ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.



Menu

­

Freud Sigmund (*06.05.1856 - †23.09.1939)

­­­­
Sigmund Freud LIFE

Sigmund Freud se narodil jako Sigismund Schlomo Freud 6. května 1856 v Příboru (tehdejší Freiberg) na severovýchodní Moravě. Své jméno si změnil na Sigmunda až ve svých dvaceti letech.

Freud byl významný rakouský lékař i psychiatr, kritik náboženství, zakladatel teorie psychoanalýzy, která dosáhla celosvětové známosti. Patřil mezi nejvlivnější myslitele 20. století. Jeho teorie a metody jsou dodnes stále živě prodiskutovávány.

Dětství a mládí

Freud se narodil židovským rodičům, jejichž předci se museli někdy na přelomu 14. a 15. století následkem pronásledování přestěhovat z Kolína do Freibergu. Ačkoli se stal Freud ateistou, stále mluvil o významu židovství. Jeho otec Kallamon Jacob Freud, obchodník s vlnou, měl v době jeho narození již téměř 40 let. Sigmund měl dva starší nevlastní bratry z dřívějšího manželství otce a několik mladších (vlastních) sourozenců.
Když otcův do té doby vzkvétající obchod roku 1857 kvůli ekonomické krizi zkrachoval, znamenalo to pro celou rodinu sociální pokles. Na přelomu roku 1859 a 1860 se museli dokonce z ekonomických důvodů odstěhovat nejprve do Lipska (Leipzig) a krátce nato do Vídně (Wien), kde Freud prožil téměř celý zbytek svého života.

Ve Vídni byl Freud přijat roku 1865 na komunální reálné gymnázium v Leopodstadtu. Byl vynikajícím žákem a odmaturoval s vyznamenáním (1873). Po počátečních plánech studovat práva se roku 1873 zapsal na fakultu medicíny na univerzitě ve Vídni (na tomto rozhodnutí nese zásadní vliv Goethův spis Příroda). Od roku 1874 byl podporován Carlem Clausem, jedním z profesorů zoologie, který mu také pomohl zajistit stipendium. V roce 1876 přestoupil ve Vídni na psychologický institut.
Roku 1879 nastoupil na jednoletou vojnu a v roce 1881 promoval s tématem O míše nižších druhů ryb (Über das Rückenmark niederer Fischarten) a stal se doktorem medicíny.

Působnost jako lékař

V roce 1882 nastupuje Freud na místo ve vídeňské všeobecné nemocnici, které zaujímá až do roku 1885. Pracuje zde v laboratoři na výzkumu mozku.
Roku 1885 dostane soukromou docenturu pro neuropatologii na univerzitě ve Vídni. 25. dubna 1886 se usadí jako lékař a vede neurologické oddělení v prvním veřejném dětském nemocničním institutu Maxe Kassowitze (Ersten Öffentlichen Kinder-Krankeninstitut von Max Kassowitz).
V roce 1889 navštíví přítele Hippolyta Bernheima ve francouzském Nancy, jenž provádí pokusy s takzvanou posthypnotickou sugescí. Z těchto experimentů Freud usuzuje, že musí existovat podvědomí, které je zodpovědné za většinu lidského konání.

Osobní život

13. září 1886 se Freud oženil po čtyřech letech známosti s Marthou Bernaysovou, která pocházela z vážené rodiny. Měli spolu celkem šest dětí: Mathildu, Martina, Olivera, Ernsta, Sophii a Annu. Synům dává Freud jména podle významných mužů: Martin - podle proslulého učitele z Paříže Jean-Martina Charcota; Oliver - podle Olivera Cromwella, jenž otevřel Anglii Židům; Ernst - podle fyziologa Ernsta Wilhelma von Brückeho.
K synům má chladnější vztah, k dcerám je tomu spíše naopak. Mathilda a Anna mu jsou také více intelektuálně podobné než jejich bratři. Může s nimi diskutovat, ale protože jsou ženy, tak jen v určitých mezích. Není žádným dobrosrdečným, láskyplným otcem a pro své děti je uzavřený. Je pro něj obzvláště těžké vytvořit si blízký vztah s lidmi (a to i s přáteli či kolegy).

V roce 1922 se u Freuda poprvé objeví rakovina patra. Rok nato mu operativně vezmou pravou horní čelist i patro a musí nosit protézu. V průběhu následujících patnácti let proběhne ještě asi 33 dalších, různě náročných operací. Onemocnění se zhoršuje a bohužel vede až k jeho smrti.

Psychoanalýza

Pojmenování psychoanalýza navrhl Freudovi v dopise kolega Josef Breuer.
Roku 1899 vychází Freudovo dílo Výklad snů (Die Traumdeutung), v krátkých odstupech pak následují spisy Psychopatologie všedního života (Zur Psychopathologie des Alltagslebens), Vtip a jeho vztah k nevědomí (Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten) a Tři úvahy o sexuální teorii (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie).

1. dubna 1902 je Freud jmenován profesorem. Ve stejném roce založí společnost, ze které se roku 1908 stane Vídeňský psychoanalytický spolek (Wiener Psychoanalytische Vereinigung); Alfred Adler, Wilhelm Stekel a další bývalí žáci se každý týden scházejí v Sigmundově bytě, aby se učili o nových metodách a společně nad nimi diskutovali.
V roce 1910 zakládá Freud Mezinárodní psychoanalytický spolek (Internationale Psychoanalytische Vereinigung).

Kritik náboženství

Freud sám sebe označuje za nepřítele náboženství a potvrzuje kritiku filozofickými úsudky. Také vyřkne názor, že náboženství je srovnatelné s dětskou neurózou.

Freud a Jung

Roku 1906 začíná Freudovo dopisování s kolegou Carlem Gustavem Jungem. Při setkání roku 1907 spolu Freud a Jung hovoří nepřetržitě 13 hodin. V roce 1909 odcestují, na pozvání zájemců jejich učení, do USA. Roku 1910 je Jung zvolen prezidentem Mezinárodního psychoanalytického spolku.

Na vrcholu tvůrčí činnosti

Ve 20. letech minulého století se objevila četná Freudova díla, která započala jeho mezinárodní slávu jako psychoanalytika: Mimo princip slasti (Jenseits des Lustprinzips), Masová psychologie a analýza Já (Massenpsychologie und Ich-Analyse), Ego a Id (Das Ich und das Es), Budoucnost jedné iluze (Die Zukunft einer Illusion), Nespokojenost v kultuře (Das Unbehagen in der Kultur).

Pronásledování, emigrace a smrt v exilu

Po uchopení moci národními socialisty v Německu skončilo mnoho Freudových knih v ohni (stejně jako jiných židovských a levicových autorů). Freud nebere vznikající nebezpečí, jež mu hrozí, příliš vážně. Nejdříve si myslí, že katolictví v Rakousku je nejlepší ochranou proti nacistům. Po příchodu německých vojsk do Rakouska 12. března 1938 je Anna Freudová vyslýchána gestapem. Naštěstí se pak může vrátit domů a Freud je konečně přesvědčen, že je čas opustit zemi...
Jeho vlivní přívrženci z Anglie a Spojených států (Roosevelt) mu zajistí - po zaplacení "daní pro útěk z říše" -, že může on i jeho rodina vycestovat. Freud tedy s celou svou rodinou emigruje 4. června 1938 do Londýna. Ovšem jeho sestry musely ve Vídni zůstat; po několika marných pokusech, aby i jim byl umožněn útěk, jsou internovány do koncentračních táborů a roku 1942 zavražděny nacisty.
V exilu spáchá Sigmund Freud sebevraždu. Je již silně poznamenán rakovinou, sotva může mluvit a žádá proto po svém lékaři pomoc se smrtí. 23. září 1939 umírá poté, co dostal smrtelnou dávku morfia...
Freud je se svou ženou Marthou a dcerou Annou pohřben na urnovém hřbitově Golders Green v severozápadní části Londýna.

Sigmund Freud byl zakladatelem a bezpochyby určujícím teoretikem psychoanalýzy. Freudovy spisy mají stále velký význam, i když byly již mnohokrát opravovány, přizpůsobovány a rozšiřovány...

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: J. Kloudová, 25.11.2009

   
­­­­

Diskuse k životopisu
Sigmund Freud







Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)