ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Bacon Francis (*22.01.1561 - †09.04.1626)

   
­­­­

Eseje čili Rady občanské a mravní

Soubor Baconových úvah, studií a meditací o nejrůznějších věcech života.
Eseje zachycují obraz doby panování Alžběty a Jakuba I. a přinášejí filosofické zobecnění lidského pohledu na svět.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Odeon v Praze roku 1985 (2. vydání, v daném překladu 1.). Z anglického originálu Essays přeložil a doslov napsal Alois Bejblík. Počet stran: 212.

ÚVOD:

Baconovu knihu Eseje s podtitulem Rady občanské a mravní tvoří soubor padesáti devíti krátkých textů na nejrůznější témata. Není to žádné hluboce filosofické dílo, jde spíše o jakási modelová řešení lidských a společenských vztahů, jež nabádají člověka k tomu, jak by se měl chovat, nebo o rozbor různých věcí v životě člověka. V mnoha situacích nám dokonce tyto eseje mohou poskytnout řešení i dnes v moderní době.

OBSAH:

První věcí, která čtenáři při čtení Baconových esejí padne do oka, je dozajista to, že přímo hýří citáty z pera latinských i řeckých autorů, místy jsou do nich vkládány i citáty z Bible. V Esejích je tedy spojena antická a křesťanská tradice, což je klasická praxe všech humanistů. Baconovy eseje se však myšlenkově velmi lišily od všech svých antických předchůdců i od křesťanské tradice, a to tím, co je podle Bacona při posuzování lidského chování nejdůležitější. Dle něj je prvním měřítkem věci stát (respektive jeho trvalost a blahobyt) - ne však stát jako panovník, ale stát jako instituce, ať již by šlo o království či o republiku.

Je-li základním hodnotícím kritériem a mírou věcí dobro státu, nikoli představy o cti, spravedlnosti, dobru, pravdě nebo lásce, mění se také poměřování lidského jednání a lidských činů. Bacon ve svých esejích odsuzuje zlo pro zlo, ziskuchtivost, bezúčelné nebo vyděračské hromadění peněz apod., ale vždy je soudí nejprve podle jejich společenské prospěšnosti nebo škodlivosti. Bacon tvrdí, že i špatné lidské vlastnosti lze za určitých podmínek využít k dobru.

Eseje jsou zajímavé i po stránce slohové. Bacon využívá slohové vytříbenosti řeckých a římských prozaiků, jako byli například Cicero, Seneca či Plútarchos, a hojně ve svých dílech využívá postupů římské rétoriky. Používá hojně aforismů a sentencí (stručný výrok, úsloví), dělí zvolené téma podle různých logických struktur apod.

V podstatě Bacon založil své vyjadřovací způsoby na kumulaci sentencí, byl tedy velmi úsporný. Každý si jistě všimne, že naprostá většina jeho témat je popsána velmi stručně a že čtenář má pocit, jako by je autor "odflákl". Úspornost výrazových prostředků někdy vede až k opakování slov i větných konstrukcí, takže tohoto faktu neznalému čtenáři se může zdát, jako by byl Bacon velmi neobratný autor. Záměrem tohoto způsobu psaní má být odpoutání pozornosti od způsobů, jimiž se věc předkládá, a naopak soustředění pozornosti na věc samu. Tyto osobité vyjadřovací způsoby Bacon prokládá střídáním rovin slov a obratů a používáním velmi rozličných způsobů vyjadřování (právnickou formulaci přetne lidovým úslovím, archaismem či žargonem).

Myslím, že by bylo naprosto zbytečné rozebírat jednotlivé eseje - za prvé je jich mnoho a za druhé jsou povětšinou natolik krátké, že rozbor některých z nich by se prakticky rovnal jejich opsání. Výhodnější a čitelnější bude, když vyberu nejzajímavější autorovy myšlenky (nebo myšlenky jiného autora, kterým se inspiroval), jež alespoň nastíní stanoviska, která Bacon zastával. Čtenář si tak alespoň udělá obrázek o tom, o jaké myšlenky se Bacon opíral, a možná se s ním sblíží natolik, že dostane chuť si sbírku jeho textů přečíst.

"Pochybuje snad někdo o tom, že kdyby se z lidského myšlení vyvrátil lichý klam, pochlebná naděje, falešná cena, sen o sobě a podobné věci, mnoho lidí by se proměnilo v bědné trosky, plné melancholie a neduhů, v trosky samy sobě odporné?"

"Je potěšením stát na mořském břehu a vidět lodi zmítané vlnami; je potěšením stát v okně hradu a pozorovat bitvu a klání těch dole; avšak žádné potěšení se nevyrovná tomu, když stojíš na svrchované půdě Pravdy a vidíš omyly a bloudění, mlhy a bouře tam dole v údolí."

"Pohřební obřady děsí víc nežli sama smrt."
(původním autorem je Seneca)

"Kdo je za živa nenáviděn, bude po smrti milován."
(původním autorem je Horatius)

"Velikost člověka je v tom, že dovede přejít křivdu."

"Ctnost je zajisté jako vzácné koření; nejvíc voní, když se pálí nebo drtí."

"Kdo poví vše, co ví, poví i to, co neví."

"Pověz lež a najdeš pravdu."

"Zášť je jako slunce: nejvíc se opírá do stráně či do prudkého svahu, málo do roviny."
(Zde malé vysvětlení, bez nějž je citát obtížně pochopitelný - Bacon tím chtěl říci, že když se člověk domůže vysokého postavení za krátkou dobu, pocítí k němu lidé větší zášti než k tomu, který se k úspěchu dopracovával dlouho.)

"Život si v lásce libuje méně než divadlo."

"Není možné milovat a zůstat moudrým."
(původním autorem je Plútarchos)

"Manželská láska plodí lidstvo; přátelská láska je zdokonaluje; avšak lačná láska je kazí a činí nízkým."

"Je-li nesmyslnost k smíchu, pak velká smělost je bezpochyby hodně nesmyslná."

"Peníze jsou jako hnůj: není-li rozházen po polích, není na nic."

"Lepší je nemít o Bohu žádné představy než takové, které ho nejsou hodny."

"Pro mládež je cestování součástí výchovy; pro dospělé součástí životních zkušeností."

"Kdo se pustí do cizí země, aniž předtím částečně vnikl do její řeči, vydal se do školy a ne na cesty."

"Z pokroku v drobných věcech, jež ho těší a rozptylují, má člověk víc, než když uvízne u velkých věcí v jednom bodě."

"Nejhlubší důvěra, jakou může člověk pojmout k člověku, je důvěra v jeho radu."

"Štěstěna je jako burza; když chvíli počkáte, mnohdy spadnou ceny prudce dolů."

"Jako se živí tvorové zdají záhy po porodu zrůdní, tak se zdají zrůdné všechny novoty, které rodí čas."

"Libuje-li si někdo v samotě, je to buď divoké zvíře nebo bůh."
(původním autorem je Aristotelés)

"Nic nám na štěstí tak rychle nepřidá jako cizí chyby."

"Obyčejně se mládí podobá prvním nápadům; ty druhé jsou mnohem moudřejší."

"Kdo hře přihlíží, vidí mnohdy víc než ten, kdo hraje."

"Údolí nejlépe odhalí velikost hor."

"Některé knihy mějte jen na ochutnání, jiné ke spolknutí, a jen málo jich opravdu přežvýkejte a hleďte zažít."

"Sláva je nepochybně jako řeka unášející na povrchu věci nafouklé a lehké; těžké a ryzí věci jsou u dna."

"Nejhorším druhem nepřátel jsou ti, co chválí."
(původním autorem je Tacitus)

"Ze lži se může vyklubat zdání a ze zdání věc sama."

VLASTNÍ NÁZOR:

Baconovy Eseje se mi velmi dobře četly, autor se zdržel všelijaké estetické omáčky kolem svých myšlenek a vždy šel rovnou k věci, což sice někdy působilo až nadmíru stručně, bylo to však velmi efektivní, co se pochopení díla týče. Nakonec dosáhlo zestručnění až takové úrovně, že všech padesát devět esejí se vešlo na dvě stě stran formátu A5, čtenáři je tedy umožněno v pár hodinách četby proniknout do mnoha autorových myšlenkových pochodů.

Jak jsem již řekla v úvodu, kniha není žádné vysoce hodnotné filosofické dílo, které by obsahovalo spoustu nových myšlenek - naopak je to spíše dílo, které shrnuje všeobecně platné poučky a moudra na jedno místo. I přesto si však i novodobý čtenář může z knihy vzít mnohá ponaučení, což je ostatně i účelem díla.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Lilithen, 20.10.2011

­­­­

Diskuse k výpisku
Francis Bacon - Eseje čili Rady občanské a mravníMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)