ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Klášterský Antonín (*25.09.1866 - †03.10.1938)

­­­­
A.Klášterský

Především básník a překladatel. Narodil se v Milovicích u Písku, ale dětství prožil v Praze, kde také roku 1835 maturoval a vystudoval práva. Poté krátce působil u zemské školní rady a roku 1894 se stal úředníkem Zemského výboru. Mnoho sil věnoval organizačním záležitostem literárního života. Patřil k zakladatelům literárního spolku Máj, jež si jako jeden z hlavních úkolů uložil penzijní zajištění českých spisovatelů. Jako právník se zabýval otázkami zlepšení autorského práva, pracoval v podpůrném spolku spisovatelů Svatobor, byl dlouholetým tajemníkem IV. - umělecké a literární - třídy České akademie, spoluzaložil Společnost Jaroslava Vrchlického a stal se redaktorem jeho Sborníku. Po smrti J.Vrchlického a J.V.Sládka roku 1912 byl pověřen řízením Sborníku světové poezie, jediné reprezentativní knižnice sledující v Čechách evropskou a zámořskou poezii. Zemřel 3. října 1938 v Praze.

Básnické dílo A.Klášterského spolu s nejranější tvorbou J.S.Machara, A.Sovy a F.X.Svobody tvoří přechod mezi lumírovskou poetikou a tvorbou generace 90. let 20. století. Ve svých začátcích také dosáhlo největšího ohlasu. Publikoval tehdy pod pseudonymem Petr Jasmín. Klášterský pak vydával jednu sbírku za druhou především díky tomu, že byl u nás jeden z prvních, kdo po vzoru francouzského básníka, opěvovatele pařížských zákoutí Françoise Coppéa začal pěstovat takzvaný realistický žánr, krátký básnický útvar na rozhraní mezi lyrikou a epikou, jenž zachycoval drobné děje ze všedního života obyčejných lidí. Smysl těchto anekdoticky laděných příběhů však spočíval ve vytváření lyrické nálady v sociálních motivech zpravidla sentimentálně zabarvené, v přírodních obrázcích pak hledající paralely k životu člověku nebo obestírající přírodní jevy náznakem tajemství. Vedle žánru psal Klášterský přírodní lyriku, lyriku reflexivní a vlasteneckou, v pozdějších sbírkách i lyriku intimní, zvláště zklidnělou lyriku rodinnou, a pokusil se i o drobnou epiku. Básnické úvahy, přírodní nálady a žánry tvoří také zpravidla jednotlivé díly autorových raných knih (Živým a mrtvým, 1899; Spadalé listí, 1890). Jen sbírka Písně z práce (1891, pod pseudonymem A.K.Lešan) je celá věnována žánru a sociálním motivů z dělnického prostředí, avšak poměrně nejlépe se básníkovi dařilo v civilních náladových obrázcích ze staré i přítomné Prahy (Pražské motivy, 1893). Žánr nezřídka přerostl i v menší epické skladby a i v nich trvá trvá sklon vytvořit v prvé řadě náladovou atmosféru (Epické básně, 1893). Klášterského balady, legendy a romance jsou ovlivněny lidovou epikou (Živé stíny, 1895; České balady a romance a jiné básně, 1913), lidovou lyrikou pak Chodské písně (1926). Souvislost s lumírovskou tvorbou pak nejvýrazněji prokazují básníkovy pokusy o umělé strofické a veršové útvary (Vzpomínky z jihu, 1897; Ironické siciliány, 1913).

Klášterský psal také prózu, knihy pro mládež a děti, referáty o básnických sbírkách ve Světozoru, Zvonu, Máji a Lumíru. Významnější je jeho překladatelská činnost, zejména v oblasti angloamerické poezie. Z americké poezie uspořádal první český dvoudílný výbor Moderní poezie americká (1906 a 1909). Jako žák Sládkův ve studiu angličtiny byl po jeho smrti pověřen dokončením překladů dramatického díla W.Shakespeara. Vedle zbylých dramat přeložil i jeho Sonety. Dále překládal G.G.Byrona, H.W.Longfellowa, T.B.Aldriche, E.Barret-Browingovou (Portugalské sonety), O.Wilda a z němčiny též N.Lenaua.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Malenicka, 09.12.2005

   
­­­­

Diskuse k životopisu
Antonín KlášterskýMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)