ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 2.60
Hodnoceno: 271x Prosím, ohodnoť pojem

Příslovce (adverbia) vyjadřují různé bližší okolnosti (místo, čas, způsob, míru, příčinu aj.) dějů, někdy i předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí. Ve větě jsou příslovečným určením, řidčeji neshodným přívlastkem. Svůj tvar ve větě nemění, ale věcný význam některých příslovcí se může stupňovat, a to tvořením druhého a třetího stupně.

Příslovce patří společně s předložkami, spojkami, částicemi a citoslovci do neohebných slovních druhů. V češtině je mezi slovními druhy řadíme na šesté místo.

Příslovce se spojuje ve větě jako závislý člen se slovesy, s přídavnými jmény nebo s jinými příslovci a je pak ve větě příslovečným určením (žijeme zdravě, velmi obratný, směle vpřed), anebo s podstatnými jmény a je pak přívlastkem neshodným (cesta pěšky, návrat domů).
Příslovce bývá dále základem jednočlenných vět, zvláště se sponou je (je tma, bylo mi smutno, bude mi líto), anebo i beze spony (lze říci, nutno s tím počítat).

Některá příslovce s významem míry sama řídí podstatné jméno stojící ve druhém pádu (dost peněz, hodně povyku).

Většina příslovcí má slovotvorný základ i význam příbuzný s přídavnými jmény, jako dobředobrý, vysokovysoký, českyčeský a mnoho dalších.

Příslovce, jež jsou významem příbuzná se zájmeny a mají s nimi společný kořen – jako tam, tehdy (týž kořen jako v ten); kudy, kdy (týž kořen jako v kdo) – nazývají se příslovce zájmenná. Tato příslovce nabývají věcné významové určitosti teprve ve větné souvislosti nebo za určité situace (podobně jako zájmena).

Příslovce ne, ni, nikoli jsou příslovce záporová neboli záporky. Vyjadřují buď zápor samostatně (např. Byli tam? Ne. Nikoli.), nebo popírají větný člen (např. Stalo se to ne mou vinou).
Popírá-li se celá věta, je záporka ne spojena zpravidla se slovesným přísudkem v jediné slovo (např. Zítra nepřijedu).

Tvorba příslovcí

Většina příslovcí se tvoří od přídavných jmen příponou -e (), řidčeji -o nebo -y, jako dobře, srdečně, tiše, široce, zdravě, hravě, stupňovitě, reálně; blízko, vysoko, draho; dětsky, česky, sobecky

Před příponou -e se měkčí souhlásky d, t, nď, ť, ň (pro srovnání: hrdě, napjatě, srdečně) a k, h, ch, r se mění v c, z, š, ř (pro srovnání: krátký ⇒ krátce, drahý ⇒ draze, tichý ⇒ tiše, dobrý ⇒ dobře).
Příponou -y se tvoří příslovce zpravidla jen od přídavných jmen na -ský, -cký (český ⇒ česky, německý ⇒ německy, fantastický ⇒ fantasticky); ale výjimkou je například hezký ⇒ hezky.
Od některých přídavných jmen se tvoří příslovce příponou -o i příponou -e (drahodraze, těžkotěžce, snadnosnadně). Mezi obojími tvary bývá často jemný významový rozdíl (např. hluboko v zemi X být hluboko dojat).

Jiná příslovce vznikají tzv. ustrnutím prostých pádů jmen (např. zima, tma, kolem, daleko, blízko, honem, úhrnem), nebo pádů předložkových, tj. ze spojení předložky se jménem podstatným, přídavným, se zájmenem, číslovkou anebo ze spojení s příslovcem (např. pohromadě, pomalu, zatím, poprvé, předloni, provždy).

Psaní příslovcí

Pamatujme i na správné psaní příslovcí. Například skromně, rozumně, tajemně, temně píšeme s -mně, neboť jsou odvezeny z přídavných jmen, která v tomto případě zní: skromný, rozumný, tajemný, temný. Ovšem třeba strmě napíšeme s -mě, protože související přídavné jméno zní strmý.

Příslovce vzniklá ze spojení předložky s jiným slovem, tj. příslovečné spřežky, se píší jako jedno slovo dohromady (např. nahoře, dokonce, nahlas, doslova, zejména, zpaměti, nablízku, zticha, pozvolna, potom, proto, přitom, dokdy, najednou, zčásti…).
Některá taková spojení můžeme psát obojím způsobem, tedy dohromady nebo zvlášť (např. zpočátkuz počátku nebo napříkladna příklad).
Mezi pádem předložkovým a příslovečnou spřežkou, psanou jako jedno slovo, je však zpravidla rozdíl zcela zřetelný! – Nahoře na náměstí… X Na hoře Řípu…; Dokonce si dovolil… X Zůstali do konce…; Váhal, potom se rozhodl… X Po tom, co se stalo, …

Některá příslovce se tedy píší vždy dohromady – např. doleva, nalevo, vlevo, zleva, naplno, najednou, navždy, občas, odevšad, odjinud, potichu, vcelku, vtom, vzápětí, zpravidla, zhruba

Stupňování příslovcí

Některá příslovce mohou při srovnávání vyjadřovat – podobně jako přídavná jména – zvláštními tvary trojí stupeň vlastnosti nebo míry: první stupeň (zdravě), druhý stupeň (zdravěji) a třetí stupeň (nejzdravěji).

Druhý stupeň se tvoří u příslovcí příponami -eji, -ěji (např. tišeji, zdravěji), řidčeji příponou -e, která může i odpadnout (např. snázesnáz, výševýš, blížeblíž, drážedráž).

Třetí stupeň se tvoří z druhého stupně předponou nej-.

Některá příslovce mají zde dvojí (popřípadě trojí) tvary: kratší (s příponou -e, nebo i bez ní) i delší (s příponou -eji, -ěji) – např. úžeúžeji; šíře, šířšířeji; hloubhlouběji; snáze, snázsnadněji aj.
Při tvoření druhého stupně se odsouvá přípona -ko, -ce, -oko, -oce a někdy i přípona -no, -ně – např. blíže k blíz-ko; šířešířeji k šir-oko, šir-oce; snáze k snad-no, snad-ně, ale je i snadněji.
Před oběma příponami (-eji i -e) se mění k, cč (řidčeji), hž (dráže), chš (tišeji), rř (šířešířeji), s, z v š, ž (výše, blíže) a dz (snáze).

Někdy se druhý stupeň tvoří od jiného kořene než stupeň první (např. máloméně; mnohovíce, víc; dobřelépe, líp; zlehůře, hůř), nebo od kořene značně obměněného (např. dlouhodéle).

Příslovce – příklady

zde, dobře, brzy, ráno, těžce; smělesmělejinejsměleji; velmi (dobrý) apod.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené/upravené: 08.11.2011

­­­­

Diskuse k pojmu
PříslovceMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­