ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 1.95
Hodnoceno: 94x Prosím, ohodnoť pojem

Veřejné projevy mluvené

Patří sem projev, proslov, referát, přednáška, slavnostní řeč, ale také třeba komentář, diskusní vystoupení, přípitek či beseda a debata.
Při oficiální mluvě se využívá zejména spisovného jazyka, při méně formální rovině i hovorových prvků.

V mluveném projevu velmi záleží na jeho členění. Projev lze rozčlenit na kratší úseky vhodným kladením pauz. Správné členění souvisí i se správným dýcháním. Členění je důležité pro samotné porozumění obsahu projevu. Neméně důležité je rovněž tempo řeči. To má být nejen v souladu s obsahem, ale musí brát ohled i na posluchače.

Společné rysy

 • veřejný charakter
 • přímý kontakt s posluchači
 • využívání zvukových a mimojazykových prostředků (gesta)

Hlavní zásady

 1. přehlednost – úvod (osloví se posluchači a uvede se téma), stať (hlavní myšlenka), závěr (stručné shrnutí a poděkování)
 2. srozumitelnost – správná výslovnost, dynamika, síla hlasu, vyvarování se neúměrného množství gest a mimických výrazů
 3. logická stavba – přesné vyjadřování a neodbíhání od tématu

Kompozice mluveného projevu

 1. úvod
  • oslovení posluchačů
  • uvedení tématu a cíle řeči
 2. stať
  • rozvedení myšlenek, odůvodňování pravdivosti tvrzení
  • uvedení námitek a jejich vyvrácení
  • vyzdvižení hlavních myšlenek
 3. závěr
  • stručné shrnutí závěru a zdůraznění cíle řeči
  • poděkování za pozornost

Kontaktní prostředky

 • oslovení
  • na začátku – např. Vážené dámy, vážení pánové
  • při ochabování pozornosti posluchačů, při přechodu k dalšímu tématu
  • v průběhu projevu se může měnit
 • řečnická otázka = otázka, kterou pokládá řečník, a nečeká na ni odpověď (odpověď je jasná)
 • změna intonace hlasu – změna tempa řeči, intenzity a melodie hlasu
 • tvar 1. osoby množného čísla – autor se zahrne do kolektivu posluchačů

Řečnictví

 • neboli rétorika
 • vznik v antice (starověké Řecko a Řím)
 • schopnost dobře mluvit před širokou veřejností (předpoklad státníka či například vojenského velitele)

Historie

 • Aristoteles – zakladatel rétoriky ⇒ spis Rétorika (požadavek pěstování stylu)
 • Démosthenés – řecký řečník; vtipné řeči proti makedonskému vládci Filipovi – tzv. „filipiky“
 • Cicero – římský řečník; složitá latina, květnatý, zdobený styl, rozsáhlá, složitá souvětí – tzv. „ciceronská perioda“
 • Karel IV., mistr Jan Hus, František Palacký, …

Projev

 • politický = hodnotící úvaha
  • uváděná fakta hodnotí skutečnost a ukazují směr jednání (např. novoroční projev prezidenta)
 • slavnostní
  • projev oficiální, pronesený při mimořádné příležitosti (např. oslavy výročí, pohřby významných osobností apod.)

Řečník projevem nepoučuje, pouze zaujímá určité stanovisko k nějakému jevu. Hlavní poslání: přispět k slavnostnímu okamžiku.

Proslov

 • projev menšího rozsahu
 • méně oficiální, více přátelský
 • například projev ředitele školy na zahájení školního roku

Přednáška

 • rozsáhlý útvar předkládající složitější vědecké a odborné problémy
 • velké nároky jak na posluchače, tak na přednášejícího (zejména spolupráce a soustředěnost)

Referát

 • dává si za cíl seznámit posluchače s něčím novým či aktuálním a vyvolat u něj zájem o dané téma
 • měl by obsahovat všechny základní údaje (podrobnost)
 • může využívat i názorných pomůcek pro vyšší účinnost

Přípitek

 • krátká forma proslovu
 • bývá prováděn při slavnostních příležitostech
 • měl by být krátký, vtipný, vřelý

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené/upravené: 21.10.2008

­­­­

Diskuse k pojmu
Mluvený projevMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)