ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­­­­
Hodnocení práce slohovky

Aktuální známka: 3.86
Hodnoceno: 7x Prosím, ohodnoť práci

Josef

  • nepřímá charakteristika postavy

Josef je dnes zcela běžné jméno. Řekne-li se ve spojitosti s Biblí, vybavím si hned dva. Jednoho ve Starém zákoně - Josefa, syna Jákoba, a pak Josefa, Mariina snoubence a pěstouna Ježíše Krista. Chci se však zaměřit na toho méně známého a podstatně staršího z nich. Je jím Josef, syn Jákobův a jeden ze dvou synů Ráchel.

Josefa měl otec snad nejraději, zato byl nesnášen svými nevlastními bratry. To, co v Bibli označují jako "snílek", bychom dnes mohli nazvat vykladačem snů. Josef tento dar bezesporu měl. Když svým bratrům vyložil dva své sny, které ukazovaly na jeho slávu - že bude větší než oni a dokonce že jeho otec i matka se mu budou klanět, tak tím ještě přilil olej do ohně.

Jednoho dne, když ho otec poslal hledat své bratry, aby našel, kde v dáli pasou svá stáda, tu se v těchto bratrech ukázali Kainovci - tedy byli rozhodnuti jej zabít. Před tím ho zachránil jedině Rúben, jenž se tak strašného činu bál, a tak svým bratrům raději navrhl vhodit Josefa do jámy bez jídla a vody. Vrcholem všeho se tak stalo v den, kdy se objevila banda Izmaelců, kterým Josefa prodali. Takto se tedy dostal do Egypta k veliteli faraónovy stráže Potífarovi, který si ho cenil a považoval za poklad ve své domácnosti. To byl zase nápad Judův. Tak si vydělali dvacet kousků stříbra. Jeho barevný plášť mu vzali a potřísnili krví na znamení toho, že jej roztrhalo dravé zvíře. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby u prodeje Josefa byl nejstarší z bratrů Rúben...
Každopádně Josef už byl pryč a otci Jákobovi zbyly jen oči pro pláč a srdce plné bolesti nad ztrátou svého syna.

Potífarova žena však byla trochu potvora a chtěla s Josefem spát. Když ten to odmítl, křivě ho obvinila z toho, že ji chtěl svést a znásilnit. Tak se Josef ocitá ve vězení, zde si však také získává svého příznivce, kterým je velitel pevnosti, proto také dostává na starosti ostatní vězně. Dva nejvyšší faraónovi pracovníci, pekař i číšník, se zde ve vězení ocitají také, oběma se zdají sny a Josef jim je vykládá - číšník se do tří dnů vrátí do své práce a pekař bude oběšen. A tak se i stalo. Číšník se za Josefa přimlouvá u faraóna, ale až za dva roky. Tak se mladičký Žid ocitá na faraónově dvoře a vykládá mu sny o hubených kravách a tučných kravách. Tedy výklad zní: po sedmi letech hojnosti přijde sedm let hladomoru. Josef je nejen snílek či vykladač snů, ale také praktik - proto pohotově navrhuje řešení: aby přebytky byly schovávány na čas hladomoru. Faraón je z Josefa nadšený, proto mu také svěřuje řízení celého programu. Ještě ke všemu ho určuje správcem země a za manželku dostává dceru egyptského kněze jménem Asenat. V době hladomoru měl tedy Josef takříkajíc esa v rukávu.

Hladomor však postihl i Jákoba a jeho lid, a když se Jákob dozvěděl, že v Egyptě je obilí, poslal ihned deset svých synů, aby nějaké obilí nakoupili. Jedenáctý syn Benjamín zůstal doma. To Benjamín byl Josefovým vlastním bratrem. A Jákob měl o svého nejmladšího přirozeně strach, aby se mu při dlouhé cestě nic nestalo. Když Jákobova desítka dorazila do Egypta, Josef je ihned poznal, ale oni jeho nikoliv, což byla pro Josefa výhoda. Rozhodl se, že si s nimi trochu pohraje.

Josef chtěl od zvědů, kteří přišli do Egypta, jen jediné - aby přivedli ze své země Benjamína. Juda se zaručuje otci za jeho bezpečí. Josef je však spravedlivý a má cit pro rodinu, nechává dvakrát odejít bratry s obilím i penězi a zlatem. Když se však napodruhé vydávají na cestu do své země k otci, podstrčí Josef Benjamínovi do pytle stříbrný pohár, a tím se stává Benjamín jeho zajatcem. To už jsou bratři ale dostatečně potrápeni, v tu chvíli se jim Josef prozrazuje. Tady začíná osidlování Egypta lidem Jákobovým. Dále pokračuje hladomor, kupčení s dobytkem i půdou. Jákob po sedmnácti letech v Egyptě umírá. Jeho nabalzamované tělo nesou všichni bratři i s nejvyššími faraónovými mužem do hrobky v Chebrónu k pohřebišti v Makpele. Pak se zase vrací do Egypta. Josef také umírá v Egyptě a jeho ostatky po 400 letech přenáší Mojžíš do země zaslíbené.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Frankie12, 10.11.2018

   
­­­­

Diskuse ke slohové práci
JosefMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­