ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­­­­
Hodnocení práce slohovky

Aktuální známka: 3.08
Hodnoceno: 24x Prosím, ohodnoť práci

Svět ve třetím tisíciletí

  • úvaha nad současným světem a kam se bude dále ubírat

Jako předmět své úvahy jsem si vybral Svět ve třetím tisíciletí. V následujících řádcích mám v úmyslu nastínit možnosti směřovaní současného světa, či společnosti a její problémy. Jelikož je toto téma velmi rozsáhlé a komplexní, není v mých silách popsat všechny nebo alespoň většinu událostí a jejich řešení. A proto se zaměřím na ty, které jsou z mého pohledu nejdůležitější.

Současný svět je velmi neklidné místo, dokonce by se dalo říct, že za celou dobu existence lidské společnosti nebyl bouřlivější. Jistě mi můžete oponovat tím, že naše minulost je plná různých válek, povstání, epidemií... Ovšem všechny tyto události byly většinou lokálního charakteru a nikdy si nevyžádaly takový počet obětí jako dnes. V minulosti neexistovaly pojmy jako terorismus nebo genocida. Toto vše se změnilo s prudkým rozvojem lidské techniky a společnosti v "Západním světě". Dvacáté století bylo svědkem mnoha hrůzných událostí, jež svým průběhem a počtem obětí předčily všechny epidemie a války našich dějin. Náš svět je světem mnoha paradoxů, na jedné straně zde máme bohatou a zdroji plýtvající západní civilizaci a na straně druhé svět bídy, epidemií, hladomorů. Tyto extrémní rozdíly byly z větší části způsobeny právě naší rozvinutou civilizací, která v touze po větším území a větších ziscích vytvářela kolonie po celé Zemi. Kolonialismus napáchal velké politické, psychologické, morální a ekonomické škody, které přetrvávají dodnes a jsou jedním z nejvýznamnějších viníků současných problémů. Další příčinou je například vzestup náboženského extremismu, který je nejvýraznější v islámských oblastech. Tamní náboženští vůdci využívají velmi malou vzdělanost obyvatelstva k prosazování svých radikálních postojů, toto vede k růstu vlivu teroristických organizací v těchto oblastech. A právě terorismus je velmi výrazným viníkem situace v současném světě. Teroristé se neštítí využít jakékoliv prostředky, které by vedly k uskutečnění jejích cílů, neštítí se obětovat tisíce nevinných lidských životů. Bohužel boj s nimi je velmi obtížný, protože často mají oporu v obyvatelstvu oblastí, kde se skrývají. Tato podpora je ovšem mnohdy vynucená různými výhrůžkami, či přímo vraždami lidí, kteří se jim vzepřou.

Hlavním řešením těchto problému je jednoznačně zvýšení vzdělanosti obyvatelstva v zaostalých částech planety. Toho se dá dosáhnout budováním škol, finanční podporou školství těchto regionů a následné udílení stipendií pro studium na prestižních školách nadaným jedincům pod podmínkou, že po ukončení studia se vrátí do své země a pomohou s jejím rozvojem. Dále vytvořením různých rozvojových fondů, které budou zaměřeny na vytvoření infrastruktury, moderního průmyslu a zemědělství. Rozšířením povědomí o důsledcích negativních zásahů člověka do přírody v daných zemích a jejich následný dopad na jejich obyvatelstvo i ekonomiku v dlouhodobém horizontu. Podporou demokratických hnutí v zemích, kde dosud panuje diktatura, protože jedině ony jsou schopny zajistit dlouhodobou stabilitu, mírový rozvoj a dodržování základních lidských práv. Důležitá je také úzká spolupráce s různými nezávislými organizacemi, které v mnoha případech mají daleko větší vliv na obyvatelstvo než různé mezistátní organizace a které také mohou efektivněji dohlédnout na přerozdělování rozvojových dotací.

Jak je z výše uvedeného patrné, řešení problémů současného světa je běh na dlouhou trať, na níž se nachází velmi mnoho překážek a pastí, ale já jsem přesvědčen, že i přesto se všechny překážky a pasti lidstvu podaří překonat a do konce tohoto století budou současné problémy již hlubokou minulostí a lidstvo bude žít v míru a prosperitě.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: ,

   
­­­­

Diskuse ke slohové práci
Svět ve třetím tisíciletíMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)