ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Piťha Petr (*26.03.1938)

   
­­­­
Petr Piťha

Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c. je český katolický kněz, který patří k jedněm z nejvýše postavených představitelů katolické církve u nás, a to nejen kvůli jmenování papežem Františkem "Kaplanem Jeho Svatosti". Toto jmenování proběhlo 13. listopadu 2015.

Narodil se 26. března 1938 v Praze. V letech 1957-1966 prošel studium českého jazyka, obecné lingvistiky a historie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1966 získal titul kandidáta věd CSc. Katolickou teologii studoval v soukromí a kněžské svěcení přijal v Nizozemí roku 1969 pro územní celek Breda. Krátce také působil v Leidenu. Dvě studijní období vyučoval na Nizozemském institutu moderních studií.

V letech 1962-1990 přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, zde se také zrodí myšlenka i realizace nového vědního oboru, tzv. matematické lingvistiky (jakési spojení matematiky, lingvistiky a informatiky).

V roce 1991 se habilituje na Masarykově univerzitě v Brně v oboru bohemistika a hned poté je navržen na přijetí dvou profesur, a to v oborech bohemistika + dějiny a teorie kultury. O rok později tyto profesury přijímá z rukou prezidenta Václava Havla. Působí také velmi aktivně na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde pracuje jako vedoucí katedry občanské výchovy.

Snad všechna tato studia a působení na různých vysokých školách a univerzitách mu přidávají potřebné znalosti a zkušenosti k tomu, aby v letech 1992-1994 zastával post prvního ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Stalo se tak za vlády premiéra Václava Klause. Zde je jmenován také proto, že je nestraníkem za KDS (Křesťanskodemokratickou stranu). Po něm nastupuje Ivan Pilip.

Na východočeské Univerzitě v Hradci Králové mu byl udělen čestný doktorát z Pedagogiky.
Od roku 1998 je v důchodu.

Petr Piťha dne 28. října 2018 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v kázání ostře zkritizoval istanbulskou úmluvu, jejíž ratifikace by vedla k útlaku ze strany homosexuálů. Tento dokument rovněž potírá domácí násilí a násilí na ženách. Za to byl i on sám kritizován a jeho jméno se skloňovalo ve všech médiích. Za tuto řeč na něj bylo také podáno trestní oznámení, které však vinu neprokázalo.

V současné době vykonává službu kněze v Kolegiátní kapitule Všech svatých na Hradě pražském, kde je proboštem kapituly a sdíleným kanovníkem.

Jeho autorská činnost je pestrá a bohatá - od populárně naučných knih přes knihy o lingvistice i o matematické lingvistice až po řadu životopisů významných osobností a zvláště světců katolické církve: sv. Anežka Česká, Zdislava z Lenberka, sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Jan Sarkander, sv. Norbert aj.
Za toto své rozsáhlé dílo obdržel řadu ocenění, například medaili Jana Amose Komenského a New Europe Prize.

P. Petra Piťhu jsem měla tu čest potkat na autorském čtení jeho knihy Triptych na oltáři Lásky. Velmi vzdělaný, moudrý a erudovaný člověk, věky ošlehán zkušenostmi, je příkladem křesťanského života. Má svá specifika, ale to má každý člověk. Je to velmi skromný a rozumný muž i kněz. Velmi si jej vážím.

DÍLO:

 • 25 let ve službě při záchraně lidských životů (2018, Studio Gabreta) - český provozovatel vrtulníků v letecké záchranné službě Alfa Helicopter se chystal na oslavy pětadvacátého výročí od svého prvního vzletu; v předvečer výročí prvního letu firma přestala existovat
 • Adventní čas (2002, Studio Gabreta) - malé knížečky (formát A6) do kapsy přinášejí krátká, ale hluboká a zároveň zábavná poučení
 • Ave crux, spes unica: Zamyšlení na křížové cestě (2002, Studio Gabreta) - Petr Piťha vede člověka našich dnů k intimnímu setkání s Kristem; skrze jeho kříž nachází Krista v našich utrpeních; zamýšlí se rovněž nad vznikem pobožnosti křížové cesty; předmluvu napsal biskup J. Hrdlička, kniha je doplněna černobílými ilustracemi
 • Blahoslavená Zdislava (1991, Zvon) - autor se zde zabývá postavou první poloviny třináctého století, Zdislavou z Lemberka; rozebírá jednak její život, vztah k dominikánskému řádu, kulturní, hospodářské i duchovní proudy doby Zdislavina života, jednak nepřesné barokní vyobrazení jejího života a především jejího manželství s jistým Havlem z Lemberka
 • Blahoslavený Jan Sarkander (1990, Zvon)
 • Čechy a jejich svatí (1999, COMDES - Jan Bloudek) - knížka podává moderně pojaté portréty českých světců doplněné kapitolami "O úctě ke svatým", "Ostatní naši svatí", "Lidé svaté pověsti či blahé paměti", "Dědictví Václavovo" a mapkami míst spojených se životem svatých; je napsána s velikou erudicí historickou, filologickou a psychologickou krásným a srozumitelným jazykem
 • Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně (2007, Karmelitánské nakladatelství)
 • Dušičková zamyšlení (2004, Studio Gabreta) - soubor krátkých zamyšlení
 • Dvě pohádky (2000, COMDES - Jan Bloudek)
 • Kříž Kristův v dějinách lidstva (2001, COMDES - Jan Bloudek) - autor zde uveřejnil meditace, jež pomáhaly v sedmdesátých letech minulého století akademickému sochaři Karlu Stádníkovi s účastí P. Vladimíra Rudolfa ideově ztvárnit jeho originální křížovou cestu v Praze-Lhotce, pojatou jako dějinný obraz Kristova utrpení v lidstvu
 • Návrh pojetí občanské školy: Charakteristika předmětů (1994, Portál) - návrh charakterizuje pojetí předmětů, které by vyučovala občanská škola
 • Návrh pojetí obecné školy (1993, Portál) - materiál vyjadřuje představu o novém pojetí 1. stupně vzdělávání
 • Novena blahoslaveného Hroznaty, patrona plzeňské diecéze (2005, Studio Gabreta)
 • Novéna k přípravě na návštěvu sv. Otce Benedikta XVI. (2009, Poustevník) - modlitby, četba, zamyšlení; malá brožurka vydaná u příležitosti návštěvy sv. Otce v ČR
 • O lásce a službě sv. Anežky České (2002, Studio Gabreta) - 10 obrazů ze života sv. Anežky Přemyslovny
 • O růženci (1999, COMDES - Jan Bloudek)
 • O svaté Anežce Přemyslovně a o Listopadu 1989 (2017, Poustevník) - máte chuť se zamyslet nad tím, v jakém světě Anežka žila, kreslit ho a zamyslet se, v čem byl jiný a v čem stejný jako náš? - chcete zblízka nahlédnout do života princezny a řeholnice, statečné paní a patronky naší země? - vezměte si dobré pastelky a zkuste si číst, ptát se, hledat odpovědi, přemýšlet a dotvořit knížku, jež na vás čeká
 • O svatém Cyrilu a svatém Metoději (2012, Studio Gabreta) - omalovánky
 • Přišla jsem vám sloužit: Životní příběh S. M. Elišky Pretschnerové, OSF (2008, Karmelitánské nakladatelství) - "Lidé nejsou jen postavy, jsou především příběhy. Vyprávějme tedy její příběh, abychom se potěšili plody jejího života, všedního a zároveň výjimečného, plného lásky a těžce vybojovaných vítězství."
 • Růžencová tajemství a litanie k P. Marii, Královně Posvátného růžence (2003, Studio Gabreta) - je obsažnější svazek (formát A6, 96 stran), bohatý obrazový doprovod jednotlivých růžencových tajemství, netradiční invokace litanií
 • Slyšte slovo a zpívejte píseň: Život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu (2012, Poustevník) - poutavé vyprávění o životě svatých Cyrila a Metoděje napsal autor pro moravské a české děti a mládež
 • Stav a perspektivy naší společnosti: Práce z počátku 21. století (2019, Olympia) - kniha jako celek se týká celospolečenského problému zhroucení hierarchie hodnot a vyzdvižení jiné hodnotové škály, s čímž je spojena krize zdravého rozumu; zmíněná krize se ozývá takřka odevšad, z oblasti školství, zdravotnictví, historicko-politické, církevní a náboženské a lze ji vysledovat i v oblasti lingvistické, čemuž odpovídá i členění knihy; kniha je hlubokým a pravdivým zamyšlením nad tímto fenoménem dnešní doby, ale čtenáři současně poskytuje i návod, jak se v daných problémech a době orientovat
 • Svatý kníže Václav (2003, Poustevník) - bibliofilie o sv. Václavovi, bohatě ilustrováno
 • Svatý Norbert (1990, Zvon)
 • Tatínkovy pohádky (2009, Poustevník) - pohádkové příběhy sepsané tak, jak je jako malým klukům - autorovi a jeho bratrovi - vyprávěl tatínek před spaním
 • Tři křížové cesty (1999, COMDES - Jan Bloudek) - v této knížečce naleznete tři křížové cesty; velkou je možné rozvrhnout na celý půst a samostatně uvažovat o jednotlivých zastaveních; kratší lze rychle projít; a konečně je tu úplně kratičká, která i v nejuspěchanějším dnu připomene všechno, na co bychom neměli zapomínat
 • Triptych na oltáři Lásky (2018, Poustevník) - kniha zachycuje rozhovor dvou starých mužů, z nichž jeden je výtvarník a druhý kněz; nejprve vzpomínají na Blažený věk dětství a mládí, poté na Mužný věk díla a konečně mluví o Stáří, podzimu života; hovory tak vytvářejí triptych pomyslného skříňového oltáře; ten by bylo možné na dobu postní uzavřít; krajní uzavíratelná křídla jsou na zadní straně věnována Prologu a Epilogu; v Prologu je jemně naznačen celý životní příběh a v Epilogu je vyzrálý nadhled na něj; a protože životy obou mužů proběhly v určité době, jsou zasazeny do historické doby a kniha reflektuje vývoj společnosti, tj. podává jeho výklad a poučení, k němuž vzpomínající došli
 • Učitelé, společnost a výchova (1999, Karolinum) - knížka obsahuje odborné práce, přednášky a oficiální projevy vzniklé v devadesátých letech minulého století; texty jsou rozdělené do kapitol: společnost a výchova, školy a lidé, péče o vzdělanost a kulturnost, veřejná vystoupení
 • Vánoce (2008, Poustevník) - inspirativní zamyšlení o Vánocích a jejich prožívání; narození Spasitele je skutečným důvodem k oslavě, ale nikoliv takové, jaká se nám všude kolem nabízí - je třeba si uvědomit a hlouběji prožít vánoční poselství...
 • Velikonoce (2000, COMDES - Jan Bloudek) - Rozjímání P. Piťhy o svátcích jara, velikonočním beránkovi - Kristu, Getsemanské zahradě, Pilátově soudu, kříži, tichu Bílé soboty, vzkříšení a velikonočních zvycích
 • Via Crucis: Postní rozjímání (1992, Zvon) - postní zamyšlení nad křížovou cestou
 • Výchova, naděje společnosti (2006, Poustevník) - krátké úvahy o výchově a etických tématech nejen pro učitele
 • Zpověď, svátost smíření (2006, Studio Gabreta) - o zpovědi z pohledu kajícníka a zároveň zpovědníka, navíc s jemným humorem - tak se dá charakterizovat text Petra Piťhy, jenž nejdřív obecně uvádí do problematiky svátosti smíření a poté se věnuje jednotlivým přikázáním Desatera, aby čtenářům usnadnil nebo spíše otevřel cestu k přijetí odpuštění, k smíření s Otcem

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Frankie12, 29.02.2020

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník - nenalezen žádný další obsah z autorovy tvorby
Čítanka - nenalezen žádný úryvek z autorovy tvorby
­­­­

Diskuse k životopisu
Petr PiťhaMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­