ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Heryán Ladislav (*24.02.1960)

­­­­
Ladislav Heryán Praha 2015
  • salesiánský kněz, biblista a vysokoškolský pedagog

Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB se narodil 24. února 1960 v Petřvaldu, který leží v Moravskoslezském kraji poblíž Nového Jičína. Otec byl řidičem a poté dělníkem, matka uklízečka, později soustružnice a kuchařka v hospodě. Jeho rodina nebyla nikterak zbožná, nechodili ani do kostela. Svého syna ale nechali ve víře vyrůst a nebránili mu v chození na bohoslužby.

V Ostravě vystudoval Střední průmyslovou školu stavební a pak tajně i teologii a filosofii. Hodně jej ovlivnily přednášky internovaného salesiána P. Josefa Novosada. Ten ho zasvěcuje do tajů podzemní církve a přitahuje jej k salesiánům. Mladý Heryán navštěvuje letní tábory křesťanské mládeže v horách (tzv. Chaloupky), bytové semináře a samozřejmě i bohoslužby. Od roku 1979 studoval na Vysokém učení technickém v Brně, kde získal titul inženýra. Poté v roce 1981 vstupuje do řádu Salesiánů a skládá zde řeholní sliby. Pracuje v panelárně jako dělník.

Když jednoho dne při čtení listu z římských nejvyšších kruhů slyší, že v cizích krajích je na jednoho kněze šedesát tisíc křesťanů, zatouží po misionářské cestě do Afriky, nejlépe na Madagaskar. Už tehdy se začíná v jeho hlavě rodit plán, že emigruje mimo Československo. Když roku 1987 vyjíždí autobus z Prahy a směřuje do Rakouska, sedí v něm i náš řeholník Ladislav Heryán. Doma nic neřekl. Tatínkovi, který byl na něj hodně emočně vázaný, řekne, že se jistě vrátí, avšak vrací se až na jeho pohřeb roku 1990. Tatínek totiž umírá dřív, než se syn z emigrace vrátí.

Pro výjezd za hranice absolvuje výslechy u StB, získává povolení v práci i svolení od KSČ. Již má výjezdní doložku a pas, ale v autobuse je člen StB a vybírá od cestujících všechny peníze i pasy. Heryán má schovány nějaké peníze ještě u sebe, proto se mu podaří uniknout ze Salcburku až do Vídně. Tam vyhledá dle rad jednoho spolubratra P. Müllera (mimochodem velmi činného agenta StB), jenž mu pomáhá dostat se do hlavního města Itálie - do Říma.

Zde v Římě má možnost studovat bez omezení, proto vystuduje hned tři univerzity: Papežskou Urbaniu, salesiánskou fakultu a jezuitský biblický institut. Po těchto studiích je vysvěcen dne 18. června 1994 na kněze a je požádán, zdali by se nevrátil zpět do České republiky.

Ladislav Heryán je mnohdy nazýván také "Pastorem undergroundu" - snad proto, že se v podzemní církvi scházel s disidenty, chartisty a lidmi podobného ražení, ale také nejspíše proto, že jednu dobu doprovázel na kytaru písničkářku Dášu Vokatou. Tak se tedy setkal s různou sortou lidí, jako byli např. Magor, Topol (oběma kázal na Pohřbu) aj.

Jednu dobu přednášel biblistiku řečtinu na Jihočeské teologické fakultě, vedl studentskou komunitu v Suchém Vrbném a od roku 2002 působil jako pastor a ředitel salesiánského střediska a zdejší komunity v Praze Kobylisích.

V roce 2009 obhájil disertační práci a je tak doktorem teologie. Přednáší na Jaboku, Evangelické teologické fakultě na Univerzitě Karlově a v Institutu ekumenických studií.

Z DÍLA:

  • Země bez obzoru: Rozhovory nad Biblí (2015) - rozhovor s oblíbeným knězem, salesiánem, milovníkem rockové hudby a undergroundu
  • Exotem na této zemi: O Božím milosrdenství mezi námi (2016) - putování po stopách Božího milosrdenství na této zemi; krátké příběhy, ve kterých se setkávají dva světy: svět Heryánovy kněžské každodennosti vyplněný setkáními s lidmi z různých vrstev společnosti, vesměs ale z jejích okrajů, a svět biblických poselství a podobenství, jež vnášejí do naší současnosti paprsky pochopení a smyslu, ale také nastavují zrcadlo naší pýše a sobectví
  • Stopařem na této zemi: O Boží velkorysosti mezi námi (2017) - volné pokračování knihy Exotem na této zemi; příběhy z Heryánovy kněžské služby plné setkání s nejrůznějšími lidmi všech společenských vrstev prolíná autor se svým osobitým výkladem biblických příběhů
  • U Božího mlýna (2018) - knižní rozhovor, který s Heryánem vede publicista Josef Beránek
  • Sami na této zemi? O Boží přítomnosti mezi námi (2019) - autor zde vede každého k tomu, aby si uvědomil, jak intenzivně nás Boží přítomnost obklopuje; v desítkách příběhů ze svého působení se dotýká nejrozmanitějších lidských osudů a vybízí čtenáře, aby otevřeli oči svých srdcí a vyšli Boží přítomnosti mezi námi naproti

Překlady z italštiny:

  • Don Bosco - Můj život pro mladé (2007; překlad spolu s Janem Ihnátem) - v pamětech zakladatele salesiánské kongregace dostává čtenář do rukou svérázný životopis světce, jenž celý svůj život zasvětil mládeži
  • Bruno Ferrero - Vychovávej jako Don Bosco (2007) - v salesiánském pojetí je výchova stálé dobrodružství, kde rodiče berou své děti vážně, akceptují je jako samostatné osobnosti, váží si jejich názorů, ale přitom vědí, že děti potřebují moudré a laskavé vedení někoho zkušenějšího; důležitým momentem salesiánského výchovného přístupu je uvedení mladého člověka do zdravého výchovného prostředí, v němž by se stal časem sám vychovatelem a protagonistou výchovy; kniha je rozdělena do několika tematických oddílů a v krátkých kapitolách provází rodiče a vychovatele nejrůznějšími životními situacemi
  • Bruno Ferrero - Deset slov o víře (2011) - deset kapitol o důvodech, proč má smysl být křesťanem; na příkladech textů z Písma, ze slavných autorů i z příběhů všedního dne ukazuje Bruno Ferrero smysluplnost volby člověka pro křesťanství a víru

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Frankie12, 27.02.2020

   
­­­­

Související odkazy

­­­­

Diskuse k životopisu
Ladislav HeryánMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)