ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Alighieri Dante (*1265 - †14.09.1321)

­­­­

Peklo (Božská komedie) (3)

Zpěv druhý

Již hnědnul vzduch a den se k sklonu chýlil,
tma dovolila tvorům spočinouti
od mdloby jich; já jediný jsem pílil

Se připravit, bych boj moh' podniknouti
i s cestou též i se soucitem; boje,
jež věrně sdělí duch můj z této pouti.

Ó Musy, velký duchu, zpěvu zdroje,
jež psala's, mysli, co jsem zřel, mé snahy
teď šetř, ať zjeví vznešenost se tvoje!

I počal jsem: "O pěvče, vůdce drahý,
hleď na mou sílu, stačí-li, ždám vřele,
dřív než mne svěříš obtížím té dráhy.

Ty's pravil, Sylviův že otec směle
se odvážil v říš, která duchy hostí,
ač v smrtelném a křehkém trval těle.

A jestli protivník vší nepravosti
byl nakloněn mu, tím že uvažoval
té cesty záměr i vše okolnosti,

Tu z rozumných, rci, kdo by pochyboval,
že v empyreu chtěl Bůh neskonalý,
by Řím a říši jeho vybudoval:

A Řím a říš se svatým místem staly,
by sídlili tam - pravdu řeč má praví -
po větším Petru kteří sledovali.

Tou poutí, kterou tak tvá píseň slaví,
on poznal vše, čím jeho vítězení
i papežský plášť dostoupily slávy.

Tam vešla Nádoba též vyvolení,
by posilu té víře snesla k zemi,
jež počátkem jest cesty k vykoupení.

Proč já tam jdu? Kým dovoleno je
Já nejsem Aeneášem, Pavlem ani;
za nehodna jsem sebou jmín i všemi mi?

A kdybych šel, mne jímá divné zdání,
bych k bláznovské se pouti neodvážil;
ty's moudrý, víš již, kam se soud můj sklání."

Jak ten, jenž nechce, po čem dříve bažil,
jat jiným plánem ve úmyslu jiném
hned pouští zcela, oč se dříve snažil:

Tak rovněž mně na tomto břehu stinném
můj podnik dlouhé přemítání ruší,
ač zprvu hotov byl jsem v duchu činném.

- "Tož jestli dobře duch tvé slovo tuší,"
stín velkodušného se ke mně snáší.
Jho zbabělosti spjalo tvoji duši.

Ta člověka tak mate a tak straší,
jej činů vzdaluje, k nimž vzlet jej vodil,
jak zvíře, když se před přeludy plaší.

Bych této bázně tebe osvobodil,
slyš, proč jsem zde, a jaká řeč tam zněla,
když pro tě soucit v srdci mně se zrodil.

Má duše mezi nejistými dlela,
tak sličná paní když mne zavolala,
že prosil jsem, by jen mi poroučela.

Nad hvězdu záře jejích očí plála:
tak líbezně a vlídně ke mně praví,
že hlasem andělů řeč její hrála:

- "Ó milá duše z Mantovy, tvé slávy
i zpěvu tvého země plná jesti
a bude, dokud běh se nezastaví:

Hle, tam můj přítel, ne však přítel štěstí,
na pustém svahu padl v nebezpečí,
že zmaten v bázni zpět si cestu klestí.

Strach mám, zda nekles' v pobloudění větší,
že pozdě v pomoc jsem mu pospíšila,
než vyslechla jsem v nebi o něm řeči.

Jdi, zdobná řeč tvá by mu sílu vlila,
spěš, poraď vše, co k jeho vyváznutí,
jdi, pomoz mu, abych se potěšila.

Tři světice když mají o tě píli
a v lásce s nebe zhlíží k tobě na zem
a slovo mé tě slibem spásy sílí? -"

Jak květ, jenž zavřen, skloněn noci mrazem,
když ozáří jej zlaté slunce jara,
se otevře, na stonku vztyčí rázem:

Tak síla kleslá zas v mém ňadru hárá,
že dím jak svobodný muž, v touze větší,
tak v mysli mojí odvaha plá jará:

- "Ó soucitná, jež tak máš o mne péči!
Ty laskavý, jenž hned jdeš poslechnouti,
vše slova pravdy, která tobě svědčí!

Ty's touhu novou vlil mně k této pouti
tak slovem svým, že vůle v duši mojí
plá, úmysl zas první podniknouti.

Nuž tedy jdi, nás jedno chtění pojí,
ty vůdce, pane, mistře!" - Nohou ráznou
po slovech mých on nastoupil pouť svoji,

I vkročím v cestu lesnatou a sráznou.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 02.04.2012

   
­­­­

Diskuse k úryvku
Dante Alighieri - Peklo (Božská komedie) (3)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­