ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení práce slohovky

Aktuální známka: 1.47
Hodnoceno: 19x Prosím, ohodnoť práci

Král Oidipus (otázky)

Vyhledejte v díle kontrast
Do kontrastu se dostává Oidipova sebejistota s racionální obhajobou Kreonta.
Dále je v kontrastu síla osudu X bezmocnost člověka.

Jak hra končí?
Hra končí tragicky. Oidipova matka a zároveň i jeho žena se oběsí, Oidipus oslepne a je vyhnán z města.

Charakterizujte Oidipa, doložte na příkladech jeho jednání.
Oidipus je:

  • moudrý - uhádl hádanku od sfingy a zachránil tím město
  • odvážný - i když byl vrahem, tak své slovo dodržel; potrestal se a byl vyhnán
  • troufalý - troufal si obviňovat věštce Teiresiase i Kreonta
  • cílevědomý - pevně se držel svého cíle a před ničím neustoupil
  • spravedlivý - vládl v Thébách spravedlivě
  • podezřívavý - podezříval Kreonta ze spiknutí proti Oidipovi
  • toužil poznat pravdu a nebál se jí postavit
  • zbrklý a tvrdohlavý, což můžeme pozorovat při jeho snaze zjistit, kdo je vrahem Laia a také při snaze objasnit svůj původ

Charakterizujte Kreonta. Všimněte si vztahu mezi Oidipem a Kreontem.
Kreon byl ze začátku krutý, ale nakonec se s Oidipem usmířil. Často se s ním hádal, ale nakonec se z něj stane laskavý člověk.

Jak byste hodnotili Oidipovy hrůzné činy a jeho potrestání za ně?
Oidipovy hrůzné činy byly hrozné, ale na druhou stranu on celou dobu nic nevěděl, teprve až později se vše dozvídá. Myslím si, že potrestání za jeho činy bylo kruté, ale Oidipus své slovo dodržel a potrestal se.

Ze Sofoklova díla je cítit hluboký humanismus. Doložte.
Humanismus je zde cítit z problémů a viny člověka způsobené jím nevědomky.
Oidipus hledá pravdu a hrdě přijímá svůj trest.
Vždy myslí na blaho svých blízkých (opustil rodiče na Korintu, aby zabránil věštbě). Prosí Kreonta, aby se postaral o jeho dcery.

V čem spatřujete Oidipovo hrdinství, jeho statečnost?
Oidipovo hrdinství spatřuji v jeho odhodlání zjistit si svou minulost. Dále pak že dodržel své slovo a potrestal sám sebe za vraždu Laia a odešel z Théb.

Charakterizujte jazyk a styl.
Dílo je psané spisovným jazykem a není zde použito nespisovných výrazů a slov. Vznešená postava zde mluví déle než společensky méně postavená.

Charakterizujte kompozici.
Kompozice je chronologická i retrospektivní. Teprve později je čtenáři odhaleno to, co se stalo.

Jak se mění postavení Oidipa v příběhu hry?
Nejdříve je z něj mladík, který se vydal na cestu do Delf. Cestou narazí na město Théby, kde se nachází sfinga, která dává hádanky. Oidipus ji vyřeší a stává se z něj thébský král. Postupně nabírá moudrost. Ale časem se ze společensky postaveného člověka stane ponížený chudý a slepý člověk.

Který jiný, v dnešní době oblíbený žánr, byste mohli v díle spatřovat? Historický? Sci-fi?
V tomto díle můžeme spatřovat detektivku, neboť se zde vyšetřuje vražda a postupně se dovídáme, kdo je vrahem.

Jak se odehrává děj v promluvách postav?
V promluvách postav se vyskytují dávné věštby a odehrává se v nich převážně Oidipova minulost.

Které řeči postav se v dramatu objevují? Charakterizujte je.
V díle se vyskytuje nevlastní přímá řeč (rysy přímé řeči, ale bez uvozovek).
Celá kniha je více méně psaná přímou řeči, neboť se jedná o divadelní hru.
Pouze nadepsáním jména nad daný odstavec je určeno, kdo zrovna mluví.
V tomto díle se dále objevuje i řada monologů a dialogů.

Objasněte funkci monologu.
Monolog nás více vtahuje do děje a musíme o tom více přemýšlet. Dále nám zrychluje děj.

Které jazykové prostředky děj urychlují? Které ho naopak zpomalují?
Děj urychlují krátké věty, repliky a dialogy.
Děj zpomalují promluvy postav o Oidipově minulosti, a také dávné věštby.

Na základě četby doložte znaky antického dramatu.
Hlavní hrdina je odvážný a statečný. Hrdina bojuje proti svému osudu.
Dílo končí tragicky, neboť hrdina fyzicky podléhá, ale mravně vítězí.
Vystupuje zde chór (sbor starců).
Platí pravidlo tří jednot.
Děj se nečlení na dějství.
Vystupují zde bohové (Apollón, Artemis, ...).

Jaká je role sboru - chóru?
Sbor radí Oidipovi a vyjadřuje veřejné mínění.

Kteří antičtí bohové vystupují v dramatu? Ke kterým se odkazuje? Co představují?
Vystupuje zde bůh Apollón, který seslal na Théby mor.
Potom Oidipus vzývá k Athéně (Diova dcera a bohyně války a moudrosti), Artemis (bohyně Měsíce a lovu). Dále se zde Oidipus zmiňuje o Hádesovi (bůh podsvětí).

Kdo je Sfinx?
Je to mýtický tvor, který má tělo lva s hlavou člověka. V díle dával hádanky, a kdo ji neuhodl, byl jím shozen ze skály.

Jak jsou chápáni bohové?
Bohové jsou ctěni a každý k nim má úctu. Jsou to nejvyšší vladaři, kteří vládli lidu.

Setkáme se s hlavními postavami ještě v jiných Sofoklových hrách?
Ano, setkáváme se s nimi. Například v díle Antigona.

Jak žijí postavy v antických tragédiích? Jak jednají? Jednají dle svých představ?
Postavy v antických tragédiích již žijí předurčeným osudem. Jednají za pomoci bohů, kteří často zasahují do děje.

Jak se odehrává děj?
Děj je zamotaný, ale postupně se nám rozuzlí. Objevují se zde věštci, kteří předpovídají budoucnost nebo věští (zpomalují děj).
Děj nakonec končí tragicky, protože hlavní hrdina fyzicky podlehne, ale mravně vítězí (vypíchne si obě oči a odejde z Théb, ale dodržel své slovo a vraha potrestal, i když to byl on sám).

Charakterizujte žánr drama.
Drama je divadelní hra, která je určena k hlasitému předčítání nebo jevištnímu předvádění.
Dělí se na komedii (všímá si nedostatků ve společnosti a zesměšňuje je) a tragédii (končí tragicky - hrdina podlehne). Děj je vyprávěn pomocí monologů a dialogů postav.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Patrik Schovánek, 09.05.2012

­­­­

Diskuse ke slohové práci
Král Oidipus (otázky)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­