ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Atkinson Peter (*26.08.1952)

­­­­

Rodinná encyklopedie Bible

Stručně převyprávěné vybrané příběhy Starého i Nového zákona a informace o tehdejším světě a lidech, kteří v biblických dobách žili.
K jednotlivým příběhům jsou připojeny odkazy na odpovídající texty v Bibli, citáty z Bible a barevné obrázky s vysvětlivkami.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydala Česká biblická společnost v Praze roku 2010 (1. vydání). Z anglického originálu The Lion Encyclopedia of the Bible přeložila Petra Mizurová. Počet stran: 127. ISBN: 978-80-87287-16-3.

OBSAH:

"Stručný a poutavý úvod do biblických příběhů. Dnešnímu čtenáři přibližuje obraz starozákonní i novozákonní doby."

Možná si řeknete, že Bible je natolik složitá kniha, že se v ní vyzná opravdu jen málokdo. Odpověď na to, jak ji přiblížit všem generacím (dětem, dospělým i těm nejstarším), přináší právě tato knižní publikace.

Rodinná encyklopedie Bible je výborně zpracovanou knihou opravdu pro všechny. Od jednoduchého textu, přes ilustrace až po autentické fotografie... Přibližuje jak život lidí v biblických dobách, tak místa, kde žili, ale hlavně nás seznamuje s jednotlivými knihami biblického kánonu, nenásilně a citlivě.

Kniha začíná vysvětlením, co to vůbec ta Bible je, proč se dělí na Starý a Nový zákon a co je to biblický kánon. Jak se Bible šířila napříč staletími = tisk, skriptoria a překládání do mnoha a mnoha jazyků.
Po těchto úvodních kapitolkách začínáme knihou Genesis, která nám vypráví o stvoření světa a ve které nechybí ani názor na stvoření pomocí evolučního modulu.
V pěti knihách Mojžíšových se pak dočítáme o pádu prvních lidí, kteří zhřešili a z ráje byli vyhnáni.
Jistě nám nejsou cizí ani příběhy o Babylonské věži či Noemovi a jeho arše. Možná si matně ještě vzpomenete na Abraháma se Sárou a jejich syna Izáka a jeho syna Jákoba s Ezauem. Také příběh o Josefovi a jeho špatných bratrech a o tom, jak se dostal izraelský lid do Egypta, ze kterého jej vyvedl Mojžíš s Áronem - i to je je krásnou ukázkou toho, jakou moc měl Hospodin, jeho slovo a jeho skutky, které dával svému lidu ukazovat prostřednictvím těch, které si vyvolil.
Následují knihy Soudců a Jozue, na které navazují Knihy Samuelovy. Tady se volně přenášíme do doby královské (Davida a s ním spojené Žalmy, moudrý král Šalamoun, se kterým je spjata kniha Píseň písní...) a pak i do doby plné válek a proroků Jeremiáše, Ezechiela, Izajáše, Daniela a spousta tzv. malých proroků, kteří vždy zachraňovali Hospodinův svatý lid.
Dále přichází na řadu kniha Jób, plná utrpení, ale i přísloví ve stejnojmenné knize Přísloví. Pak přišlo první i druhé Babylonské zajetí a opět spousta významných postav, jakými byli např. oni zmiňovaní proroci (Abdiáš, Eliáš, Ámos, Ozeáš, Jonáš a jeho pobyt v rybě, Nahum, Abakuk, Malachiáš, Ageus, Sofonjáš, Jóel a další).
V kapitole skryté knihy se ukrývají tzv. knihy deuterokanonické, tedy ty, které byly ke kánonu Bible přidány později; jsou jimi knihy Tobiáš, Júdit, Sírachovec, Báruk, 1. a 2. Kniha Makabejská a Třetí kniha Ezdrášova.

Nový zákon se mi zdá být pro obyčejného člověka (či třeba dítě, mládež) mnohem srozumitelnější než ten starý, který však přeci jen má i své kouzlo... Srozumitelnější se nám stává především proto, že se setkáváme s postavou Ježíše Krista, jeho příběhy i s jeho životem, který byl plný lásky a porozumění. A také s lidmi, kteří byli na okraji společnosti - malomocní, nemocní, ochrnutí, slepci a hlavně hříšníci.
To, jakým způsobem vystupoval na veřejnosti, bylo na tehdejší dobu pobuřující, ale i dechberoucí. Skoro každý se s ním chtěl setkat. Mnozí lidé uvěřili, když viděli, jakou má moc. Mně se například Ježíš líbí, protože byl lidský a boží zároveň, že nám byl tolik podobný a že chtěl především lidské dobro - aby se lidé měli rádi. Myslím si, že ve čtyřech úvodních knihách, které se nazývají Evangelia, se toho o jeho osobě dočtete více a hlavně celkem čtivou formou, která mnohé zaujme.

Dalšími knihami, které nám tato encyklopedie představuje, jsou Pavlovy listy do církevních obcí, které se přihlásily k rané církvi, která nese jméno po svém zakladateli, tedy církev křesťanská. Osobnost Pavla je zde také krásně vystižena. Člověk, který křesťany nejprve pronásledoval, člověk, který se účastnil kamenování sv. Štěpána a který křesťany nenáviděl, se najednou po svém obrácení stává apoštolem, a to jedním z nejhorlivějších. Také je přezdíván jako apoštol lásky. Jeho listy nám přinášejí mnoho rad a návodů, jak být dobrými lidmi.

VLASTNÍ NÁZOR:

Celou tuto encyklopedii hodnotím velice kladně. Je přehledná, barevná, s přiměřeným množstvím textu a fotografií včetně obrázků. Vysvětlí, co nevíte, a co víte, to si osvěžíte...

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Frankie12, 30.09.2017

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník - nenalezen žádný další obsah z autorovy tvorby
Čítanka - nenalezen žádný úryvek z autorovy tvorby
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
Peter Atkinson - Rodinná encyklopedie BibleMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­