ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 1.95
Hodnoceno: 94x Prosím, ohodnoť pojem

Veřejné projevy mluvené

Patří sem projev, proslov, referát, přednáška, slavnostní řeč, ale také třeba komentář, diskusní vystoupení, přípitek či beseda a debata.
Při oficiální mluvě se využívá zejména spisovného jazyka, při méně formální rovině i hovorových prvků.

V mluveném projevu velmi záleží na jeho členění. Projev lze rozčlenit na kratší úseky vhodným kladením pauz. Správné členění souvisí i se správným dýcháním. Členění je důležité pro samotné porozumění obsahu projevu. Neméně důležité je rovněž tempo řeči. To má být nejen v souladu s obsahem, ale musí brát ohled i na posluchače.

Společné rysy

 • veřejný charakter
 • přímý kontakt s posluchači
 • využívání zvukových a mimojazykových prostředků (gesta)

Hlavní zásady

 1. přehlednost – úvod (osloví se posluchači a uvede se téma), stať (hlavní myšlenka), závěr (stručné shrnutí a poděkování)
 2. srozumitelnost – správná výslovnost, dynamika, síla hlasu, vyvarování se neúměrného množství gest a mimických výrazů
 3. logická stavba – přesné vyjadřování a neodbíhání od tématu

Kompozice mluveného projevu

 1. úvod
  • oslovení posluchačů
  • uvedení tématu a cíle řeči
 2. stať
  • rozvedení myšlenek, odůvodňování pravdivosti tvrzení
  • uvedení námitek a jejich vyvrácení
  • vyzdvižení hlavních myšlenek
 3. závěr
  • stručné shrnutí závěru a zdůraznění cíle řeči
  • poděkování za pozornost

Kontaktní prostředky

 • oslovení
  • na začátku – např. Vážené dámy, vážení pánové
  • při ochabování pozornosti posluchačů, při přechodu k dalšímu tématu
  • v průběhu projevu se může měnit
 • řečnická otázka = otázka, kterou pokládá řečník, a nečeká na ni odpověď (odpověď je jasná)
 • změna intonace hlasu – změna tempa řeči, intenzity a melodie hlasu
 • tvar 1. osoby množného čísla – autor se zahrne do kolektivu posluchačů

Řečnictví

 • neboli rétorika
 • vznik v antice (starověké Řecko a Řím)
 • schopnost dobře mluvit před širokou veřejností (předpoklad státníka či například vojenského velitele)

Historie

 • Aristoteles – zakladatel rétoriky ⇒ spis Rétorika (požadavek pěstování stylu)
 • Démosthenés – řecký řečník; vtipné řeči proti makedonskému vládci Filipovi – tzv. „filipiky“
 • Cicero – římský řečník; složitá latina, květnatý, zdobený styl, rozsáhlá, složitá souvětí – tzv. „ciceronská perioda“
 • Karel IV., mistr Jan Hus, František Palacký, …

Projev

 • politický = hodnotící úvaha
  • uváděná fakta hodnotí skutečnost a ukazují směr jednání (např. novoroční projev prezidenta)
 • slavnostní
  • projev oficiální, pronesený při mimořádné příležitosti (např. oslavy výročí, pohřby významných osobností apod.)

Řečník projevem nepoučuje, pouze zaujímá určité stanovisko k nějakému jevu. Hlavní poslání: přispět k slavnostnímu okamžiku.

Proslov

 • projev menšího rozsahu
 • méně oficiální, více přátelský
 • například projev ředitele školy na zahájení školního roku

Přednáška

 • rozsáhlý útvar předkládající složitější vědecké a odborné problémy
 • velké nároky jak na posluchače, tak na přednášejícího (zejména spolupráce a soustředěnost)

Referát

 • dává si za cíl seznámit posluchače s něčím novým či aktuálním a vyvolat u něj zájem o dané téma
 • měl by obsahovat všechny základní údaje (podrobnost)
 • může využívat i názorných pomůcek pro vyšší účinnost

Přípitek

 • krátká forma proslovu
 • bývá prováděn při slavnostních příležitostech
 • měl by být krátký, vtipný, vřelý

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené/upravené: 21.10.2008

­­­­

Diskuse k pojmu
Mluvený projevMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­