ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­­­­
Hodnocení práce slohovky

Aktuální známka: ---
Hodnoceno: 0x Prosím, ohodnoť práci

Srovnání básně Záhořovo lože s Májem

V jakém roční období děj začíná?
Na podzim.

Jak je tento čas vylíčen?
Jako období, kdy od západu vane studený vítr a žluté listí opadává.

A kdy příběh končí?
O devadesát let později, na jaře.

Proč šel poutník do pekla?
Aby získal od ďábla pekelný úpis. O úpisu víme, že ho ďábel získal od poutníkova otce díky léčce. Smlouva se týkala pozemského zboží výměnou za syna - poutníka.

Kromě motivu poutníka využívá Erben i další podobné motivy jako Mácha. Které?
Využívá motiv slavíka (Erben: "slavík vypravuje dlouhé pověsti"; Mácha: "svou lásku slavík růži pěl"). Právě motiv opeřenců se hojně vyskytuje u obou autorů. Mácha: labuť, hrdlička, sova, slavík. Erben: holubice, jeřáb, slavík.
Motiv dubu ve spojení s loupežníky je dalším společným motivem (Erben: "Lesní muž pod dubem z vysokého stanu"; Mácha: "ve stověkých dubů stínu, sbor u velkém kole sedí").
Jako poslední důležitý motiv jsem vybral motiv čekání: Záhoř čeká na odpuštění, Vilém čeká na smrt.

Srovnej vraha a loupežníka u Máchy a u Erbena.
Vrah Záhoř je u Erbena mnohem krutější než loupežník Vilém u Máchy. Přestože loupežník v Máji zabil jen jednoho člověka, je za svůj čin popraven. V Záhořově loži je vrahovi mnoho vražd odpuštěno, protože svých činů litoval a prosil se o odpuštění u Boha. Vilém je na rozdíl od Záhoře se svým osudem smířený a nikoho o odpuštění neprosí.
Erbenova Kytice se očividně hlásí k lidovému folklóru jako trvalé hodnotě mravní, etické.
Přehodnocuje tehdejší romantické názory na právo individua na mezní čin nepodřízený lidským normám. Nejzřetelněji je to patrné právě na básni Záhořovo lože, jež bývá chápána jako přímá polemika s Máchovým Májem.

Tento rozpor mezi Máchou a Erbenem vysvětli.
V Máchově Máji je Vilém typickým romantickým hrdinou vzdorující svému osudu. Dalo by se o něm říct, že je svobodný. Na rozdíl od Záhoře v Kytici, který nemá jinou možnost než prosit Boha o odpuštění. Ač Erben nemusel být věřící, použil jako prostředek k odpuštění Boha, což může být ukázkou lidového folklóru, že každému může být odpuštěno. Z Kytice by se lidé měli poučit, protože ukazuje, jak můžou vyhrocené spory mezi lidmi dopadnout.

Jak je báseň Záhořovo lože členěna? Popiš stavbu veršů a slok, srovnej s předchozí básní.
Báseň je rozdělena na pět zpěvů, v nichž není pravidelný počet slok. Ve slokách není pravidelný počet veršů. Rýmy také nejsou nijak pravidelné. Můžeme zde nalézt verš střídavý, sdružený a obkročný. V předchozí básni Holoubek nejsou sloky rozděleny do zpěvů, ve sloce se objevují čtyři verše opět s nepravidelnými rýmy.

Zajímavé je postavení vypravěče. Jak je v díle ztvárněn?
Vypravěčem by mohl být mládenec, jenž doprovázel poutníka na jeho poslední pouti. Poutník mu nejspíš dal za úkol, aby tento příběh zapsal. I zůstal mládenec sám uprostřed lesa, aby ještě vykonal vůli svého pána.
Větší smysl mi ale dává, že jsou vypravěčem lidé z vesnice, kteří zvou poutníka, aby u nich přečkal noc.
"Mládenče pěkný, nechoď za noci, možné-li, budem rádi ku pomoci."
Erben sbíral své balady právě u prostých lidí, proto je možná chtěl nechat jako vypravěče.
Popravdě mi ale není zcela jasné, kdo má být vypravěčem.

Zhodnoť jazyk a básnické prostředky básně. Můžeš srovnat s Máchou.
Jazyk díla je velmi pestrý, ne však zvukomalebně dokonalý, jako mi připadá u Máchy. Zatímco v Máji se klade důraz na lyrickou stránku, v Kytici převládá epická část. V Máji se objevuje více metafor a přirovnání, kvůli čemuž se pro nás Máj stává méně srozumitelným.
V Kytici se objevuje mnoho uměleckých prostředků: epiteton (smutně zvadlé líce), inverze (tvá noha bosa), personifikace (přižloutlé listí tichou píseň pěje), metafora (vyhnilé tělo dubu; černí, nevlídní hosti).

Která báseň tě oslovila víc? Máj, nebo Záhořovo lože? Proč?
Přestože se mi jednodušeji četla báseň Záhořovo lože, líbí se mi Máj víc, hlavně díky jeho zvukomalebnosti. Líbí se mi i větší reálnost Máje, kde je loupežník spravedlivě potrestán za svůj nedomyšlený čin. Na druhou stranu, Záhořovo lože mi připadá dějově zajímavější a šťastný pohádkový konec se mi také líbí. Mácha si mě získal svými metaforami a oxymórony, které se mi vryly do paměti.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: mrtaf, 15.05.2021

Ceska posta    
­­­­

Diskuse ke slohové práci
Srovnání básně Záhořovo lože s MájemMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­