ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Walker Peter W. L. (*1961)

   
­­­­

Země Izrael: dějinami a krajinou

Historický vývoj Izraele od starověku do roku 1948, kdy vzniká izraelský stát.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydala Česká biblická společnost v Praze roku 2014 (1. vydání). Z anglického originálu The Story of the Holy Land přeložil Rostislav Matulík. Počet stran: 173. ISBN: 978-80-87287-64-4.

O AUTOROVI:

V popisu obsahu knihy na jejím úplném konci mě zaujala věta, která nám říká, že je čtivou příručkou, která obrazem zpřítomňuje dějiny jednoho z nejdůležitějších míst planety. A není divu, že takto krátce popsal tuto zemi, tedy Izrael, sám tvůrce knihy Peter Walker, jenž vystudoval dějiny starověku a rané církve na Univerzitě v Cambridgi (University of Cambridge), a to už v roce 1985.
Ve svém doktorandském bádání se zabýval tomu, jak chápou Jeruzalém křesťané, toto studium ukončil v roce 1987.
O dva roky nato získal certifikát z teologie v Oxfordu a byl vysvěcen na reverenda v Rochesterově katedrále.
Rok 1996 byl pak ve znamení ukončení doktorského studia filosofie.
V letech 1992-2012 vyučoval biblické dějiny ve Wycliffe Hall na Oxfordské univerzitě.
Jeho výzkumné cesty byly různé. Cestoval především po blízkém východě (Řecko, Turecko, Itálie, Jordánsko a Sýrie). Všechny tyto země procestoval, aby dokončil natáčení připravované filmové série. Ta se inspiruje Walkerovými knihami a postupuje podle šlépějí svatého Pavla, tedy kopíruje všechny Pavlovy cesty - včetně míst jako jsou Damašek, Libanon, Kypr, Kréta, Malta a Sicílie. Dalšími studijními projekty jsou Jeruzalém v křesťanském myšlení a uvádění v praxi biblickou teologii a její aplikaci na otázky týkající se Blízkého východu.
Dnes se věnuje archeologii ve Svaté zemi, Ježíšově službě, historii Izraele, Knize skutků v jejím historickém prostředí a rané církvi od let 100-400 po Kristu.
V současnosti vyučuje biblistiku v americkém Pittsburghu. Sám byl v Izraeli několikrát, a to vždy studijně.
Z knih, které napsal, jsou zajímavé například Po stopách Ježíše či Ježíš a Svaté město.

OBSAH:

Kniha Země Izrael s podtitulem Dějinami a krajinou začíná na prvních stránkách otázkou: "Představte si. Co asi viděl a jak se cítil Abraham, když před čtyřmi tisíci lety vstupoval do Kenaanu?"
Tato země byla Abrahámovi a jeho potomkům přislíbena, ba dokonce zaslíbena. Mělo se zde udát mnoho, opravdu mnoho událostí, které se měly dotknout nejen této malé země, jež se rozprostírá mezi Jordánem na východě a Středozemním mořem na západě. Na jihu se zde nachází pouštní oblast Negeb a na severu zase mohutný masiv hory Chemrón. A významnou roli sehraje pak zejména centrální pahorkatina. Autor tuto zemi nazývá "prostor Božího záměru".

V době praotců začíná i biblická doba/biblické dějiny. Lidstvo se začíná vrstvit do kmenů, které táhnou zemí a usidlují se. Kenaanci a Izraelci však nejsou jediní, kteří tuto zemi urbanizují. Stavějí se opevnění a malá města. Také chrámy a zikkuraty. V pozdní době bronzové se stávají města okolo obchodních cest více politicky angažována, avšak pod nadvládou Egypta. Ano, asi pět set let po Abrahámovi se jeho lid dostává pod nadvládu Egypta, jsou z nich teď otroci. Faraon by tento utlačovaný národ nebýt exodu nikdy dobrovolně nepropustil.

Příběh o Mojžíšovi, který se jako mimino dostal po řece do faraónovy blízkosti, který viděl Boha v hořícím keři a který byl vybrán, aby svůj lid z Egypta vyvedl středem Rudého moře - ten zná snad každý. Nesmíme zapomenout ani na devět ran egyptských, což byly přírodní katastrofy, které postihly všechny Egypťany a přejití Paschy... Putování tohoto osvobozeného lidu krajinou izraelskou trvalo celých 40 let. Mojžíš se však vstupu do země zaslíbené už nedožil. Zemřel na hoře Nebó. Ještě předtím však stihl od Hospodina přinést desky s Desaterem a zažít s tímto lidem těžké, ale i radostné chvíle.

Jericho bylo dobyto, země osídlena. Přichází pastýř, král David a jeho boje, vítězství a prohry. Zůstala po něm sbírka 150 žalmů.
Poté následuje doba soudců. Saul a Samuel, po nich doba krále toho největšího: Šalamouna, který nechal vystavět Hospodinu chrám.
Nastává rozkvět Jeruzaléma a větších měst.
Poté přišlo první a druhé babylonské vyhnanství a doba, kdy na scénu nastupují proroci Jeremiáš, Izaiáš, Ezechiel, Daniel a spousta tzv. malých proroků.
Přichází přelomové století, kdy zemi vládne Herodes Veliký, kdy se v Betlémě narodil Ježíš Kristus. Herodes rozšiřuje svou moc stavbami a bezduchými hostinami a cizoložnictvím.

Ježíš uzdravuje nemocné, jinak postižené i stižené zlými duchy, činí zázraky. Je posilou lidem, kteří v něj uvěřili. Jeho duchovní bratr Jan Křtitel na něj ukazuje hned několikrát, setkávají se spolu nejméně dvakrát. Tato doba je něčím zvláštní - je to doba, kdy vzniká raná církev a spolu s ní je vylit Duch Svatý na apoštoly, kteří hlásají vše, co Ježíš odkázal tomuto světu. Vznikají rovněž církevní obce. Obrácení sv. Pavla a jeho cesty do těchto obcí. Mnoho se píše, takže není divu, že se z této doby dochovalo dosti písemností, vezměme si jen nálezy v Kumránu...

Nyní můžeme mluvit již o církevních dějinách. V této zemi se odehrávají všechny velké příběhy z Knihy knih - Bible, a to jak doby starozákonní, tak i té novozákonní.

Do této země patří ještě jedno náboženství. Je jím islám. První invaze islámských vojsk, resp. těch perských od velkokrále (šánšáha) Husrava II., se datuje k roku 614 po Kristu. O dvacet let později přichází islám prostřednictvím Mohameda již pokojně. Nyní se stavějí minarety a mešity. Tato tři největší náboženství v této malinké zemi spolu žijí, ale i spolu bojují, což není zrovna nejlepší pro obyvatele, kteří si přejí jediné - žít podle toho, v co věří. Neboť jedině tím, v co věříme, se stáváme tím, čím opravdu jsme.

VLASTNÍ NÁZOR:

Kniha je plná neuvěřitelných až dechberoucích snímků a krásných leteckých snímků, které jen tak někde nenajdete, pokud se tedy nerozhodnete tuto pozoruhodnou zemi navštívit, ať už z náboženských nebo turistických pohnutek. Před odjezdem si tuto knihu nezapomeňte prohlédnout... Historie této země se tady tvoří téměř denně.

A otázka na závěr: "Když se rozhlížíme po této zemi - plné palčivých kontrastů, musíme se ptát: jak skončí tyto majestátní dějiny? Jak skončí příběh země Izrael?"

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Frankie12, 30.09.2017

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník - nenalezen žádný další obsah z autorovy tvorby
Čítanka - nenalezen žádný úryvek z autorovy tvorby
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
Peter W. L. Walker - Země Izrael: dějinami a krajinouMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­