ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 1.94
Hodnoceno: 108x Prosím, ohodnoť pojem

Podstatná jména (substantiva) jsou jednak názvy osob (člověk, žena, muž), zvířat (pes, čmelák) a věcí (auto, mrak), jednak samostatné názvy pro vlastnosti (zeleň, lenost), děje (písknutí, zvolání) a vztahy (láska, nenávist).

Názvy osob, zvířat a věcí označují to, co je hmotné (osoba, kočka, skála, oceán). Nazývají se podstatná jména konkrétní. Ta dále dělíme na podstatná jména obecná a vlastní:

  • obecná podstatná jména neoznačují určitou osobu, zvíře nebo věc, nýbrž označují je obecně, znamenají kteroukoliv osobu, zvíře nebo věc toho druhu (novinář, země, potok, osel, dub, truhlář)
  • vlastní podstatná jména označují jednu určitou osobu, jedno určité zvíře, jednu určitou věc (Tomáš, Brno, Škoda, Krkonoše, Alík)

Názvy vlastností, dějů a vztahů označují naopak to, co je nehmotné (důvěřivost, zavanutí, krok, čas, jásot). Nazývají se podstatná jména abstraktní.

Podstatná jména patří společně s přídavnými jmény, zájmeny, číslovkami a slovesy do ohebných slovních druhů. V češtině je mezi slovními druhy řadíme na první místo.

Rod a číslo

Ve větě jsou podstatná jména nejčastěji podmětem nebo předmětem, ale mohou být i jiným větným členem. Mění tvary podle pádu a čísla, a mají vždy jeden ze tří rodů: mužský, ženský, nebo střední (ten, ta, to).

podstatných jmen rodu mužského se rozlišují jména životná (muž) a neživotná (stroj). K podstatným jménům neživotným se počítají i jména hromadného významu označující množství živých bytostí, jako například národ, zástup, hmyz apod.
Cizím odborným názvem se rod mužský a podstatné jméno rodu mužského nazývá maskulinum (v mn. č. maskulina), rod ženský a podstatné jméno rodu ženského femininum (v mn. č. feminina) a rod střední a podstatné jméno rodu středního neutrum (v mn. č. neutra).

Podstatná jména mají obvykle dvojí číslo: jednotné (singulár) a množné (plurál).
U několika slov je jiný rod v čísle jednotném a jiný v čísle množném (dítě, rod střední, vzor kuře – děti, rod ženský, vzor kost; oko, rod střední – oči, rod ženský; kníže, rod mužský – knížata, rod střední aj.).

Jména hromadná, látková a pomnožná

Některá podstatná jména mají jen tvary čísla jednotného, ale znamenají více věcí téhož druhu. Jde o podstatná jména hromadná. Ta bývají tvořena zejména koncovkou (jehličí, dříví, listí, kamení) a příponami -oví (křoví, stromoví), -ina (chudina, březina), -stvo (obyvatelstvo, lidstvo, členstvo, učitelstvo) a -ctvo (rolnictvo, žactvo, ptactvo).

Některá podstatná jména mají zpravidla pouze tvary čísla jednotného, ale označují jimi jak část, tak i celek – tj. látku samu, a to bez zřetele na množství (cukr, voda, železo, písek, pivo, sníh, krev). Nazýváme je podstatná jména látková. Jejich tvary čísla množného mají jiný slovní význam – např. železa (= pouta nebo pasti na zvěř), vody (minerální ⇒ dvě vody = dvě sklenice vody) apod.

Některá podstatná jména mají tvar čísla množného i tehdy, označují-li pouze jednu věc (Čechy, Krkonoše, dveře, záda, ústa, vrata, Vánoce, housle). Jedná se o podstatná jména pomnožná.

Skloňování podstatných jmen

Podstatná jména – stejně jako přídavná jména, zájmena a číslovky – skloňujeme. To znamená, že tzv. pádovými koncovkami vytváříme sedm pádů v čísle jednotném a v čísle množném.

Skloňování podstatných jmen pak rozdělujeme na tři skupiny podle rodu: na mužské, ženské a střední. V každé skupině rozeznáváme podle zakončení v 1. pádě, popřípadě podle koncovky ve 2. pádě, několik vzorů.

Skloňování podstatných jmen rodu mužského

PŘEHLED VZORŮ ZAKONČENÍ V 1. PÁDU KONCOVKA VE 2. PÁDU
tvrdý životný: pán bez koncovky -a
tvrdý neživotný: hrad bez koncovky -u nebo -a
měkký životný: muž bez koncovky -e
měkký neživotný: stroj bez koncovky -e
tvrdý životný: předseda -a -y
měkký životný: soudce -e -e

Neživotná podstatná jména rodu mužského mají 1. pád jednotného čísla vždy bez koncovky.
Životná podstatná jména rodu mužského mají 1. pád jednotného čísla buď bez koncovky, nebo s koncovkou -a či -e.

U podstatných jmen životných i neživotných bez koncovky, tzn. zakončených na souhlásku, rozlišujeme podle tvaru ve 2. pádu jednotného čísla dvojí skloňování, a máme tedy pro ně 4 vzory.
U podstatných jmen životných s koncovkou (-a nebo -e), tzn. zakončených na samohlásku, rozlišujeme podle dané koncovky dvojí skloňování, a máme tedy pro ně 2 vzory.
Pro skloňování podstatných jmen rodu mužského tak používáme celkem 6 vzorů: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce.

Skloňování podstatných jmen rodu ženského

PŘEHLED VZORŮ ZAKONČENÍ V 1. PÁDU KONCOVKA VE 2. PÁDU
tvrdý vzor: žena -a -y
měkký vzor: růže -e () -e ()
píseň bez koncovky -e ()
kost bez koncovky -i

Podstatná jména rodu ženského mají 1. pád jednotného čísla jednak s koncovkou, jednak bez koncovky.

U podstatných jmen ženského rodu s koncovkou (-a nebo -e) rozlišujeme podle dané koncovky dvojí skloňování, a máme tedy pro ně 2 vzory: tvrdý (-a) a měkký (-e).
U podstatných jmen ženského rodu bez koncovky rozlišujeme podle tvaru ve 2. pádu dvojí skloňování, a máme tedy pro ně 2 vzory.
Pro skloňování podstatných jmen rodu ženského tak používáme celkem 4 vzory: žena, růže, píseň, kost.

Skloňování podstatných jmen rodu středního

PŘEHLED VZORŮ ZAKONČENÍ V 1. PÁDU KONCOVKA VE 2. PÁDU
tvrdý vzor: město -o -a
měkký vzor: moře -e () -e ()
smíšený vzor: kuře -e () -ete (-ěte)
dlouhý vzor: stavení

Podstatná jména rodu středního mají v 1. pádu jednotného čísla koncovku vždy (-o, -e nebo ). Podle ní pak rozlišujeme skloňování.
Pro skloňování podstatných jmen rodu středního tak používáme celkem 4 vzory: město, moře, kuře, stavení.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené/upravené: 28.02.2012

­­­­

Diskuse k pojmu
Podstatná jménaMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)