ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Sedmík Emil (*02.12.1941)

   
­­­­

Dr.h.c. Mgr. Emil Sedmík se narodil 2. prosince 1941 v Brně do rodiny automechanika a prodavačky. V letech 1948-1956 navštěvoval osmiletou střední školu, završenou závěrečnými zkouškami, v letech 1956-1959 byl následně studentem jedenáctileté střední školy, kterou roku 1959 ukončil maturitní zkouškou.

STUDIA:

 • Od 1. října 1959 do 31. března 1960 studoval dva trimestry na fakultě elektrotechnické VUT Brno (v té době byly namísto semestrů zavedeny takzvané trimestry, což se však neosvědčilo a bylo později zrušeno). Jelikož se Sedmík zajímal spíše o vědy humanitní, z této vysoké školy odešel.
 • Od 1. října 1960 do 22. června 1964 absolvoval vysokou školu - Pedagogický institut v Brně, kde se v posledních dvou letech studia kromě zaměření na pedagogiku a filozofii specializoval i na výuku ruského jazyka a tělesné výchovy od 6. do 9. postupného ročníku ZDŠ. V posledních dvou ročnících tohoto studia (ve třetím a čtvrtém) současně absolvoval Vojenskou katedru při VUT Brno.
 • Dne 22. června 1964 úspěšně vykonal státní zkoušky s diplomovou prací a získal vysokoškolské označení "promovaný učitel", jež bylo dne 7. října 1991 rozhodnutím rektora Masarykovy univerzity v Brně změněno na akademický titul magistr (Mgr.).
 • Dne 14. října 2006 byl Mgr. Emilu Sedmíkovi udělen akademický titul doktor honoris causa (ve zkr. Dr.h.c.).

ZÁKLADNÍ VOJENSKÁ SLUŽBA:

Od 1. září 1964 do 31. srpna 1965 vykonal jednoroční základní vojenskou službu u VÚ 7450 Jaroměř II ve funkci velitele velitelské čety u protiletadlového dělostřelectva.

ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

 • Od 1. dubna 1960 do 23. července 1960 byl zaměstnán v Elektrotechnických závodech Julia Fučíka, n.p. Brno jako elektronavíječ.
 • Od 1. září 1965 do 31. srpna 1969 pracoval jako učitel ruštiny a tělesné výchovy 6. až 9. postupného ročníku na ZDŠ v Brně-Komárově, ul. Tuháčkova.
 • Z důvodu zájmu o kriminalistiku nastoupil do služebního poměru příslušníka SNB, zpočátku na Okresní správě SNB oddělení vyšetřování VB Brno-venkov (od 1. září 1969 do 31. ledna 1971) a posléze na Krajské správě SNB odboru vyšetřování VB Brno (února 1971 do 31. prosince 1987) jako vyšetřovatel se zaměřením na obecnou kriminalitu, kde dosáhl hodnosti majora.
 • Kvůli emigraci svého příbuzného do kapitalistické ciziny byl přinucen k odchodu z tehdejší policie do civilu k 31. prosinci 1987.
 • Poté krátce pracoval jako vyšetřovatel Městské prokuratury Brno (od 1. ledna 1988 do 31. srpna 1988), odkud opět musel z výše uvedeného důvodu odejít.
 • Od 1. září 1988 do konce února 1990 byl zaměstnancem rektorátu VUT Brno na personálním úseku.
 • Od 1. března 1990 do konce února 1992 zastával funkci požárního a následně i bezpečnostního technika pro strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně.
 • Od 1. března 1992 (po mimosoudní rehabilitaci) opět pracoval jako vyšetřovatel obecné kriminality na Krajském úřadu vyšetřování Policie České republiky, kde setrval do 30. listopadu roku 1993. Vzhledem ke svému pokročilému věku a zvýšené náročnosti práce požádal o uvolnění ze služeb Policie ČR a od 1. ledna 1994 nastoupil jako požární a bezpečnostní technik u společnosti Agrie, a.s. Brno.
 • Na základě novely zákona o požární ochraně, jíž byli požární technici zrušeni a nahrazeni osobami odborně způsobilými v požární ochraně s nutností vykonat státní zkoušku, nastoupil již v důchodovém věku 1. června 1998 jako strážný při ochraně areálu Brno, Šumavská 31-33, kde pracoval až do 14. srpna 2010 (s výjimkou dočasné služby při hlídání dalších objektů různých brněnských firem).
 • Na přelomu let 2004 a 2005 střežil po několik měsíců prodejnu a půjčovnu automobilů BS Auto Opel. Zde byl v noci 22. ledna 2005 při venkovní obchůzce přepaden a svázán dvěma pistolí ozbrojenými lupiči, kteří chtěli ukrást nová vozidla a trezor s penězi. Emilu Sedmíkovi se však podařilo zbavit pout a signální vysílačkou přivolal policii. Lupiči při příjezdu policistů ve zmatku zanechali na místě pistoli, dalekohled a uprchli, aniž by cokoli odcizili. Díky zanechaným stopám včetně otisků prstů a Sedmíkově svědectví byli následně dopadeni, uvězněni a odsouzeni k vysokým nepodmíněným trestům odnětí svobody.

LITERÁRNÍ A JINÉ AKTIVITY:

Kromě výše uvedených profesí vyvíjel Emil Sedmík aktivity v oblasti filozofie, přírodních věd, zejména fyziky a elektrotechniky, se zaměřením na publicistiku v konkrétním společenském časopise od roku 1995 do roku 2002. V popředí jeho činnosti bylo zamýšlení se nad různými záhadami světa. Od roku 1965 (tedy po dobu 43 let) se věnuje jak studiu vydávaných předmětných publikací, tak i provádí myšlenkové analýzy v těchto oblastech. Jednu povídku a dva články přihlásil prostřednictvím svého synovce Milana Sedmíka ve Švýcarsku do soutěže o tři nejlepší populárně vědecké povídky a články, pořádané švýcarskou pobočkou švédské finanční skupiny SKANDIA AG. V letech 2002 až 2004 se umístil poprvé na 2. místě a poté dvakrát soutěž vyhrál.

Od roku 1998 psal filozoficky laděnou knihu na uvedená témata, která vyšla v nakladatelství Fontána Olomouc v září 2005 pod názvem Objasněné záhady světa, s podtitulem Vesmír jako velké divadlo. Zde též zveřejňuje výsledky svého, možno říci světového objevu, spočívajícího ve fyzikálním ovlivňování přírody vyzařováním dosud neprozkoumané energie na větší vzdálenost samotnými lidmi a dále v upozornění na již viditelné projevy Einsteinovy teorie relativity v našem bezprostředním světě. Publikaci ilustrovala mladší autorova dcera Lenka Straková-Sedmíková, která ji taktéž doplnila dvěma povídkami na dané téma.

V osmdesátých letech 20. století publikoval v rámci své tehdejší profese se specializací na kriminalitu mládeže a páchanou na mládeži v brněnských novinách různé kriminalistické články o svých vyšetřovaných případech a přednášel o tom studentům na brněnských středních i vysokých školách.

Sedmík rovněž hrával na housle ve školních orchestrech, nejdříve na osmiletce a poté v kvartetu na vysoké škole.

RODINA:

Dr.h.c. Mgr. Emil Sedmík je ženatý, má tři dospělé děti - starší dceru Jitku (nar. 1964) a dvojčata: syna Vladimíra a dceru Lenku (nar. 1981). Jeho sourozencem je o 5 let mladší bratr Bohuslav.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Dr.h.c. Mgr. Emil Sedmík, 25.11.2011

­­­­

Diskuse k životopisu
Emil SedmíkMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­