ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Vrbová Amálie (*09.10.1863 - †11.11.1936)

   
­­­­

Spása

  • 1908
  • velký (proti)náboženský román z moravského venkova
  • tento román napsala spisovatelka pod pseudonymem Jiří Sumín; tento pseudonym převzala z románu Podivíni od polského spisovatele Kraszewského (1812-1887)
  • název románu Spása je symbolický a dá se vysvětlit více způsoby - snad se jedná o spásu lidstva, reprezentovaného skalickým lidem a poutníky, avšak může rovněž jít o spásu jediné ztracené duše v tomto davu, o spásu dívky, jež nemá sílu se bránit přesile, nemá sílu se vzepřít osudu a bojovat za cestu, kterou by si zvolila sama a dobrovolně
  • román je rozdělen do 3 částí a pak dále jen do kapitol označených římskými číslicemi; každá z částí je číslována zvlášť
  • text je podán v er-formě; některé kapitoly jsou pak psány formou dopisu (např. VII. a IX. kapitola druhé části)
  • děj se odvíjí lineárně, jen na začátku je krátká retrospektiva, jež slouží k osvětlení Marcelina životního příběhu do chvíle zázraku; čas fabule zahrnuje několik let; příběh je zarámován prostorem: začíná a končí ve Skalici

Spása je jedním ze dvou autorčiných velkých románů. Nejprve vycházela v roce 1905 časopisecky v Květech, knižně byla vydána o 3 roky později (1908). Jedná se o příběh, jenž byl inspirován skutečnou událostí, takzvaným suchdolským podvodem. Stejně jako v Lurdech, známém poutním místě ve Francii, se zde mladé dívce měla zjevit Panna Marie. Hlavním dějištěm příběhu je malá podhorská ves Skalice. Na mladou, dle všech lidí zcela bezúhonnou dívku Marcelu údajně pohlédne Panna Marie vyobrazená ve skalickém kostele. Navíc fakt, že je dívka chudým sirotkem, jen umocňuje přesvědčení lidí, že právě ona je tou nejvhodnější kandidátkou na světici...

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatel R. Prombergr roku 1908. Počet stran: 278.

DĚJ:

Marcela Běhařová byla dcerou zámožného dřevaře ve Skalici, chudé české vesnici. Otec se pustil do hledání rud, ztratil jmění a spáchal sebevraždu. Marcely se tak ujal klášter ve Zbruči a otcův závod převzal bohatý továrník Arnošt Hejnic. Dívce se v klášteře nelíbilo a odešla k Hejnicům. Tam podlehla továrníkovým svodům, což ji nakonec přimělo k návratu do kláštera, odkud pak odešla do Skalice ke strýci Kývorovi.

Ve skalickém kostelíku mají obraz Panny Marie. Marcele se zdá, že Panna hledí na ni nemilostivě. Tu již i jiní pozorují změny na obraze a dějí se první zázraky. Tkalcová Šámalová, jež ležela s ochrnutýma nohama, přichází najednou sama do kostela. Karbaníku Duškovi se zase uzdravuje ruka. Pověst se šíří, kostelík nestačí poutníkům a obec bohatne. Rostou obchody s devotionaliemi, vzmáhá se Chudův hostinec, zakládá se spolek, který má využít nenadálého obratu a Skalice sní o slávě francouzských Lurd...

Avšak Skalice má také své pochybovače. Například stařičkého faráře, jenž zázrakům nevěří. Nelíbí se mu sobecký fanatismus jeho oveček. Vidí, že lid stravuje horečka nespokojenosti jako všude, kde se něco rozdává, a poznává, že "na dně náboženského citu číhá dosud středověký barbar, který je hotov přinésti svému božství v oběť krev svého bratra". Zbožný lid není s ním spokojen, a tak ani moc nelituje jeho náhlé smrti.

Nejnešťastnější je však Marcela. Chtěla se pomstít továrníkovi a zatím je všude obklopena fanatickým davem, který vnikl i do jejího příbytku.

Zázračně uzdravená Šámalová mezitím ulehla a zemřela. Davy lidu se modlí za její vzkříšení, jež má provést Marcela. Dívka je s mrtvolou uzavřena po dva dny a pološílená prchá do lesů. Tam ji zastihne u studánky žebrák - ten si ve vodě umyje své churavé údy a uzdraví se. Záhy voda nestačí a v kostele přibývá zlatých i stříbrných darů.

Marcela si najde službu daleko od Skalice. Je tam šťastna, dokud ji Skaličtí neobjeví a nepřivezou zase zpátky. Skalice ji nutně potřebuje, neboť zázračný obraz zrezivěl a úplně se rozpadl - a s ním i sláva vesnice.

Pološílená a horečkami stižená Marcela se chce pomstít Hejnicovi, avšak upouští od svého úmyslu. Továrník je nešťastný, je vážně nemocný a v rodině s ním již nepočítají, ani mu nerozumějí. Továrník se nakonec zastřelí sám.

Dívka prchá před rozvášněným davem, jenž ji považuje za vražednici, do lesních hlubin, ve kterých navždy zmizí...

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Čm Elda, 31.12.2019

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník - nenalezen žádný další obsah z autorovy tvorby
Čítanka - nenalezen žádný úryvek z autorovy tvorby
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
Amálie Vrbová - SpásaMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­