ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Kosmas (*1045 - †21.10.1125)

   
­­­­

Kosmova kronika česká /Chronica Boemorum/ (rozbor)

Kosmova kronika česká je rozdělena na tři knihy; první (dokončená asi v roce 1122) sahá od nejstarších dob po smrt knížete Jaromíra roku 1038, druhá končí smrtí knížete Konráda roku 1092, třetí sahá až do 23. května 1125.
Při líčení nejstarších dob použil Kosmas i lidových pověstí, které tak pronikly do náročného písemnictví. Pro dobu vzniku kroniky je charakteristický i jeho postoj k staroslověnské kultuře.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Svoboda v Praze roku 1972 (1. vydání tamtéž). Přeložili Marie Bláhová a Karel Hrdina, revize překladu Zdeněk Fiala a Marie Bláhová, která rovněž sestavila a napsala poznámky, stať O Kosmovi a jeho kronice i vysvětlivky a rejstříky. Zdeněk Fiala - rodokmen, vědecká pomoc; Naděžda Tichovská - technická redaktorka; Ludvík Kotek - odpovědný redaktor. Počet stran: 261.

VLASTNÍ ROZBOR:

Literární teorie

 • literární druh: epika
 • literární žánr: kronika
 • literární forma: próza

Kompoziční plán

 • rozsah díla, členění: 3 knihy, kapitoly, odstavce, řádky, věty; rozsah velký

Tematický plán

 • téma, hlavní myšlenka: dějiny našeho národa, poučení z dějin
 • motivy: založení českého národa, založení rodu Přemyslovců, život světců, ideál panovníka, vyvražďování rodů
 • místo, čas: české země, středověk (9. - 12. století)
 • hlavní a vedlejší postavy:
  • vypravěč Kosmas - moudrý, vzdělaný člověk, historik, filozof
  • bájné moudré postavy českého národa - praotec Čech, Krok, jeho 3 dcery (Kazi, Teta, Libuše), Přemysl Oráč, Lučané a jejich kníže Vlastislav, moravský král Svatopluk a další
  • světci - svatý Václav, svatý Vojtěch
  • další panovníci z rodu Přemyslovců - Vratislav II., Břetislav II., Vladislav I. aj.
 • příběh (děj):
  • 1. kniha - vypraví o příchodu Čechů do naší země, o prvním odvážném vládci a o jeho dceři Libuši, která si našla manžela Přemysla Oráče, aby vládl jako muž pevnou rukou; dále si zde můžeme přečíst ve zkratce o životě Bořivojově, Neklanově, Svatoplukově, o smrti svatého Václava a životě jako bratra Boleslava Ukrutného, o dalším světci Vojtěchu nebo o Kosmově vzoru Boleslavu II.; Kosmas zde zachytil úryvky bájného vypravování starců
  • 2. kniha - v této knize čerpal Kosmas z vypravování pamětníků; píše o výpravě Břetislava do Polska a převezení ostatků svatého Víta do Prahy; jsou tady taky záznamy o středověkém mučení, které popisuje opravdu velice živě, sám je totiž zažil
  • 3. kniha - Kosmas ukazuje ideál panovníka, kterým je pro něj Břetislav II.; vypraví také o vraždění mezi Přemyslovci a Vršovci; kniha končí smrtí Vladislava I. a smrtí Kosmy samotného
 • postavení autora: er-forma - vypravěč, historik

Jazykový plán

 • vrstva ČNJ: spisovná čeština
 • zvukové prostředky: časoměrný verš
 • stylové rozvrstvení: citově zabarvená slova (panáčku; dívenky; zlosyn; padouch), archaismy (vesnice ta slove - se nazývá - Stadice; pastorek - nevlastní dítě; duchovní obcování - společenský styk; sdostatek - dostatečně; kradmo - tajně; bude obrácen vniveč - bude zničen; poklady jsou osidlem - nástrahou; Krleš - Kyrie eleison)
 • pojmenování: eufenismus (byl vyproštěn z pout tělesných; život zdejší vyměnil za věčnost; usnul v Pánu), metafora (přetrhali železná pouta lásky; odevzdal syna pod řeholní křídla opata; sítěmi víry ulovil Panonii; nepřemožitelný hlad po zlatě; vpil do hrudi nesmírný žár lásky; mysl jinochova vře), přirovnání (zvěře bylo jako písku v moři nebo jako hvězd na nebi; sbíhali se k němu jako včely k úlu; dají se do hodování jako draví vlci; byli hotovi k smrti jako lesní vepři; byl plný šípů jako ježek; byli rozdrceni jako sláma; rozprchnou se jako netopýři; žili jako hloupá hovadí), personifikace (navrátil ovdovělé církvi manžela; peníze nikdy neumějí mlčeti; smrt ho uchvátila; život od něho odstoupil), epiteton (sladký spánek; oněmělý jazyk), hyperbola (byl nad nejhoršího horší; přeukrutný zločin; velepastýřské důstojenství; přebytečný císař; vítěz nejvítěznější)

Literární historie

 • o autorovi:
  Kosmas (asi 1045 - 21. října 1125) byl první známý český kronikář, děkan pražské kapituly při sv. Vítu. Takřka všechny informace o něm pocházejí z jeho kroniky. Pravděpodobně pocházel z rodiny duchovního a navázal na otcovu kariéru. Po absolvování pražské katedrální školy studoval ve škole při katedrále sv. Lamberta v Lutychu. Považujeme ho za zakladatele českého dějepisectví. František Palacký ho nazval českým Herodotem. Poukazoval na zkažené mravy a ziskuchtivost mocných.
 • inspirace dílem: Příbík Pulkova z Radenína; Kanovník Vyšehradský; Mnich sázavský; Vincentius; Jarloch; Dalimilova kronika; Alois Jirásek - Staré pověsti české; další historikové...

Literární kritika (můj názor)

Na to, že je Kosmova kronika téměř tisíc let stará, je poměrně čtivá. Kromě toho, že byl Kosmas velmi vzdělaný člověk, byl také filozof a myslitel. Proto se v kronice objevuje spousta jeho názorů a pouček o životě a výchově. Tato kniha je multifunkční, opravdu má všestranné použití. Může si ji použít historik nebo dějepisář, jenž z ní přečte něco z druhé nebo třetí knihy, kde už jsou de facto data důvěryhodná. Může si ji vzít češtinář a přiučit se jazyku ze začátku minulého tisíciletí a obdivovat nádhernou charakteristiku a líčení moudrého mnicha. Neztratí se však ani v rukou psychologa či učitele společenských věd, protože - jak jsem se zmiňovala již výše - inteligentní názory autora na jisté situace a vlastnosti budou aktuální i za dalších tisíc let.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: krajterka, 16.12.2014

­­­­

Diskuse k výpisku
Kosmas - Kosmova kronika česká /Chronica Boemorum/ (rozbor)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­