ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 1.22
Hodnoceno: 9x Prosím, ohodnoť pojem

Genologie

 • subdisciplína literární vědy, která se věnuje vzniku, vývoji a proměnám literárního druhu a žánru, literární žánry a druhy rozděluje, vymezuje jejich znaky (extenze) a určuje, co vše pod ně spadá (intenze)
 • současná genologie rozlišuje tři genologické roviny:
  1. literární druh
  2. literární žánr
  3. literární subžánr neboli žánrová varianta

Literární druh

Literární druh tvoří nejvyšší genologickou rovinu a dělí veškerou uměleckou literaturu na tři skupiny – podle obsahu na lyriku, epiku a drama (toto dělení pochází až od Goetheho, konec 18. století), nebo podle formy na poezii, prózu a drama (členění, které se rozšířilo v klasicismu).

Lyrika je nedějová, atemporální (= vyjmuta z času – gnómický prézens – čas přítomný; je to popsáno v prézensu, ale děje se to obecně); většinou vyjadřuje vjemy, emoce, myšlenky a postoje vázané k lyrickému subjektu, který bývá jakýmsi protějškem básníka; důraz je kladený na jazyk – potlačení lexikálního významu slov na úkor zvukové stránky (= tematika marginalizovaná); zpravidla bývá stylizována ve verších a má blízko k hudbě; typickými žánry jsou například óda, hymnus, elegie; tematika bývá různá: intimní (milostná), přírodní, reflexivní (úvahová)

Epika – obsahuje příběhy zprostředkované vyprávěním a je založená na čase, ději a postavách; typický je minulý čas a důležité plynutí času; děj posouvají vpřed postavy, které musí být motivovány a psychologizovány; realizuje se ve dvou formách – prozaická (pohádky, pověsti, romány, novely, povídky) a veršovaná (epos, básnická povídka, román ve verších)

Drama – předvádí děj prostřednictvím akce postav; příběh se vypráví pomocí monologů a dialogů; primárně je určeno ke scénickému provedení, ale mohou být i literární dramata; většinou je dodržována jednota místa, času a děje; žánry jsou například tragédie, komedie, historické drama

Poezie – má formu verše a jedná se o řeč vázanou, která byla původně určena k přednesu, takže je výrazně rytmizovaná; váže se k lyrice

Próza – zahrnuje neveršované texty narativního typu, takže se pojí s epikou; člení se na vyprávění, monolog, dialog a popis; může být řečnická, odborná, žurnalistická, dokumentární, umělecká

Literární žánr

Dvě základní definice:

 1. Skupina literárních děl, která se vyznačuje určitými společnými literárními znaky.
 2. Otevřený systém formálních a funkčních znaků, na kterých jednotlivá díla určitou měrou participují.
 • žánr se v čase proměňuje, je to jakýsi ideál, kterému se každý text snaží co nejvíce přiblížit; nikdy ale nebude dodržovat všechny znaky, neb by se stal svou vlastní parodií
 • jsou dva typy přístupů k žánru:
  1. genologický realismus – existují ideální žánry a konkrétní texty na nich pouze parazitují; žánrů je konečný počet a každý text do nějakého patří
  2. genologický nominalismus – existují pouze jednotlivá díla a každé je svým konkrétním žánrem = kolik děl, tolik žánrů
 • žánrová pravidla – jednotlivé rysy, které určují žánr, např. typické postavy, kompozice, název nebo modelový čtenář; neexistuje nic jako čistý žánr, vždy dochází k míšení (typický příklad: Válka s mloky – začíná jako dobrodružný román, ale pak se objeví publicistický žánr, antiutopistický a končí jako alegorie); míšení je typické pro postmodernu
 • hranice mezi žánry i druhy jsou prostupné

Jak žánry vymezovat?

 1. binární opozice – najít klíčovou vlastnost, jejíž přítomnost nebo nepřítomnost by mohla žánr vymezovat (např. historičnost vs. nehistoričnost)
 2. téměř vše, co je součástí literární studie, může tvořit vymezení žánru – délka, čas, postavy
 3. žánrová varianta – podrobné vymezení konkrétnější skupiny žánrů, ve které se kombinuje více hledisek, protože prakticky jakýkoliv jev může fungovat jako definující prostředek žánru (např. délka – povídka, román; typická postava detektiva – detektivka); žánrové varianty mají pak rysy určitého žánru + nějaké navíc

Stručný vývoj žánrů

 • myšlenka, že žánry se vyvíjí stejně jako rostliny – mutují, vznikají, zanikají; různé epochy si osvojují různé žánry a činí je dominantní
 • genologie vznikla jako věda až ve 20. století, ale o první vymezení žánrů se pokusil už Aristotelés (4. století př.n.l.) ve svém díle Poetika, v němž se zabýval klasifikací dramatu a poezií a vydělil komedii, epos a tragédii, a vůbec antika vybudovala přesný genologický model a všechna díla se pak podle něj psala
 • středověk se o vymezování žánrů moc nezajímal, ale začaly vznikat nové, hlavně náboženské, jako legendy, kázání atd.
 • renesance a klasicismus už se o klasifikaci žánrů opět zajímají, oprašují antický model a vylepšují jej – viz např. klasicistní drama
 • pak přichází romantismus, který říká, že autor je svobodná bytost a neměl by se nechat svazovat pravidly; typické je překračování žánrových hranic; vzniká spousta smíšených žánrů jako básnická povídka, román ve verších
 • postmoderna se žánrům snaží vyhnout

Další pojmy

Intersémiotický překlad – překlad do jiného znakového systému (např. kniha se zfilmuje)
Synkréze – srostlost uměleckých druhů; když v útvaru či žánru simultánně existují různé umělecké druhy – komiks, kaligram, opera (Wagner)

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Vampiredance, 09. 09. 2012

­­­­

Diskuse k pojmu
GenologieMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­