ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Muhammad (*asi 570 - †08.06.632)

­­­­

Korán

Korán napsal Mohamed (Muhammad), protože už křesťané a židé měli svou posvátnou knihu, a tak chtěl posvátnou knihu i pro Araby (islám). Psal ji postupně, protož mu byl i zjevován po částech. Jako materiál používal biblické příběhy, staré arabské příběhy, ale také i vidiny a zjevení ve snech a svoje učení. Vždy ale dělal rozdíl mezi svými myšlenkami a myšlenkami, které pocházely od Boha nebo jeho pomocníků. Také mu je zvěstoval archanděl Gabriel nebo se sám uváděl do transu. Nikdy však myšlenky "nekradl", pouze se jimi nechal inspirovat a přetvářel je k obrazu jeho učení.
Co je vlastně cílem různých náboženských příběhů a o čem jsou? Především se zaměřují na to, aby nás o něčem poučili nebo informovali. Mají nám ukázat jak velký Bůh je, že je k nám milostivý a všemohoucí. Často se příběhy zaměřují na to, jak byli lidé potrestáni za své činy. Tím často i ukazují, jak se jich vyvarovat nebo jak danou situaci vyřešit. V koránu má i své místo biblická postava - Ježíš. Jeho výjimečné zrození je plně uznáváno, ale není pokládán za božího syna, ale jen za proroka, kterých bylo více, mezi kterými vystupuje i Mohamed. Ježíš má podle koránu oproti jiným výjimečné schopnosti - jako je například uzdravování od vážných nemocí. Mohlo by se možná uvažovat i o tom, že Mohamed na Ježíše žárlil, že byl obdařen takovýmito schopnostmi. A proto, když sepisoval některé kapitoly Koránu, nechtěl připustit, že by Ježíš mohl být božím synem.
Velkou kapitolou, které se Mohamed věnuje, je "poslední soud", který je vylíčen spolu s podobou onoho světa. Tato doktrína se postupem času mění. Z počátku to jsou pouze nejasné detaily, ale postupně se ucelují a vzniká z toho už jakási představa. K souzení lidí před Bohem pomáhají andělé, kteří jsou božími pomocníky, kteří pečlivě zaznamenávají lidské jednání. U posledního soudu ale nemohou nijak ovlivnit boží rozhodnutí. Má to jeden důvod - aby lidé neuctívali anděly, kteří by jim poté mohli pomoci, ale pouze všemohoucího Boha. Jedním z měřítek je, jestli lidé v Boha věřili nebo ne a potom jsou buď vzati do ráje a prožívají věčnou blaženost nebo prožívají věčná muka v pekle. Peklu a ráji je také věnovaná velká pozornost. Je psáno, jak to kde vypadá a co prožívají ti, kteří se tam dostanou. Část Mohamedových strastí je přenesena do těchto kapitol. Sám prožíval utrpení a neustálé pomluvy. Proto detailně popsal jak ráj tak i peklo. Ráj je místo, kde nejsou rozepře, pomluvy, kde je mír a klid. Naopak peklo je plné utrpení, nenávisti a neustálých pekelných muk.
V Koránu je také zmíněno a rozvedeno pět pilířů islámu: šahada (je jen jediný Bůh a Muhammad je jeho prorok), salat (modlitba), zakat (dávání almužen), ramadán (půst během měsíce Ramadánu), hadždž (pouť do Mekky alespoň jednou za život). Mimo těchto 5 základních pilířů obsahuje i něco podobného jako je desatero.

Velké rozdíly mezi koránem a biblí - Arabové tvrdí, že křesťanství není monoteistické náboženství a odsuzují je za to, protože křesťané mají v desateru zákon o tom, že budou mít a uctívat jen jediného Boha. Ale oni mají Otce, Syna a Ducha svatého. A to je podle nich v rozporu s desaterem. Křesťané, ale přesto toto neberou jako hřích. Vnímají tyto tři osoby jen jako jednu.
Další velký rozdíl je ten, že křesťanský Bůh udělá první krok k lidem ne oni k němu. Kdežto v islámu tomu je jinak. Musí se snažit člověk a neustále se k Bohu přibližovat.
Když by se měl islám charakterizovat jen jednou větou musela bych napsat, že to je přísně monoteistické náboženství, což je víra jen v jednoho jediného Boha. V tomto má Mohamed značné rozpory s kmenovými vládci, kteří uctívají značný počet božstev. A to především proto aby se jim dobře dařilo.

SÚRA 17 - NOČNÍ CESTA

Bylo vůbec těžké pochopit o co jde, protože mi to přišlo jako naprosto vytržené. Je to tím, že s Koránem se člověk nedostane do styku hned tak každý den. O bibli většinou něco slyšíme, vidíme nějaký film, nebo si nějaké příběhy přečteme v přepracované formě, která se čte dobře a hlavně biblické příběhy mají děj. Kdežto Korán mi přijde hodně vzdálený a zvlášť když mám přečíst jen určitý kus jak nyní. Srozumitelnost těchto dvou knížek a styk s nimi je určitě dán i tím, kde žijeme. Třeba já žiju obklopena lidmi, kteří jsou převážně křesťané, ale zase třeba malý Arábek se málokdy setká s biblí, protože žije ve státě, kde převládá Islámské vyznání.
Korán má od bible i jinou formu. Bible je většinou psaná v čísle jednotném, kdežto korán v čísle množném. Často mi dělalo problémy, abych pochopila, kdo k nám zrovna proplouvá. Zda-li je to Mohamed - tvůrce koránu - nebo Bůh. V určitých částech mi přijde, že k nám mluví Bůh, ale knihu psal Mohamed. Asi to je způsobeno tím, že Mohamed zapisoval doslova vše to, co mu Bůh řekl.
Súra 17 se nejspíš odehrává v Mohamedově snu, ve kterém byl zázračně přenesen z Mekky do Jeruzaléma. Tam dostal Boží písmo a Bohem byl určen jako vůdce Izraelitů.
Pokud budou Izraelci činit proti koránu, budou proti nim sesláni služebníci, zlo a bolestné tresty. Ale toto nebude nejhorší, protože budou muset jednou stanout před Božím soudem, který bude spravedlivý a pro všechny stejný. Protože jejich Pán je neustále pozoruje a nic mu neunikne. Věřící budou vděčně uznáni, kdežto bezvěrci potrestáni a přijdou do strašného pekla, kde budou jen trápeni. Také s v koránu píše, že řada lidí poslednímu soudu nevěří a myslí si, že z nich zbudou pouze kosti a prach. Jak to tedy je? Je to zase jen o víře. Kdo čemu uvěří a čemu ne. Je to rozhodnutí každého člověka zvlášť a nikdo ho nemůže do ničeho nutit, pouze mu může říct, jak to asi je a on buď uvěří nebo ne.
Jejich Pán soudí z mnoha pohledů, ale nejdůležitější je 5 pilířu islámu a něco jako biblické desatero. V koránu zní takto:

1) Nepřirovnávej nikoho k Bohu
2) Prokazuj rodičům úctu
3) Buď laskavý k příbuzným
4) Nezabíjej děti z obavy před zchudnutím
5) Nezcizolož
6) Nezabíjej neoprávněné

V některých arabských zemích je trest smrti povolen, a proto v tomto zákoně není, že nesmí zabít nikoho. Arabové smí zabít jen ty, kteří se významně prohřešili (např. vražda, cizoložství). Trest smrti znamená, že člověk bude ukamenován nebo oběšen. Vyspělý svět tyto země odsuzuje a bojuje proti tomuto trestu. Proč to ale stojí v Božích zákonech? Chce snad Bůh, aby byli lidé takto nelidsky zabíjeni?

7) Nedotýkej se mění sirotků
8) Dodržuj své závazky
9) Dávej správné míry a váhy
10) Nenásleduj to, o čem nic nevíš
11) Nevykračuj si po zemi pyšně a domýšlivě
12) Neměj jiné Bohy

Myslím, že tato smlouva mezi lidmi a Bohem je pro Araby jedna z nejdůležitějších. Protože když by se měl Islám shrnout, nebo říct jeho krédo, byla by to určitě víra v jednoho Boha! Myslím, že když už na tom Arabové tolik lpí a odsuzují za to druhé, měli by se podle toho řídit hlavně oni.
Toto vše musí Arabové dodržovat, aby se nepříčili Božímu slovu. Musí dodržovat o dva zákony víc. Některé křesťanské zákony jsou napsány v jednom islámském zákoně, některé jsou rozvedeny a některé se v bibli vůbec nevyskytují. Pokud se těchto zákonů budou držet, dostanou se do nebe, ale pokud se jim budou příčit, tak se dostanou do pekla. V koránu je napsáno: "A kdo v tomto životě slepý byl, bude slepý i v onom a ještě více z cesty zbloudí." (17:74) V této větě se nemyslí slepý jako nevidomý, ale slepý k životu, že se nekouká doprava ani doleva a jde si svou cestou. Nezajímají ho jiní lidé a myslí jen na sebe, proto ho také Bůh potrestá věčným blouděním. Myslím, že Bůh nekřivdí jen lidem, ukáže jací byli, když žili tím, že jim to mnohonásobně přidá. Na dobrého, ochotného a věřícího člověka čeká život bez utrpení a nenávisti v ráji, kdežto na zlého, lakomého a nevěřícího člověka čeká život plný utrpení a zla v pekle.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: kpuldice, 29.01.2006

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník - nenalezen žádný další obsah z autorovy tvorby
Čítanka - nenalezen žádný úryvek z autorovy tvorby
­­­­

Diskuse k výpisku
Muhammad - KoránMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­