ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 2.64
Hodnoceno: 22x Prosím, ohodnoť pojem

Samohlásky

Samohlásky jsou takové hlásky, jejichž charakteristickým rysem je tón (lze je vyzpívat). Na rozdíl od souhlásek nevzniká při jejich artikulaci šum.
Spisovná čeština má pět samohlásek: a, e, i, ou.

Při a je jazyk dole v ústech, jde proto o samohlásku nízkou; při ostatních je jazyk prohnut a zvednut, nejvíce při i a u, to jsou samohlásky vysoké; e a o jsou samohlásky středové.
Při i a e se jazyk zdvihá k přední části patra (samohlásky přední), při u a o je zdvižen více vzadu (samohlásky zadní).

Podle svého trvání dělíme samohlásky na krátké a dlouhé.
Délka samohlásek je v češtině velmi důležitá. Význam slov nebo tvarů se často mění podle toho, je-li samohláska krátká, nebo dlouhá (např. psi – psí; váha – váhá; slibuji – slibují; ráda – rada aj.)
V písmu označujeme délku čárkou (á, é, í, ó, ú), u samohlásky u také kroužkem (ů).

Kromě výše uvedených samohlásek má spisovná čeština ještě dvojhlásku ou (loutka, nesou, mouka) a ve slovech původem nečeských a v citoslovcích dvojhlásku au (mňau, auto).
Ve slovech původem českých (s výjimkou citoslovcí) netvoří seskupení au dvojhlásku, ale hlásky a a u náležejí do dvou slabik (např. na-učit). Stejně tak seskupení ou není vždy dvojhláskou (např. do-učit, po-učit).

Psaní samohlásek podle pravopisu a jejich výslovnost v řeči se celkem shodují, nicméně, přece jen se vyskytují mezi výslovností a psaním některé rozdíly:

  1. Dlouhé u píšeme s čárkou ú, nebo s kroužkem ů (úhel – kůl).
  2. Samohlásky i a í píšeme dvojím způsobem – buď jako takzvané měkké i či měkké í, nebo jako takzvané tvrdé y či tvrdé ý, ale je to v obojím případě samohláska jedna a táž (př. bílí – býlí; dni – dny; bil – byl).
  3. Písmeno ě neoznačuje zvláštní samohlásku. V slabikách , , , (jako běh, pěna, věž, fěrtoch) označuje hlásky dvě ⇒ [je] (např. psané a bje ve slovech obětí a objetí zní stejně). – Slabiku psanou vyslovujeme třemi hláskami ⇒ [mně] (např. rozuměl a vzpomněl zní stejně). – Ve slabikách , , se sice píše háček nad e, ale náleží písmenům d, t, n; označuje v nich souhlásky měkké, jež se jinde píší ď, ť, ň (např. dělník, tělo, někdo – teď, leť, píseň, sťal, vyňal).

Ve spisovné češtině je potřeba dlouhé samohlásky přesně a správně vyslovovat a také psát. V délce samohlásek se u některých slov liší spisovný jazyk od nářečí a od češtiny obecné; existují ale i jiné rozdíly u dlouhých samohlásek:

  1. Místo dlouhých samohlásek psaných ú a ý (a í po c, z, s) bývají v nespisovných podobách jazyka hlásky jiné, v Čechách ou (např. ouvoz, oudolí namísto úvoz, údolí) a ej (např. strejc, zmejlit se namísto strýc, zmýlit se; cejtit, vozejk, sejto namísto cítit, vozík, síto). – Ojediněle se vyskytuje toto ou a ej v některých slovech i ve spisovném jazyce – jako například ouško, upejpat se, husy kejhají (u slov s citovým nebo s jiným stylovým zabarvením).
  2. Dlouhé samohlásky psané ů a í jsou často tam, kde v jiném tvaru téhož slova nebo v slově příbuzném je samohláska o a e (ě), například vůz – na voze; kamínek – kámen; nůše – nosit.
  3. Místo dlouhého é bývá v nespisovných podobách jazyka í (např. mlíko, zlýho namísto mléko, zlého); jen u nových slov cizího původu někdy é zůstává (např. šéf, montérky, krédo). – Ve spisovném jazyce bývá takové í za é u slov s citovým nebo jiným stylovým zabarvením: ve zdrobnělých slovech (př. kamínek, kolínko) anebo lítá (jako běhá) na rozdíl od létá apod.
  4. Dlouhé ó je ve spisovné češtině jen ve slovech cizího původu (např. tón, móda, dóm); jinak jen při citově zabarvené výslovnosti (př. bóže).

Krátké a dlouhé samohlásky a – á, i – í, e – é (a také e, ě – í, o – ů, u – ou) se někdy střídají v kmeni v různých tvarech slova a v kořeni ve slovech příbuzných (pád – padnout aj.).

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené/upravené: 02.03.2012

­­­­

Diskuse k pojmu
SamohláskyMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­