ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Petrarca Francesco (*20.07.1304 - †19.07.1374)

   
­­­­

Kanzóny pro Lauru

Kancóna má svůj původ v provensálských zpěvech. V italštině canzone = píseň. Jedná se o poměrně volnou skladbu, ale o to složitější. Má libovolný počet strof (obyčejně s dozpěvkem, který obsahuje zpravidla poslání) o libovolném počtu veršů a s nejrůznějším rýmovým schématem, jako je libovolné i střídání celých veršů, tj. 10 až 11 slabičných se zkrácenými 6 až 7 slabičnými. Avšak schéma strofy jednou pro báseň stanovené je pak dopodrobna dodržováno v rozsahu i vypravováním všech strof té které kanzóny. Jako klasický literární útvar, velice adekvátní odvěkému a elegickému rázu i převážně milostné tématice básní, se do literárně historického podvědomí vžívá s Dantem a Petrarkou.

Knížka je rozdělena do dvou částí.

1. ODDÍL: Za života paní Laury
- obsahuje 17 kanzón

1) V té době líbezné: Ztratil svobodu, stal se otrokem lásky a líčí svůj stav.
2) V zelený, rudý, fialový šál: Chválí Lauru a klade si otázku, má-li či nemá od lásky upustit
3) Tak tenounké je vlákno: zarmoucen nad tím, jak je vzdálen Laury, touží ji opět vidět
4) V tu chvíli: všichni v klidu odpočívají, jen on nemá od lásky nikdy oddechu
5) Žel, nevím: chce se potěšit písní, ale vlastní vina ho dohání k nářkům
6) Ač překrátké je žití: chvalozpěv na Lauřiny krásné oči a nesnáze z toho, že je nelze vynachválit
7) Zář sladkou vidím: očima Laury je povznášen k rozjímání o cestách k nebesům
8) Když už mě zpívat nutí: všechno dobro nachází v Lauřiných očích a vyznává, že nikdy neustane v jejich chvále
9) Je líp, něž zpívat po startu: sklíčen utrpením, přemítá o odhodlání zbavit se lásky k Lauře
10) Kdyby má touha žhavá: snaží se zmírnit svoje hoře (utrpení), ale hrouží se do něho stále víc
11) Vy svěží říční břehy: vrací se na místa, kde ji vídal a kde byl a je šťasten v lásce k ní
12) Jen v tam v tu stranu: vzdálen od Laury utěšuje se tím, že všude vidí její obraz
13) Z představy v představu má láska těká: zanevřel na lidnatá místa a miluje samotu, v níž ulehčuje svému srdci
14) Co divů předivných: dokazuje, jak jeho stav je cosi mimořádného a nového
15) Když to jsem řekl: vyvrací nespravedlivé podezření, jako by byl řekl, že miluje jinou
16) Já myslil, že snad budu žít i dál: nemůže žít, aniž by ji vídal a nechtěl by zemřít, aby ji mohl dále milovat
17) Když nad sebou tak v rozjímání prodlím: vyznává se ze své bídy a rád by se z ní osvobodil, avšak nemůže, protože nechce

2. ODDÍL: Po smrti paní Laury
- obsahuje 8 kanzón

1) Co učiní?: Lauřina smrt ho oloupila o všechno potěšení, že by nejraději sám zemřel. A bude-li žít, tedy jen pro její oslavení.
2) Chceš-li mi lásko staré jařmo dát: jestli láska neumí a nemůže ji nahradit život, nemá se on proč obávat, že by znova upadl do jejích nástrah
3) Sám v okně stál jsem: v podobenstvích líčí její ctnosti a oplakává její předčasnou smrt
4) Mlčeti nesmím: připomíná půvaby, které na Lauře poznával už od toho dne, kdy ji prvně spatřil
5) Od studny života: žil blaze, neboť žil jen pro ni, měl tudíž umět umřít včas
6) Jediná věrná útěcha: zjeví se mu ona a s nebývalým soucitem se ho snaží utěšit a upokojit
7) Má dávná sladká tyranka: žaluje na lásku a ta svou obhajobou vyslovuje největší chvalozpěv na Lauru
8) Ó panno krásná: kajícně vzývá Marii a vyprošuje si od ní, aby mu ráčila pomáhat v životě i smrti

MYŠLENKA:

Básník opěvuje lásku, která není pouze záznamem stavu duše, citů a vášní, ale přesvědčivou a mistrnou autostylizací, v níž vyjádřil svůj úděl, záměrně upravený od skutečnosti.

CITÁT Z KNIHY:

1. oddíl - 3)
Podivných slastech lidská mysl baží,
když cíl si v lásce hledá.
A potkává se běda
Jen s hejny vzdychů divné zalíbení
I jná jsem ten kdo pláč si bráti nedá
Třeba se rozum snaží
Očím to nepřekáží
V slzách a v srdci jeho utrpení.

A vzepřu-li se snění
O krásných očích v dáli
(už dávno se mi staly
tím jediným co v hloubi duše znám)
Jsem zrovna stržen tam,
Kde vystupují z břehu sladké žaly,
Že slza zacloní i ten pár hvězd,
Jenž měl a má mě cestou lásky vést.

1. oddíl - 8)
Žel člověku jenž prahne
A zůstává jen žízní opojen,
Živ z touhy, jež se nikdy nesplní.
Kdyby to pouto jen,
Jímž láska jazyk váže (když se vztáhne
zrak lidský k světlu, které osní),
Se uvolnilo: cit se rozvolní
V píseň tak novou a tak neslýchanou,
Že těm, kdo slyší, slzy v oči vžene.
Však srdce utrýzněné
Je zasaženo zcela jinou ranou,
Krůpěje krve z žil
Se tratí, nevím, kam či odkud kanou,
Jen vím, že nezůstanu, čím jsem byl,
Že němou láskou bych se zahltil.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: David Akrman, 21.03.2007

­­­­

Diskuse k výpisku
Francesco Petrarca - Kanzóny pro LauruMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­