ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení práce slohovky

Aktuální známka: 2.17
Hodnoceno: 35x Prosím, ohodnoť práci

Organizace spojených národů (OSN)

Organizace spojených národů je mezinárodní organizací sdružující téměř všechny státy světa, jejímž hlavním a dlouhodobým cílem je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce mezi všemi státy světa. OSN formálně vznikla 24. října 1945 v americkém San Francisku na základě přijetí Charty OSN (ustavující dokument OSN stanovující mj. základní práva a povinnosti členských států).
Charta OSN vymezuje šest základních orgánů OSN: Valné shromáždění, Radu bezpečnosti, Ekonomickou a sociální radu, Sekretariát, Mezinárodní soudní dvůr a Poručenskou radu. Celé společenství OSN je však daleko širší a zahrnuje 15 úřadů a velké množství programů, fondů a nejrůznějších dalších specializovaných orgánů a organizací. Oficiálními jazyky OSN jsou čínština, angličtina, francouzština, ruština a španělština.
Hlavním orgánem OSN je Valné shromáždění, které se skládá ze všech členských států, kdy každý člen má jeden hlas (bez ohledu na velikost státu, počet obyvatel či výši HDP). Valné shromáždění zasedá jednou do roka, případně na jednáních svolaných dle potřeby. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů (v důležitých otázkách dvoutřetinové většiny). Usnesení Valného shromáždění jsou v naprosté většině pouhými právně nezávaznými doporučeními a mají formu rezoluce.
Rada bezpečnosti je výkonným orgánem OSN, jejíž rozhodnutí jsou podle Charty OSN pro všechny státy OSN závazné, zatímco ostatní orgány OSN udělují pouze doporučení konkrétním vládám. Radu bezpečnosti tvoří pět stálých členů (Čína, Francie, Rusko, USA a Velká Británie) a deset nestálých, které Valné shromáždění volí na dvouleté období. Ke schválení rozhodnutí je třeba devíti hlasů, s výjimkou zásadních rozhodnutí, kdy je třeba taktéž devět hlasů, ovšem včetně všech pěti hlasů stálých členů. Pokud jeden ze stálých členů nesouhlasí s rozhodnutím, může hlasovat proti, a tím návrh vetovat (zamítnout), případně se zdržet hlasování. Úlohou Rady je zajišťovat dodržování mezinárodního míru a bezpečnosti.
Další z orgánů OSN se nazývá Hospodářská a sociální rada. Skládá se ze zástupců 54 členských států, kteří jsou voleni Valným shromážděním na tři roky. Jejím úkolem je koordinace hospodářské, kulturní a sociální činnosti členských států OSN (např. svolává mezinárodní konference a uzavírá dohody s mezinárodními organizacemi).
Sekretariát OSN tvoří několik oddělení a institucí a úřad generálního tajemníka zajišťující celkové administrativní vedení OSN. Sekretariát sídlí v New Yorku a má úřadovny i v mnoha dalších částech světa. Úřady slouží především jako centrum diplomacie a fórum pro otázky odzbrojení, lidských práv, zneužívání drog, mírové využití vesmírného prostoru ap.
Mezinárodní soudní dvůr sídlící v nizozemském Haagu je dalším z orgánů OSN. Tvoří jej 15 soudců, kteří jsou voleni nezávisle Radou bezpečnosti a Valným shromážděním. Usnáší se většinou přítomných soudců - při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Rozsudky jsou konečné (tj. není proti nim odvolání). Mezinárodní soudní dvůr řeší spory mezi členskými státy a předává OSN a jejím specializovaným organizacím odborné posudky.
Poručenská rada je orgánem OSN ustanoveným v roce 1945 k dohlížení nad určenými územími, které připravovala na samosprávu nebo samostatnost. V roce 1994 dosáhla rada všech svých stanovených cílů, a proto se Rada schází jen v případech, kdy to vyžaduje situace.
Jak z textu výše vyplývá, jediným orgánem OSN způsobilým vydávat závazná rozhodnutí je Rada bezpečnosti s pěti stálými členy, kteří si ono postavení vydobyly zejména důsledkem svého jaderného arzenálu. Orgán, který by opravdu měl mít faktickou schopnost světové dění zásadním způsobem ovlivňovat (Valné shromáždění), je pouze jakousi fraškou, ze které plynou pouze bezzubé rezoluce. OSN jistě vyžaduje brzkou a zásadní reorganizaci. Ostatně tento hlas je na mezinárodním poli slyšet čím dál tím hlasitěji.

ZDROJE:

Literatura
Kol. autorů; Člověk. Euromedia Group k. s. - Knižní klub, Praha 2005, str. 257, 265, 274
WWW
http://www.osn.cz/system-osn/organizacni-struktura/
http://www.un.org
http://www.mpsv.cz/cs/1109
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=388545
http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Bambix, 03.04.2007

­­­­

Diskuse ke slohové práci
Organizace spojených národů (OSN)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­