ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

Ceska posta    
­­­­
Hodnocení práce slohovky

Aktuální známka: 2.42
Hodnoceno: 90x Prosím, ohodnoť práci

Humanismus v české literatuře

Humanismus se v české literatuře objevuje od konce 15. století až do počátku 17. století, přesněji do roku 1620, kdy se odehrála bitva na Bílé hoře. Pojmem humanismus rozumíme světový názor měšťanstva proti autoritě církve, která omezovala svobodné myšlení a rozvoj přírodních věd. Centrem pozornosti není bůh, ale člověk, který má všechno poznat sám, což dokumentuje už to slovo humanus - v překladu lidský. Přívrženci renesančních myšlenek kladou důraz na vlastní úvahu, rozum, logiku, důvtip a humor.

HUMANISTÉ PÍŠÍCÍ LATINSKY (šíří humanismus mezi vzdělanci)

Jan z Rabštejna - spis Dialogus - napsán formou dopisu pro císaře, je tam zachycen rozhovor se třemi šlechtici různého politického názoru.
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic - tvořil kolem roku 1500, vzdělaný a inteligentní, doma měl rozsáhlou knihovnu, psal prózu i poezii, evropsky proslulý, znal antickou kulturu - několikrát navštívil Řecko i Itálii, díla: Satira k svatému Václavu - kritizuje vady české šlechty, traktáty: O lakotě, O lidské ubohosti.

HUMANISTÉ PÍŠÍCÍ ČESKY

Viktorin Kornel ze Všehrd - právník (dílo Knihy devatery), překladatel, šířil české texty do zahraničí, formuloval program (manifest) národního humanismu v předmluvě přeložení knihy Knihy o napravení padlého od Jana Zlatoústého.
Václav Hájek z Libočan - kazatel, kronikář, výborný vypravěč, dílo: Kronika česká - dobrý, přístupný sloh, oblíbenost, nějaké nepravdivé příběhy nebo nepodložené.

Cestopisy - člověk chce poznávat svět, mořeplavba
Oldřich Prefát z Vlkanova (1523-1565) - Cesta z Prahy do Benátek... - smlouva, kterou Prefát a ostatní poutníci podepsali v Benátkách s majitelem lodi, má 54 bodů. Na jídlo a stolování pamatuje v 15 bodech. Počítá i se smrtí některého z poutníků a přesně stanovuje, co se stane s jeho osobním majetkem a s penězi, jež zaplatil majiteli lodi.
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Václav Šašek z Bířkova

Jednota bratrská - vychází z Petra Chelčického (15. století) - traktát O trojím lidu
1. šéf Řehoř Krejčí
biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav (1523-1571) - velice vzdělaný, široký záběr: historie, hudba, politika, literatura; spis Gramatika česká - nebyla koncipována jako dnešní gramatika, spíše zápisky, srovnává s 1. českou gramatikou autorů: Beneš Optát, Petr Gzel, Václav Filomates
Dílo: Filipika proti misomusům - filipika = útočná řeč, misomusové = lidé, kteří brání vývoji vzdělání, pokroků, neuznávají můzy; autor kritizuje misomusy a obhajuje vyšší vzdělání pro členy jednoty bratrské
uspořádal Šamotulský kancionál = sborník písní jednoty bratrské
překlad Nového zákona - stal se součástí Bible kralické

1570-1620 doba veleslavínská, rudolfínská, zlatý věk české literatury
Daniel Adam z Veleslavína (1546-1599) vystudoval pražskou universitu, kde pak sám vyučoval historii, napsal jediné dílo - Kalendář historický, vzal si za ženu dceru nakladatele Melantricha, vzdal se kněžství a nakladatelství poté zdědil, vydává a sám překládá mnoho děl, organizátor kulturního života, hlavní význam v nakladatelství
Bible kralická - největší překladatelské a jazykové dílo z doby humanismu, výborný překlad, je zde dokumentována vysoká úroveň českého jazyka (vysoká jazyková a kulturní úroveň), překladu byla věnována velká péče, vydávána postupně v 6 svazcích a to v letech 1579-1594, pracovalo se na ní v Kralicích na Moravě

JAN ÁMOS KOMENSKÝ JAKO DIDAKTIK (1592-1670)

Narozen v Nivnici, zemřel v Amsterodamu, pohřben v Nardenu; brzy osiřel, studoval na bratrských školách v Přerově, Strážnici, později v zahraničí, po návratu se stal učitelem, bratrským knězem v Přerově a Fulneku; 1628 opouští zemi, emigrant - Švédsko, Holandsko, Polsko, Maďarsko (do všech zemí zván jako učitel); žena a 2 děti mu zemřely ve třicetileté válce; univerzita J.A.Komenského v Bratislavě; pedagogika se zabývá teorií výchovy X didaktika je teorie vyučování (součástí pedagogiky); J.A.Komenský jako didaktik - požadoval vzdělání pro všechny, hochy i dívky, bohaté i chudé, prosazoval mateřský jazyk pro vzdělání, učitelské zásady: postupovat od jednoduchého k složitějšímu, od známého k neznámému; domníval se, že když budou lidé vzdělaní, domluví se mezi sebou snáze a nebudou války (sám se války bál, protože měl zkušenost s třicetiletou válkou, kde přišel o ženu a 2 děti); důraz na přiměřenost a názornost; dítě by mělo být zatěžováno, ale ne přetěžováno, mělo by používat vlastní mozek a logiku
Didaktické spisy: Malá a Velká didaktika - jak by se mělo vyučovat; Informatorium školy mateřské - pedagogické zásady předškolního věku; Brána jazyků - jazyková učebnice; Svět v obrazech (Orbis piktus) - ilustrovaná čtyřjazyčná učebnice

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Malenicka, 22.01.2006

­­­­

Diskuse ke slohové práci
Humanismus v české literatuřeMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­