (1971) pojednává o lidech, kteří žijí v domovech důchodců, jejich osudy a psychologické profily jsou zde přímo mistrně vylíčeny. Skleněná dáma (1973) - to jsou léta budování vojenských pevností v Sudetech. Popis osudů českého uprchlíka na území Slovenského státu si přečteme v knize Jeden stříbrný (1974). V románu Devátá smrt (1977) použil kriminální zápletku, aby zkritizoval sociální poměry na Vysočině během hospodářské krize před válkou. V próze Bar U ztracené kotvy (1979) umělecky popisuje vzrušující život českého stavebního inženýra v poválečném světě. O životě sedmi maturantů po roce 1942 se rozepisuje v románové kronice V šest večer v Astorii (1982), kde si dává pozor, aby se nesetkal s režimovým odporem vůči povolenému obsahu... Mezi poslední díla patří i divadelní román Opona bez potlesku (1985), který líčí lidské příběhy divadla na začátku 50. let minulého století. V posledním svém románu Měšťanský dům (1989) se zabývá smyslem lidského bytí a času v době poválečné.

Velká řada jeho próz byla zfilmována a v roce 1982 získal titul národní umělec.
Zdeněk Pluhař zemřel v Praze ve věku 78 let dne 18. června 1991.

DÍLO:

 • Člověk staví (1944)
 • Kříže rostou k Pacifiku (1947) - román líčí dobrodružné příběhy českého inženýra zaměstnaného v padesátých letech minulého století na stavbě první pacifické dráhy
 • Mraky táhnou nad Savojskem (1949) - román o francouzském partyzánském odboji
 • Bronzová spirála (1953) - román sleduje osudy vynálezce lodního šroubu, Josefa Ressla, bojujícího celý život o uznání technického pokroku
 • Modré údolí (1954) - román ze stavby velkého vodního díla jest časově umístěn do let 1949-1950
 • Voda slouží člověku (1956)
 • Opustíš-li mne (1957) - román líčí osudy poúnorové emigrace na Západě na postavách tří mladých Čechů, kteří ilegálně překročili československou hranici a dostávají se do sběrného tábora v NSR
 • Ať hodí kamenem (1962) - děti dospívající bez porozumění a péče rodičů jsou hrdiny románu z prostředí dětského domova
 • Vzpoura na Panteru (1967) - dobrodružný román se závažným společenským podtextem líčí příhody chlapce z Ostravska
 • Minutu ticha za mé lásky (1969) - románové vyprávění o člověku, jenž se v životě chce řídit dobrými zásadami, ale přesto svými činy neblaze zasahuje do života několika svých nejbližších
 • Konečná stanice (1971) - sociální román, věnovaný problémům stáří, si za hrdiny vybírá lidi žijící v domově důchodců
 • Skleněná dáma (1973) - vzrušující příběh ze severovýchodního pohraničí na konci třicátých let minulého století
 • Jeden stříbrný (1974) - román je věnován událostem a životu prostých lidí na Slovensku v předvečer vypuknutí SNP
 • Devátá smrt (1977) - román s detektivní zápletkou dal autorovi příležitost k sociální a psychologické sondě do života dělníků za první republiky
 • Bar U ztracené kotvy (1979) - příběh českého inženýra ve Francii, kde těsně po válce jako detektiv-amatér odhaluje zradu na skupině francouzských partyzánů
 • V šest večer v Astorii (1982) - román o vývoji generace, jež vstoupila do života po druhé světové válce
 • Opona bez potlesku (1985) - komorní příběh ředitele a režiséra divadelní scény, jenž v usilovné práci hledá východisko z těžké životní situace
 • Měšťanský dům (1989) - románový obraz první republiky, do něhož autor uložil své vzpomínky a prožitky

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Nela Trnčáková/Nelmen, 07.02.2016

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Ať hodí kamenem
Čítanka - nenalezen žádný úryvek z autorovy tvorby
­­­­

Diskuse k životopisu
Zdeněk PluhařMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­