ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Kulhánek Jiří (*31.12.1967)

   
­­­­

Divocí a zlí

Děj vynikající tetralogie nejlepšího českého sci-fi autora současnosti, Jiřího Kulhánka, navazuje na krátkou povídku s názvem Je 7:00, pro dnešek nejvyšší čas zabít prvního policajta, která uvádí čtenáře do příběhu a popisuje okolnosti, které jsou přinejmenším důležité pro pochopení jednotlivých aspektů dalšího děje tohoto snad třinácti set stránkového díla.
Tedy, hlavní hrdina příběhu, Patejl, žije v 24. století, kdy byla většina populace vyvražděna cizí rasou, kterou autor nazývá jednoduše Protivníci a velká většina z těch přeživších se pobila ve vzájemném neutuchajícím boji o moc, který pokračuje mezi několika klany na planetě Zemi, jejíž povrch je již dlouho neobyvatelný, a tak téměř každá živá bytost žije buď pod povrchem Země nebo ve vesmíru, ať už na jiné planetě Sluneční soustavy nebo ve vesmírném prostoru soustavy.
Mezi dva největší klany, bojující o moc, patří klan Pilotů, mezi něž se řadí i Patejl, a klan Policajtů, kteří jsou tím pádem největší nepřátelé, jak už napovídá název povídky.
Patejl bojuje proti policajtům s ještě větším odhodláním než dříve od doby, kdy se do policajtských rukou dostala jeho žena. Spolu se svým mechanickým psem létá po sluneční soustavě v kosmické lodi zvané šlupka, která funguje na principu změny toku pravděpodobnosti a je jen několik málo lidí, kteří ji mohou ovládat, jen několik málo, kteří v ní umějí přeletět soustavu a jen Patejl se s její pomocí dokáže přesunout na libovolné místo ve vesmíru. Tento jev zůstal záhadou po celý příběh.
Jednou je zajat na základně Pilotů na povrchu Pluta, kterou v době, kdy byla opuštěná, obsadili Policajti, a je mechanicky upraven, jsou mu přidány pseudokovové součástky, vyměněny oči za dokonalejší, odolnější a mechanické a je mu implantován čip, pomocí něhož je ovládán. Jeho vlivu se mu však podaří vzepřít, všechny policajty na Plutu vyvraždit, s pomocí jejich přístupových kódů zdecimovat celý klan Policajtů a stát se nejmocnějším mužem klanu Pilotů a potažmo i celého známého vesmíru.
Zdánlivou shodou náhod se však při jednom ze svých letů šlupkou dostane časem o tři století zpátky, do roku 2025, kde se šlupkou havaruje na dně Huronského jezera v Kanadě. Spolu se svými dvěma souputníky: Hnusákem – čtyřrukým albínem – a Elvírou – důmyslným produktem genetického inženýrství, ženou postaršího vzezření – se usadí v Praze, kde shání prostředky na opravu šlupky plněním úkolů pro nejmocnější vlády světa.
Jednoho dne však na jejich pražskou centrálu kdosi zaútočí, uřízne hlavu jejich šéfovi, Rio Parkerovi, na Náměstí Republiky zaútočí dvacetimetroví giganti – Kyberkentaur a Křižák, které trojice kupodivu není schopna zastavit ani s nasazením svých nejlepších schopností. Bitva končí totální demolicí této části Prahy.
Avšak protože veškerý materiál k opravě šlupky již mají, rozhodnou se vrátit se do Kanady a po pronásledování armádou odletí z Kbelského letiště na dvojplošníku napříč Atlantikem až do Kanady, majíce na palubě i dementní, ochrnutou ženu Ria Parkera a Veroniku Braunerovou, dotěrnou reportérku jedné české televize.
Na patnáctisetkilometrové cestě od pobřeží Ameriky k jezeru zemřou Elvíra, Hnusák i paní Parkerová. Patejl odolává americké policii, speciálním jednotkám, armádě i jejím raketám a přežije jen díky pomoci Veroniky Braunerové, která se dostane i s ním do šlupky, která je vzápětí opravena. Společně se dostanou na oběznou dráhu kolem Země. Zjistí ale, že problém, proč se dostal do minulosti, netkví ve šlupce samotné, ale v jeho vlastní mysli.
Po několikatýdenním intermezzu způsobené nechtěnou cestou na Pluto se dostanou zpět na Zemi, avšak na Zemi devátého století.
Tam se zaplete do bitvy mezi Dány a Franky, mezi kterými se nachází podivná bytost zvaná Merlin, která se ukáže v následné bitvě jako nesmrtelná. Snaží se naklonit si Dány, a tak s pomocí kulometu ukrytého ve šlupce vyvraždí zhruba devět tisíc příslušníků franské armády. Spíše než morální problémy jej znepokojuje časový paradox – co se stane, když vyhladím dejme tomu dvě procenta ze současné populace lidstva?
Nakonec je uvězněn, a ačkoliv by mu dostat se z hladomorny nedělalo sebemenší problémy, snažil se osvobodit Veroniku, což by se mu při dalším krveprolití nepodařilo zcela jistě. Na záchranu Veroniky nakonec musel zapomenout a po vzájemné dohodě s králem Alfredem I. byl odsouzen k zazdění. Do hladomorny mu však byla dána jakási koule ovlivňující pravděpodobnost a Veroničin diktafon s budíkem, který lze nastavit až na dva tisíce let.
S tímto vybavením pohodlně přespí více než jedno milénium a probudí se opět v roce 2025, kde je svědkem převzetí vlády nad Zemí fanatickou Církví Zářícího spasitele, vedenou bytostí, která se považuje za Boha. Všichni lidé jsou nuceni dotknout se svaté knihy, což zaručuje Církvi poslušnost, neboť vzepřou-li se, následuje jejich samovznícení.
Brzy je označen za Temného proroka, jakýsi protipól Zářícího spasitele a začne neutuchající boj a jeho hledání, které s postupujícím časem nabývá stále více na brutalitě. Nakonec je zajat, kde jej vyslýchá sadistický doktor Seydelmann, který mu po několika dnech postupně (po částech) uřeže nohy i obě ruce, vyjma pahýlu pravé ruky. Je odnesen ke šlupce, aby Zářícímu spasiteli ukázal, jak s ní manipulovat. Vypukne boj a snaží se nepozorovaně dostat se do šlupky sám, kde by se mohl zregenerovat v regenerační komoře. Ale v poslední chvíli se jej dotkne Spasitel a do šlupky se dostanou oba. Spasitel však neví, že jediný, kdo má moc dostat se ze šlupky, je jen a jen Patejl, a tak je v ní uvězněn. Po měsíční regeneraci Patejla a měsíc trvající frustraci samozvaného Boha náš hlavní hrdina vstane, převlékne se do bojového a opustí šlupku, zanechaje Zářícího spasitele uvnitř na věky věků.
Po Spasiteli se však potřebuje s Církví vypořádat úplně a nastolit normální imperialistický režim, který byl předtím. A tak vyloupí banku a na radu bezdomovce v Londýnském metru se vydá do německého přístavu Travemünde, kde si hodlá obnovit muniční zásoby.
Od doby, kdy se moci nad světem chopila Církev, jej však obtěžuje jeden výrazný problém. Každý, koho zabije, po několika minutách vstane a potácivým krokem jde vstříc k němu s odhodláním zlikvidovat jej. Ba co víc, čím déle se v tomto stavu nachází, tím silnější je, takže se Patejlova cesta mění v neustálý útěk před chodícími mrtvolami.
Pro cestu do Německa je rozhodne využít lodi, a to výletní lodi s fanatickými fanoušky Kelly Family, která směřuje k místě nehody, kde se před deseti lety potopila jejich loď i s celou rodinou na palubě.
Loď však napadnou ekoteroristé, takže Patejl, který se celou dobu označuje za "Pana Hodného", je nucen přistoupit k jejich masakru, čehož si okamžitě všimnou ozbrojené složky – je vyzrazen.
Přesto se mu však podaří do Travemünde dostat a u obchodníka jménem Krysa Rolls nakoupí za peníze z banky úctyhodný zbrojní arzenál. Zpět do Anglie se pokusí dostat na lodi pašeráků zbraní. To se však ukáže jako léčka a pašeráci jako upíři. Po dalším masakru se rozhodne vrátit se do Anglie po souši, a to v autě s majitelem německého nevěstince - transvestitou.
Cesta probíhá až k Eurotunelu 2, spojujícím britské ostrovy a kontinent, vcelku poklidně. V tunelu je však prozrazen a cesta končí jako obvykle totální demolicí celého okolí a totálním masakrem jednotek britské policie a armády, které jsou na něj vysláni.
Osud jej posléze dovede do ústředí další skupiny, kteří se projeví jako organizace upírů, která, tak jako všechny tyto "menšiny", není spokojena s nadvládou Církve Zářícího spasitele. O chvíli později se dostává do blízkosti šlupky, kde na něj čeká starý známý Merlin, který objasňuje, že je Patejl především figurkou v běhu událostí a že jeho kroky jsou řízeny osobami s mnohem větší mocí než si vůbec dokáže představit a že realita je naprosto jiná, než se dosud domníval. Například doktor Seydelmann, kterému Patejl slíbil, že se mu nemilosrdně pomstí za odřezání jeho končetin, je osoba, která obětovala svůj život ve dvacátém čtvrtém století, a to jen proto, aby Patejlovi pomohl a že celá ta hra s mučením byla "jen pro jeho dobro".
U šlupky rovněž přemýšlejí, kterak lze Zářícího spasitele využít a dostat na svou stranu. Nejlepší nápad, ke kterému dospěli, byla modifikace čínského mučení, kombinovaná s brainwashingem. Nahráli píseň Kelly Family An Angel (tato píseň prostupuje celým Kulhánkovým dílem a je, dlužno dodat, že zcela poprávu, autorem haněna a označována nepřímo jako nejhorší umělecký počin historie lidstva) na diktafon, který měl s sebou celých těch 1200 let. Diktafon je vhozen do pravděpodobnostního pole šlupky a díky variaci v běhu času donutí bytost s božskými vlastnosti poslouchat tento nevkus celých tři sta dvacet let. Poté, co byl ke konci knihy ze šlupky vytáhnut, stala se z něj duševní troska jdoucí naprosto po vůli.
Celý příběh končí v jednom anglickém klášteře, kde se jej po jedné krvavé bitvě, kterou přežil i samotný Patejl jen se štěstím, ujmou sestry řádu, které očekávají jeho příchod již od středověku. V tu samou dobu vychovávají i klony Hnusáka a Elvíry, kteří mají stejné nadpřirozené schopnosti, jako měli jejich rodiče. Úsměvné je, že ač byl Hnusák albín a zároveň totální rasista, čili každý, kdo nebyl albín, byl označen za negra, jeho syn je černoch.
Schyluje se k posledním z bitev, při které se setká s Veronikou, která přežila celá ta předlouhá století jen proto, že byla kousnuta a přeměněna na upíra jedním z největších nepřátel Patejla, Svenem, který proti němu stál již při bitvě Dánů proti Frankům. Najednou stanuli proti sobě, a to především proto, že ji v devátém století zanechal samotnou.
Po ničivé bitvě, která srovná kostel řádu se zemí, je Patejl zasypán. Podaří se mu vylézt a s sebou vytáhnout i Veroniku, u které pojal podezření, že něco cítí, a to i přes své přesvědčení, že jediná opravdová emoce je nenávist.
Společně s Veronikou, řádovými sestrami a dětmi Elvíry a Hnusáka pak čelí útokům bratra Zářícího spasitele, neméně silné bytosti, která se dožaduje propuštění svého bratra, toho času stále ve šlupce. Na poslední chvíli však provedou na patejlovi upíří obřad Formule sedmého zubu, který mu dodal neomezenou moc, vypořádal se se všemi svými nepřáteli, veřejně se prohlásil za Boha, jediného a pravého na Zemi a odebral se do jiných sfér existence, kde začal svůj další boj o pokračování existence Země i v budoucnosti.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Der_Metzgermeister, 07.06.2005

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Divocí a zlí
-Divocí a zlí: Čas mrtvých (díl 1.)
-Stroncium
Čítanka - nenalezen žádný úryvek z autorovy tvorby
­­­­

Diskuse k výpisku
Jiří Kulhánek - Divocí a zlíMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­