ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Slovníček pojmů z literatury a mluvnice Slovní zásoba českého jazyka z hlediska stylistického

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 2.68
Hodnoceno: 28x Prosím, ohodnoť pojem

Slovní zásoba

 • lexikologie = nauka o slovní zásobě a jejím užívání; základními jednotkami slovní zásoby jsou slova a ustálená slovní spojení (lexémy)
 • jedná se o souhrn všech slov určitého jazyka (spisovných i nespisovných)
 • zachycena ve slovnících (lexikonech) ⇒ teorií a praxí vytváření slovníků se zabývá lexikografie
 • slovní zásoba češtiny obsahuje kolem milionu slov (není možné přesně určit, neboť čeština se jako živý jazyk neustále vyvíjí)
 • do aktivní slovní zásoby patří slova, jež člověk užívá při psaném a ústním projevu, do pasivní slovní zásoby zahrnujeme slova, kterým člověk rozumí, ovšem běžně je nepoužívá (uvádí se, že je tak 3–6× vyšší než aktivní slovní zásoba)
 • slovní zásoba (živých jazyků) se neustále vyvíjí, dochází k tzv. obohacování slovní zásoby

Slovní zásoba z hlediska stylistického

Slovní zásoba obsahuje:

 1. slova stylově neutrální (= většina)
  • použitelná v jakékoli situaci
  • například mít, hlava, strom, otec, pracovat, , jedna, bílý, …
 2. slova stylově zabarvená (příznaková)

Typy slovníků

 1. překladové slovníky (dvou i vícejazyčné) – například česko-italský slovník
 2. výkladové slovníky (vysvětlují význam slova týmž jazykem, jímž jsou uvedena heslová slova)
  1. naučné (encyklopedické)
   • výklad významu slova + širší poučení
   • například Ottův slovník naučný (28 svazků + 12 svazků dodatků) – všechny obory; Ekonomická encyklopedie – specializované o­bory
  2. jazykové
   • výklad významu slova (původ, výslovnost, mluvnické ponaučení, použití slova)
   • například Příruční slovník jazyka českého (9 svazků); Slovník spisovné češtiny (SSČ); Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ)
 3. speciální slovníky
  • historické (např. Jan Gebauer – Slovník staročeský)
  • etymologické (o původu slov) – např. Etymologický slovník jazyka českého
  • nářeční
  • cizích slov – např. Akademický slovník cizích slov I, II
  • frazeologické – např. Slovník české frazeologie
  • terminologické (názvoslovné) – např. Slovník školské fyziky, Slovník literární teorie
  • autorské
  • slangové
  • věcné a synonymické (shrnují do skupin slova významově si blízká a poučují o shodách a rozdílech mezi jejich významy) – např. Český slovník věcný a synonymický
  • frekvenční (o častosti výskytu slov) – např. Frekvence slov, slovních druhů a slovních tvarů v českém jazyce
  • ortografické (pravopisné)
  • ortoepické (výslovnostní) – např. Výslovnost spisovné češtiny I, II
  • retrográdní (zpětné ⇒ slova abecedně uspořádána podle pořadí písmen od konce) – např. Retrográdní morfematický slovník češtiny
  • slovníky vlastních jmen
  • obrazové

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené/upravené: 13.01.2009

­­­­

Diskuse k pojmu
Slovní zásoba českého jazyka z hlediska stylistickéhoMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­