ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­­­­
Hodnocení práce slohovky

Aktuální známka: 2.49
Hodnoceno: 153x Prosím, ohodnoť práci

Apokalypsa

Jdete po ulici ve stínu stromoví, slunce svítí, lidé se veselí a z opodál stojícího chrámu k vám doléhají zvuky tlumené masivními dubovými dveřmi. Zvuky chrámových varhan, zvuky předčítaných evangelií.
A v tom si pomyslíte: "Proč nejsem věřící?"
Tomu vzápětí sekunduje: "Bože, já a křesťan!? Apokalypsa se blíží...ha, ha, ha..."

Apokalypsa...prosté, jednoduché slovo. Pět slabik, deset písmen, a přesto mělo v dávných dobách ohromnou moc. V dobách, kdy Církev dělila svět na věřící a zatracence. V dobách, kdy po Zemi chodili v lýčených topánkách Ježíšovi učedníci; Boží proroci.
Tehdy apoštol Jan zapsal zjevení dané mu Kristem, Božím synem. Zjevení, jenž se nám v psané podobě dochovalo na stránkách Nového Zákona v Knize knih.
Je to však pouze poutavý příběh o katastrofickém zániku světa, poslední minutě celého vesmíru doprovázené duněním polnice, jak si ho americkými filmy zhýralí lidé představují?
Ano i ne. Pro někoho znamená spis ubohý pokus o zaujmutí, jiní nevěří, ať už kvůli absurdnosti některých použitých výrazů či z tvrdošíjného zastávání atheismu. Pro otevřenější to však nemusí být braková náhražka apokalyptické literatury. Věřící, nesvedeni z cesty, nacházeli v Janových slovech naději; pocit klidu, že jimi vytoužený život věčný po pravici jejich Boha je nemine. Pochybující nalézali ubezpečení, ujištění o jedinečné moci a slávě Ježíše Krista.
Po přečtení, ač konsternováni či s pohrdlivými úšklebky ve tvářích, by se mnozí mohli zajímat zda text neztratil na platnosti.
Týká se nás to přímo? Přijde apokalypsa?
To jsou otázky nezodpovězené po mnoho let. Nikdo nemůže s určitostí říci, kdy dojde k záhubě světa. V minulosti byl mnoho názorů a to nejen náboženských. Tak například záhadní Mayové. Ti z hvězd vyčetli apokalyptické datum 22. prosince 2012. Je-li to však pravda se dozvíme až za několik let.
Co však víme jistě je, že význam Zjevení Janova byl myšlen pro konec 1. století našeho letopočtu a tam také zůstává. Nelze si myšlenku převézt do přítomnosti. V textu nenajdeme žádnou zašifrovanou skutečnost, nejde z něj vyčíst datum, kdy podle pověsti vyjedou čtyři Jezdci Apokalypsy a zničí veškerý život na Zemi...
Respekt jaký slovo APOKALYPSA vyvolává u některých lidí ale podtrhuje dojem, že této - pro někoho pohádce pro děti - jsou schopni, a snad i ochotni, věřit.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: ,

   
­­­­

Diskuse ke slohové práci
ApokalypsaMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)