ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

L'Homme Erik (*22.12.1967)

­­­­

Tvář Vládce stínů (Hvězdná kniha)

- třetí kniha série Hvězdná kniha

Novinka zasáhla zemi Ys jako úder blesku: Stín unesl Guillemota, Stín - nejhrozivější nepřítel, jakému se kdy musel postavit! Chce se dostat k posledním kouzlům ve Hvězdné knize, a proto chlapce vězní. Je otázka, zda se Guillemotovi přes všechny výjimečné schopnosti podaří odolat této hrozivé moci, která se připravuje na ovládnutí tří světů... Začíná boj na život a na smrt. Mezitím se armáda rytířů, vedených Kadeharem, spojí se svobodnými obyvateli Světa nejistoty. Společně se vydávají hledat čarodějova učně. Zachránit ho chtějí také jeho kamarádi, kteří se za ním tajně vydají. Podaří se jim přijít včas?
Sledujte Guillemotův osud v dalších dobrodružstvích a vstupte naposledy do světa magie a fantazie ve třetím dílu trilogie Hvězdná kniha.

Druhý den ráno už Bertram na Guillemota čekal u jeho domu. Guillemot se divil, že je to tak brzy, přeci se domluvili až na odpoledne, nicméně došel k závěru, že byl nejspíš nedočkavý. Posnídali a vydali se do pouště, odkud se přenesli do Světa nejistoty, kde se Bertram změnil do podoby nějakého starce. Omráčil Guillemota, který to vůbec nečekal a odnesl jej ke Stínu. Guillemot se ještě pokusil o volání o pomoc, které zachytil Kadehar, ale byl příliš slabý a brzy utichl, takže Mistr se jím nezabýval. Mezitím se pravý Bertram vydal k Guillemotovi. Jeho matka Alicia si myslela, že si z ní jen vystřelili a Bertram, jenž rychle pochopil situaci, to nějak zakecal, spojil se s přáteli Guillemota, kteří byli už také i jeho přáteli a domluvili se, že se sejdou v taverně U Šilhavého dědka v 5 hodin. Spojil se také s Géraldem, který také slíbil, že přijde. V 5 hodin už skoro všichni přišli, čekalo se jen na Gontranda a Romarika, kteří měli trochu potíže, ale naštěstí se jim podařilo přeci jen utéct. Bertram jim vysvětlil, co se stalo. Má podezření, že Guillemot byl unesen. Gérald okamžitě navrhl, že svolají poradu v klášteru Guilde, avšak při vzpomínce na to, že tam je nejspíš zrádce, nápad zavrhli. Rozhodl se zajít za nejvyšším správcem. Ostatním řekl, ať nic nepodnikají a odešel. Guillemotovi přátelé však měli však svoji hlavu a rozhodli se jít Guillemota zachránit. Jejich rozhovor však zaslechla Agatha s Thomasem a přinutili je, aby šli s nimi. Mezitím se shromáždilo 200 rytířů společně s Géraldem a jeho kamarádem Kadwanem a opustili zemi Ys. Chvíli po nich opustila zemi také sedmice dětí. Rytíři se dostali až k Pohyblivým pahorkům, kde se setkali s Mistrem Kadeharem, Urienem a Valentinem, kterým okamžitě vysvětlili situaci. Mistr Kadehar si dával za vinu, že volání o pomoc nebral vážně, ale stalo se. Sedmice dětí je z dálky zatím jen pozoroval. Později uviděli přicházet neznámého člověka. Byl to Yorwan, okamžitě ho chytili, ten však prosil o vyslechnutí. V rychlosti vysvětlil, jak to bylo s Hvězdnou knihou, že ji neukradl, ale naopak chránil. Nikdo mu sice nevěřil, ale když jim pověděl, že Guillemot je určitě v Jadigaru, městu, které obývají mniši, přece jen se rozhodli, že jim bude užitečný. Připravovali útok, avšak Urienovi se nelíbila Yorwanova přítomnost, po jejich menší hádce vyzval rytíře k akci. Ti se rychle vrhli do města, kde ovšem padli do léčky; řítila se na ně velká přesila orků. Po marném boji, kde padlo asi na 80 mrtvých (mezi nimi umírá i Valentin), se vzdávají a Mistr, aby nebyl poznat, si obléká Valentinovu zbroj. Jsou uvrženi do vězení. Z dálky vše pozorují Yorwan, Gérald, Kadwan i sedmice dětí. Rozhodnou se zajít pro pomoc. Yorwan jde pro své známé, Gérald a Kadwan na něho počkají zde. I děti se rozhodnou pro pomoc, Ambra s Thomasem jdou pro písečné lidi, Coralie s Romarikem se vydali za Mořským národem, Agatha s Gontrandem jdou pro válečníka Tofana a Bertram se také vydal pro pomoc, avšak nikomu nechtěl prozradit, kam to má vlastně namířeno... Za 5 dní se mají setkat v místě, kde se rozloučili. Mezitím Guillemot pod ochranou svých grafémů statečně odolává Stínu. Jako první se vrátil Yorwan s Kushumai, ženou se zelenýma očima, jež se objevovala v Ambřiných snech, později se k nim připojili Agatha s Gontrandem a s deseti válečníky i s Tofanem. Gérald byl naštvaný, že ho neposlechli, ale každá pomoc přišla vhod. Poté se k nim přidali Coralie s Romarikem, kteří přinesli zprávu, že Mořský národ jim rovněž pomůže. Ambra s Thomasem však nepřicházeli, nemohli už déle čekat. Připravovali plán útoku, ale pořád si nevěděli rady jak na mnichy, jejich moc byla větší než síla grafémů. Zachránil je však Bertram, který s sebou přinesl tlupu Korigonů, kteří slíbili také pomoc. Plán byl jednoduchý: bránu hlídali orkové, tudíž nebylo možné ji rozbít, proto se Mořský národ vydal stokou do města a bránu otevřeli... Všichni se vrhli do boje, ale nestihli tam vstoupit úplně všichni. Mniši udělali kouzelnou zeď, se kterou si nemohli poradit ani Korigové, protože mnichů bylo příliš. Vtom ale přišli Píseční lidé, kteří mnichy sestřelovali jednoho po druhém. Když už jich bylo méně, Koriganům se podařilo probořit zeď, a tak mohli všichni vstoupit a bojovat. Osvobodili rytíře, kteří se s radostí vrhli do nového boje. Mezitím zcela vyčerpaný Guillemot podlehl Stínu. Guillemotovi přátelé se nenápadně vydali do věže, při cestě však byl zraněn Thomas, a tak ho Agatha a Toti odvedli do domu, kde ho ošetřovali. Ostatní se vydali do věže hledat Guillemota. Rozhodli sejít dolů, protože si mysleli, že jej drží ve vězení v podzemí. Avšak když si Coralie zrovna zavazovala boty a Ambra na ni čekala, uslyšeli Guillemotův výkřik shora a vydali se tam, kde ho našli v moci Stínu. Ten jim vyhrožoval, že jestli se jenom trochu přiblíží, udělá z nich ropuchy. Do věže se také chtěli dostat Gérald, Yorwan, Kadehar, Kushumai a Kadwan, nicméně brána už byla očarovaná, tohle kouzlo zničili bez problému. Okamžitě šli nahoru, kde také nalezli Stín s Guillemotem pod ochraným kouzlem, nemohli ho však z ničit. Ambra poznala ženu ze sna. Na vysvětlování však nebyl čas, Kushumai uhranula Ambru, která se s bolestmi vrhla na ochranou bariéru a pomalu ji bortila, za chvíli se svalila téměř vyčerpaná k zemi, avšak stále se držela bariéry, její křik byl nesnesitelný. Přiběhla Coralie a objala ji, za velikých bolestí ji předala svou sílu a bariéra povolila. Ambra, Coralie a Kushumai se zhroutily k zemi. Mezitím už dorazili i ostatní kamarádi, protože si všimli, že děvčata s nimi nejsou. Kadehar začal boj se Stínem, avšak nebyl moc úspěšný, na pomoc si přivolali draka, kterého vykouzlili Gérald s Kadwanem, ten je stvořen za jediným cílem - zabít. Projel Stínovým tělem, ale k velkému údivu všech ho nezabil. Drak nezmizí, dokud sebou nevezme jednu oběť, bohužel se jí stal právě Kadwan. Pravá tvář Stínu se objevila. Nebyl to nikdo jiný než sám Šarlafak, mistr řádu Guilde. Od něj se dozvěděli, že nahlédl do Guillemotovy duše a zjistil, že jeho otcem je sám Mistr Kadehar. Všechny to natolik ohromilo, že nepostřehli Stínův plán. Ten vzal Guillemota, Knihu a přemístil se. Nikdo nevěděl kam. Zatímco se Kadehar s Yorwanem snažili zničit kouzlo, jež umožňovalo najít Guillemota, ostatní se vydali zpátky za rytíři, kteří právě vyhráli bitvu. Ošetřovali si zranění, Ambra hovořila s Kushumai, s níž se potkala při své první cestě do Světa nejistoty a kterou Kushumai začarovala, aby v případě nebezpečí chránila Guillemota. Totiho poslední příbuzný padl v boji, ale velké ztráty utrpěli i ostatní. Mezitím Stín domlouval Guillemotovi, aby mu pomohl odhalit poslední část Knihy. Guillemot má plán, namluví Stínu, že mu pomůže, a tak začali provádět zaklínadlo. Jakmile Guillemot pochopil, že zaklínadlo dospělo k vrcholu, vyvolal grafém moci a slunce, hrozivého ohně a zničujícího vítězství. Grafém vybuchl a Stín nevěřícně pozoroval Guillemota, jak vzplanul a rozhořel se chladným plamenem. Vyrazil z něj sloup světla a vrhl se k nebesům. Pak oheň přeskočil na Knihu a ze stránek knihy vytryskl druhý sloup energie. Z Knihy plameny přeskočily na Stín, objevil se třetí ohnivý sloup, který spojil oba předchozí a zamířil ke hvězdám. Guillemot se sesunul k zemi, ztratil vědomí, Kniha spadla na zem, konec knihy byl bílý, stránky zcela nepopsané. Na místě, kde byl před chvílí Stín, ležela na zemi jen hromádka popela. Kadeharovi se podařilo najít Guillemota, vyšli z věže za velkého jásotu, protože bylo jasné, že zvítězili nad Stínem. Kadehar vysvětlil, že ho jen našel v bezvědomí, že Guillemot, ačkoliv neví jak, porazil Stín sám. Všechny to naprosto ohromilo. Guillemot byl hrozně slabý, odvedli ho k lékařům do země Ys, kde se pomalu vzpamatoval. Zjistilo se, že Guillemot je syn Kadehara a Kushumai, která tenkrát vyměnila své dítě za dítě Alicie a její dítě svěřila pod ochranu Písečných lidí; tím vyměněným dítětem byl Kyl. Yorwan konečně našel svého syna. Urien, jelikož ztratil svého přítele, adoptoval Totiho, aby jeho dům nebyl tak osamělý. Coralie se dala dohromady s Romarikem, Gontrand s Agathou a Guillemot se poprvé políbil s Ambrou. A Bertram, ten slíbil králi Koriganů za jeho pomoc, že mu bude po dobu, kdy jeho druhové válčili, dělat šaška. Z Guillemota se stal hrdina, skoro legenda. Bohužel však ztratil svou magickou moc, je rád, že ho Kniha nechala naživu. Jeho pozornost upoutal hezký bílý kámen, který mu osobně daroval král Koriganů. Jen tak, hravě, sáhl na jeden ogham vyrytý na hraně kamene, pak položil hlavu na polštář, Guillemot netušil, že se ogham probudil a rozzářil se rudým světlem...

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: sue, 28.08.2008

   
­­­­

Související odkazy

­­­­

Diskuse k výpisku
Erik L'Homme - Tvář Vládce stínů (Hvězdná kniha)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­