ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 1.84
Hodnoceno: 344x Prosím, ohodnoť pojem

Styly = způsoby vyjadřování; dělí se podle:

 • funkce, kterou plní
 • účelu, za kterým jsou zpracovány

Prostěsdělovací styl

Základní funkcí tohoto stylu je dorozumět se. Projevy spadající do této oblasti se vyznačují hlavně jednoduchou větnou stavbou a kompozicí. Jedná se například o zprávy, upozornění, běžné rozmluvy, oznámení, vyprávění či jednoduché popisy.

 • hovorový
 • funkce prostě sdělná (věcně informační), styl běžné komunikace
 • nese jednoduchou informaci
 • prostá forma, běžná slovní zásoba; parazitní slova: prakticky, vlastnětedy
 • užívají se hodnotící postoje, spontánnost, dialogičnost

Odborný styl

 • plní funkci odborně sdělnou
 • neuplatňuje se zde citovost
 • poskytuje hlubší odborné poučení
 • důležitá věcná správnost a objektivnost, úplnost, přesnost, přehlednost a jednoznačnost, užívá fakta
 • častý výskyt odborné terminologie + vysvětlení; citace; zhuštěnost
 • typické předložky (nevlastní): v důsledku…, bez ohledu na…, za účelem…; slovesná sousloví: podat oznámení
 • styl věcné komunikace; důkladná připravenost

Dělí se podle stupně odbornosti a podle adresáta:

 1. vědecký (teoretický) – výsledky vědeckého výzkumu, přesné poučení o daném jevu
 2. popularizační – zjednodušené podání pro laiky, vysvětlení termínů (konkrétní události)
 3. administrativní (prakticky odborný) – praktický, termíny, v úřední a obchodní oblasti

Administrativní styl

 • též nazýván jako úřední, jednací
 • původně patřil do odborného stylu, nyní je to 5. funkční styl vyčleněný z odborného
 • funkce hospodářsko–správní a řídící
 • především písemná forma
 • výrazy neutrální (slohově a citově nezabarvené) – bez emocionality a osobních prvků
 • ustálená forma (někdy i přísné normy); připravený, přesné vyjadřování, spisovná čeština
 • ustálené formulace ⇒ usnadňují a urychlují komunikaci; texty jsou jednoduché, rychle a snadno se zpracovávají
  • klišé – Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji.
  • fráze – mládí má zelenou, položit život na oltář vlasti
  • předtištěné formuláře – heslovitě doplňujeme konkrétní údaje
 • přesnost, jednoznačnost, úplnost
 • pravdivost údajů
 • osoba autora i adresáta ustupuje do pozadí – zprostředkující činitel

Slohové administrativní útvary

 • úřední styk – žádost, úřední dopis, životopis, posudek
 • heslové – formulář, vysvědčení, poukázka
 • dokumentární – protokol, smlouva, potvrzení, usnesení
 • oznamovací – zpráva, objednávka, hlášení

Publicistický styl

 • styl hromadných sdělovacích prostředků (noviny, rozhlas, televize)
 • cíl:
  • informovat o aktuálních věcech
  • zapůsobit na adresáta + agitace (apel) – výzva, podnět k něčemu
  • přesvědčit o něčem; donutit, udělat si vlastní názor
 • požadavky:
  1. všeobecná přístupnost a srozumitelnost
  2. pravdivost a přesvědčivost
  3. aktuálnost
  4. poutavost a zajímavost v obsahu i ve formě

Slohové útvary publicistického stylu

Zpráva, oznámení, inzerát, komentář, novinový článek, recenze, nekrolog, úvodník, fejeton, interview…

Umělecký styl

 • funkce estetická ⇒ vyvolání citového prožitku
 • styl literární komunikace
 • působí na rozum, cit a fantazii čtenáře
 • subjektivnost autora
 • umělecká literatura = krásná, poezie, próza, drama (lyrika, epika, drama)
 • rozšiřování obzorů, poznání světa, pobavení – vžití se do osudů
 • předání faktů, dějů; charakterizační funkce – prostředí, osoby, doby
 • využití všech forem národního jazyka
 • velká pozornost se věnuje jazyku – poezie se liší od prózy (je umělečtější) – a zvukové stránce jazyka – rým, rytmus, metafory

Slohové umělecké útvary

 • poezie – epos, elegiebáseň
 • próza – novela, román, bajka, povídka
 • drama – komedie, činohra, tragédie

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené/upravené: 02.10.2012

­­­­

Diskuse k pojmu
Funkční stylyMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­