ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 1.69
Hodnoceno: 80x Prosím, ohodnoť pojem

Slovotvorba (derivologie)

 • nauka o tvoření slov, jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby
 • popisuje způsoby tvoření slov, slovotvornou stavbu slova a slovotvorné vztahy k jiným slovům
 • nová jednoslovná pojmenování vznikají na základě už existujících slov:
  • odvozováním ⇒ derivace
  • skládáním ⇒ kompozice
  • zkracováním ⇒ abreviace
  • přejímáním (z cizích slov)

Odvozování (derivace)

 • tvoření slov s novým věcným významem pomocí předpon, přípon i předpon a přípon zároveň
 • vznikají slova odvozená – deriváty
 • rozlišujeme odvozování:
  • příponové (např. ryb-a ⇒ ryb-ář)
  • předponové (např. les ⇒ pra-les)
  • koncovkové (např. trn ⇒ trn-í)
  • předponové příponové (např. pat-a ⇒ pod-pat-ek)
  • předponově koncovkové (např. město ⇒ ná-měst-í)
 • při odvozování dochází v kmeni základového slova k obměně (alternaci) hlásek:
  • změny u samohlásek
   • krácení (např. práce ⇒ pracovat)
   • dloužení (např. list ⇒ lístek)
   • střídání (např. řídit ⇒ ředitel)
   • vznik nové samohlásky (např. zamknout ⇒ zamykat)
   • zánik samohlásky (např. lev ⇒ lvi)
  • změny souhlásek – měkčení, střídání, tvrdnutí

Skládání (kompozice)

 • spojování dvou i více slovních základů
 • vznikají slova složená (složeniny) – kompozita
 • obě části bývají spojeny pomocí takzvaného kompozičního vokálu (konektu): např. velk-o-město, vod-o-těsný ( ⇒ složeniny pravé – vlastní)
 • méně často bývá první člen beze změny – např. okamžik, zeměkoule ( ⇒ složeniny nepravé – nevlastní, tzv. spřežky)

Zkracování (abreviace)

 • spojením dvou i více zkrácených slovních základů vznikají:
  • iniciálové zkratky – z počátečních písmen (ČR)
  • zkratková slova – z počátečních slabik nebo hlásek (Čedok)
  • zkratky frekventovaných slov i slovních spojení (např.)
  • oficiální zkratky vědeckých a akademických titulů (MUDr.)
  • neoficiální zkratky titulů (dr.)

Přejímání slov

 • slova cizího původu:
  • zdomácnělá – cizí původ si už neuvědomujeme – např. školavíno
  • cizí – zachovávají si původní ráz
  • méně běžná (ale častá) – např. extrémní, externí
  • omezená na okruh odborníků – např. anoda, neutron
  • mezinárodní (internacionální) – společná většině národů – např. bible, ropadoktor
 • slova se přejímají:
  • němčiny – barva, rychtář
  • francouzštiny – páže, markýz, žampión, parfém, fejeton
  • italštiny – konto, banka
  • angličtiny – šek, fotbaljazz
  • ruštiny – čaj, bohatýr
  • polštiny – svěží, chmura
  • maďarštiny – guláš, čardáš
  • řecko-latinské slovní zásoby – kostel, literatura, filozofie
  • jiných jazyků – otoman (arab.), pyžamo (pers.), rýže (indic.)

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené/upravené: 02.03.2012

­­­­

Diskuse k pojmu
SlovotvorbaMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)