ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Slovníček pojmů z literatury a mluvnice Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 1.75
Hodnoceno: 85x Prosím, ohodnoť pojem

Ne všechny větné celky v mluvených či psaných projevech jsou vytvořeny pravidelně; dochází v nich k různým odchylkám od pravidelné větné stavby.

Rozčlenit je můžeme na:

 1. zvláštnosti úmyslné, jež slouží třeba ke stylistickému ozvláštnění textu a jež nepovažujeme za chyby = motivované (záměrné) ⇒ např. apoziopéze
 2. nepravidelnosti, odchylky, které narušují větnou strukturu = nemotivované (nezáměrné) ⇒ např. zeugma, kontaminace, anakolut

Zvláštnosti větné stavby

Zvláštnosti větné stavby = odchylky od pravidelné větné stavby

 • nejsou chybou
 • do věty se mluvnicky nezačleňují (s výjimkou osamostatněného větného členu)
 • jsou to výrazy, které se nezačleňují do větných vztahů; do věty jsou volně vložené (vsuvky), oddělují se

Oslovení

 • skupina slov či slovo ve vokativu (5. pádu); případně hovorově v pádu 1.
 • čárka z obou stran, nestojí-li samostatně
 • jako upozorňovací prostředek, ale mluvnicky s větou nesouvisí, neboť nerozvíjí žádný větný člen

Příklady
„To bys, Evo, nevěřila!“
Josef, pojď sem ke mně!“
„Kdy se na nás zase přijedeš podívat, Petře?“

Citoslovce

 • odděluje se vždy čárkou, nezastupuje-li jiný slovní druh (např. přísudek ⇒ Děti hup do vody.), nebo jestliže nestojí samostatně jako věta
 • mluvnicky s větou nesouvisí

Příklady
Ouvej, to bolí!
Brr, to je zima!
Kolo udělalo bác.

Samostatný větný člen

 • jedná se o výraz vytčený před větu (antepozice), nebo dodatečně připojený za ni (postpozice)
 • typický pro mluvenou řeč, citové zabarvení
 • v základní větě na něj odkazuje ukazovací zájmeno nebo příslovce
 • odděluje se čárkou

Příklady
Maso, to já rád.“
Hudba, ta dovede potěšit.
Lekla se jí, té postavy. (postpozice – zpřesnění)
V létě, to nebývá doma. (antepozice – zvýraznění)

Vsuvka

 • neboli parenteze = výraz do věty volně vložený; může být vypuštěn, aniž by se změnil smysl věty
 • vyjadřuje upřesnění, hodnotí nebo doplňuje informace
 • odděluje se z obou stran čárkou, pomlčkou, závorkou (písemný projev), pauzami (mluvený projev)
 • nezávisí na žádném větném členu, přerušuje souvislé pásmo řeči
 • pozor, ustálené jednoslovné vsuvky (např. myslím, prosím, doufám, věřím, tuším, bohužel, zřejmě) se čárkami neoddělují
 • do věty mluvnicky začleněná

Příklady
Užívání vitamínu C – tzv. Celaskonu – oslabenému organismu prospívá.
Já jsem o tom, musím se přiznat, nepřemýšlel.
To se, pokud pamatuji, odehrálo před dvaceti lety.
Jan Neruda (1834–1891) se – a to by vás mohlo zajímat – zamiloval do Karoliny Světlé.

Osamostatněný větný člen

 • větný člen dodatečně připojený za větu a oddělený tečkou (pauzou)
 • rozčleňování, postupné vyjadřování

Příklady
Brodil se bahnem. Po kotníky. Sám.
Bylo tam příjemné prostředí. A klid.
Držela v rukou dopis. Od Tomáše. Konečně.
Musíš k lékaři. Do Prahy.

Odchylky od pravidelné větné stavby

 1. odchylky, jež nepovažujeme za chyby
  1. elipsa (výpustka)
   • vynechání větného členu (slova), které náleží do schématu, ale nebrání srozumitelnosti
   • používá se hlavně v dialogu, konverzaci
   • nejčastěji se vynechává sloveso nebo podstatné jméno
   • např. Nevím, co (mám dělat) dřív.; Zítra musím (jet) do Prahy.; Kdy zase přijdeš? Nevím (kdy přijdu).; Vlak odjíždí v deset (hodin) patnáct (minut).; Umíš (hrát) na kytaru?; Sliby (jsou) chyby.
  2. apoziopéze (přerušení)
   • nedokončení výpovědi je časté v běžném hovoru; vzniká buď záměrně (mluvčí sám třeba neví, jak větu dokončit), nebo přerušením partnerem dialogu
   • značí se několika tečkami, pomlčkou
   • motivovaná (záměrná) apoziopéze – přerušení výpovědi, kdy např. nechceme užít vulgárního výrazu nebo nenalezneme vhodný výraz (např. Jdi do…; Běž, nebo tě…)
   • nemotivovaná apoziopéze – výpověď přerušena druhou osobou (např. „Nejlepší by bylo, kdyby…“ „Nic mi neříkej, nezajímá mě to.“)
 2. odchylky, které jsou syntaktickými chybami
  1. anakolut (vyšinutí z větné vazby)
   • často v nepřipravených projevech
   • začátek větné konstrukce, přerušení a přechod k jiné konstrukci
   • např. ŠPATNĚ: Člověk, když není opatrný, hned se mu něco ztratí. ⇒ SPRÁVNĚ: Člověk, když není opatrný, hned něco ztratí.; ŠPATNĚ: Člověk často, když dělá nějakou práci poprvé, nejde mu dobře. ⇒ SPRÁVNĚ: Když člověk dělá nějakou práci poprvé, práce mu často nejde dobře.
  2. zeugma (zanedbání dvojí vazby)
   • dva větné členy, z nichž každý z nich vyžaduje jinou vazbu, se spojují společnou vazbou
   • např. ŠPATNĚ: Národ chtěl a volal po nové vládě. ⇒ SPRÁVNĚ: Národ chtěl novou vládu a volal po ní.; ŠPATNĚ: Učili se nasedat a sesedat z vozů. ⇒ SPRÁVNĚ: Učili se nasedat na vozy a sesedat z nich.
  3. kontaminace (směšování /křížení/ vazeb)
   • správná vazba zaměněna s jinou od slova podobného významu; přenesením vazby z jednoho predikátu k druhému vzniká vazba nová
   • např. cenit si něco + vážit si něčeho = cenit si něčeho; mimo Evu + kromě Evy = mimo Evy
   • např. ŠPATNĚ: Nevím, čeho jste tím dokázal. ⇒ SPRÁVNĚ: Nevím, čeho jste tím chtěl dosáhnout.
  4. atrakce (větná /skladební/ spodoba)
   • nenáležité přizpůsobování tvarů sousedních členů (např. ŠPATNĚ: Vstal před sluncem východem. ⇒ SPRÁVNĚ: Vstal před východem slunce.)
   • pozor, lexikalizované (ustálené) atrakce se ovšem za chybu nepokládají (např. Je širší než delší /než dlouhý/; Vezmi kde vezmi /vezmeš/)

Polovětné konstrukce

 • významově tvoří samostatný celek, ale mluvnicky nejsou větou, chybí sloveso v určitém tvaru
 • nové jádro výpovědi, samostatná myšlenka
 • oddělují se čárkou

Přívlastkové

 • základem je přídavné jméno slovesné
 • nese samostatnou myšlenku

Příklad
Loď, zcela naplněná zbožím, vyplula z přístavu.

Přístavkové

Příklad
Václav Havel, bývalý prezident ČR, odcestoval.

Přechodníkové

 • rozvitý výraz, ve větě jako doplněk; ustrnulé slovesné tvary
 • užití v uměleckém a odborném textu, historické beletrii, psaných projevech; knižní ráz
 • vyjadřuje určitou činnost
 • můžeme rozlišit číslo, rod, čas; nemůžeme slovesný tvar ohýbat

Příklady
nesa (muž.) – nesouc (stř., žen.) – nesouce (množ.)
kupuje – kupujíc – kupujíce
napsav – napsavši – napsavše

Ve větě např. Pastýři, dokouřivše své dýmky, sehnali své stádo dolů.

Infinitivní

 • sloveso v infinitivu; infinitiv může zastupovat podmět
 • nahrazuje vedlejší větu podmínkovou (Nebýt tebe, …; O tomhle vědět, …)

Příklady
Jak by bylo krásné uniknout všem těm kradmým pohledům.
Není nad to, nechat si všechny špatné zprávy pro sebe.
Nejsem s to naučit se český jazyk.
Vědět to všechno předem, určitě bych tam nešel.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené/upravené: 25.04.2012

­­­­

Diskuse k pojmu
Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavbyMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­