ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Březina Otokar (*13.09.1868 - †25.03.1929)

­­­­

Ruce (2)

Ruce, které poprvé vyšly roku 1901, jsou poslední ukončenou sbírkou Otokara Březiny.
Ve sbírce, knize plné optimismu a nadšení, převládá kolektivní poezie, pro níž je příznačné nejen množné číslo při oslovení adresátů, ale i při pojmenování předmětů, lidí a událostí. Básník tak vyzdvihuje kosmické bratrství jako nejvyšší hodnoty jednotlivce.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

BŘEZINA, Otokar. Ruce. In Básnické spisy. 4. vyd. Praha: Spolek výtvarných umělců Mánes, 1926, s. 155-191.

FORMA:

20 básní, každá má svůj vlastní název, nejsou číslované; básnický druh: chórická poezie (+ příznačné žánry - sborová píseň, kolozpěv, dithyramb = starořecká lyrická oslavná poezie /píseň/ k poctě boha)

OBSAH:

Březinova poslední ukončená básnická sbírka Ruce vyšla v roce 1901. Převládá v ní kolektivní poezie (typické množné číslo při oslovení adresátů, pojmenování předmětů, událostí, lidí...).

Klade důraz na mnohost/mnohonásobnost - často používá slova jako nesčetný, nesčíslný nebo milióny.

Opakovaný motiv vysněného triumfu lidství a světového sjednocení. Milióny se měly spojit v jediný celek. Cesta k ideálu už pak není záležitostí výjimečných jedinců, ale má do ní být zahrnuta veškerá skutečnost a všichni lidé.

Podobně jako ve sbírce Stavitelé chrámu (1899) chce mít básník otevřené oči pro vše bolestné, tíživé a kruté, co se vzpírá vidině sjednocení v dokonalosti.

Sbírka došla velkého ohlasu v dělnickém hnutí. V roce 1908 byla Emilem Saudkem přeložena do němčiny.

VYBRANÉ BÁSNĚ:

Chvíle slávy (první báseň)
Básník vidí krásy země, o které dokáže mluvit láskyplně, i když ho stihne pohroma. Vznešenými slovy popisuje jara, zimy, večery a noci. Pak ale přiznává, že viděl i zem bolestnou a chudou, plnou krve, smrti, pýchy. Při pohledu na bídu svých bratří zapomíná na slavnou krásu země. Přesto o ní zpívá s nadějí k útěše ostatních.

Vedra
Velmi dramatická báseň. Slova, jež vyjadřují horkost/vedro, nejsou spojena pouze se sluncem. Vře to v utlačovaných, plane pochodeň hněvu, vedra krve a touhy, požáry pýchy. Hvězdy ozařují cestu do království "tvého", on však mluví tiše, takže jej není slyšet přes hlučné oslavy lidské.

Ruce
Symbol rukou jako znak sjednocení lidstva. Ruce mohou brát život, ale i ošetřovat, sepnou se k modlitbě, slouží k těžké práci, která však člověka/lidstvo může povznést k bytostem vyšším. Život je drsný a přesto zápasíme o jeho zachování, protože existuje naděje. Následující básně Zpívaly vody, Zpívaly hořící hvězdy, Kolozpěv srdcí a Dithyramb světů mají odpovědět na "otázku bolestnou", položenou v závěru básně.

Kolozpěv srdcí
Opakující se refrén "sladko je žíti" je přiřazován i k životním porážkám a tragédiím - poezie kladného přijetí života. Všechno nás zve k životu: radost, smrt, tajemství, setba, vybojovaná země, krása i vina.

Šílenci
Lyrický subjekt vypráví o lidech, kteří dokáží milovat, i když se jiní s hrůzou odvracejí, modlí se, doufají a pracují ke slávě Věčného. Přesto jsou zoufale osamělí, jen mrtví a jejich následovníci jim rozumí. I ti, které milují a pohlíží na ně s něhou, je přijímají jen s bázní. Míru nepoznají. Až přijdou do bodu, kdy jejich myšlenky umlknou před majestátem vlády Věčného, poznají nepopsatelné.

Čas (poslední báseň)
Čas plyne a lidstvo čeká na tajemný příchod vládce. Znamení už jej ohlašovala tolikrát a přesto nepřichází. Nepřichází a mlčí. Čekají s touhou, pláčí a jejich slzy stékají do srdcí, kde se ozývá vzlykot lásky.

JAZYK:

Starší podoba některých slov: rythmus, thymián, kathedrála

Nezvyklá spojení s názvy měsíců: v dráždivém červnu tvé vůle (Šílenci); v červenci pohledu svého (Chvíle slávy)

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 07.11.2010

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Ruce, Ruce (2)
-Tajemné dálky
-Větry od pólů
Čítanka-Bolest člověka (Ruce)
-Bratrství věřících (Větry od pólů)
-Chvíle slávy (Ruce)
-Chvíme se nad mocí vůle (Ruce)
-Čisté jitro (Ruce)
-Den výroční (Tajemné dálky)
-Dithyramb světů (Ruce)
-Doupata hadů (Stavitelé chrámu)
-Hudba slepců (Ruce)
-Jarní noci (Ruce)
-Jsem jako strom v květu... (Stavitelé chrámu)
-Kde jsem už slyšel? (Větry od pólů)
-Kolozpěv srdcí (Ruce)
-Královna nadějí (Větry od pólů)
-Krása světa (Hudba pramenů)
-Legenda tajemné viny (Svítání na západě)
-Místa harmonie a smíření (Ruce)
-Modlitba večerní (Tajemné dálky)
-Modlitba za nepřátele (Větry od pólů)
-Moje matka (Tajemné dálky)
-Mrtvé mládí (Tajemné dálky)
-Mučeníci (Větry od pólů)
-Nad všemi ohni a vodami (Stavitelé chrámu)
-Němé setkání (Svítání na západě)
-Noci! (Větry od pólů)
-Odpovědi (Ruce)
-Podzimní večer (Tajemné dálky)
-Přátelství duší (Tajemné dálky)
-Prolog (Ruce)
-Ranní modlitba (Svítání na západě)
-Ruce (Ruce)
-Smutek hmoty (Stavitelé chrámu)
-Stavitelé chrámu (Stavitelé chrámu)
-Stráž nad mrtvými (Ruce)
-Svět rozkládá se... (Stavitelé chrámu)
-Šílenci (Ruce)
-Šťastní (Větry od pólů)
-Tajemství bolesti (Svítání na západě)
-Tichá bolest (Tajemné dálky)
-Tichý oceán (Ruce)
-Tys nešla (Svítání na západě)
-Úsměv života (Větry od pólů)
-Vedra (Ruce)
-Vigilie (Stavitelé chrámu)
-Víno silných (Svítání na západě)
-Vítězná píseň (Svítání na západě)
-Vteřiny (Svítání na západě)
-Vůně zahrad mé duše... (Tajemné dálky)
-Vzpomínka (Tajemné dálky)
-Zas ve vidění prorockém (Stavitelé chrámu)
-Zpěv staletími bloudící (Stavitelé chrámu)
-Zpívaly hořící hvězdy (Ruce)
-Zpívaly vody (Ruce)
­­­­

Diskuse k výpisku
Otokar Březina - Ruce (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­