ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 2.38
Hodnoceno: 8x Prosím, ohodnoť pojem

Diskuse = rozprava, rozmluva, rozhovor, debata, rokování, výměna a obhajoba názorů

Účastníci diskuse vyjadřují své názory na určité problémy, hodnotí navrhovaná řešení a sdělují k nim svá stanoviska. Diskuse často navazuje na referát, výklad nebo je zahájena úvodním slovem. Předseda diskuse ji zahajuje, naznačuje problémy a uděluje slovo diskutujícím, usměrňuje průběh diskuse a na závěr ji shrnuje.

diskusi se vyhýbáme nespisovným, zvláště obhroublým výrazům. Vyjadřujeme se věcně, stručně a jasně.

Panelová diskuse

Jde o diskusi dvou a více odborníků/spe­cialistů, kteří před posluchači řeší dané téma, k němuž postupně sdělují své názory a stanoviska. Zpravidla se do jejich diskuse mohou následně připojit i samotní posluchači.

Panelová diskuse může probíhat například na pódiu nebo před televizními diváky…

Skupinová diskuse

Účastníci skupinové diskuse jsou rozděleni do několika podskupin, ve kterých mezi sebou debatují na zvolené téma. Členové podskupin obvykle delegují svého mluvčího, jenž na konci diskuse přednese jejich kolektivní názor na danou problematiku, jejich konečné stanovisko.

Cílem skupinové diskuse je nalézt všeobecný konsensus neboli společný postoj celé skupiny. Doporučuje se proto pro další analýzu zapisovat jednotlivá dílčí stanoviska podskupin…


Samotné slovo diskuse může být dle Pravidel českého pravopisu zapsáno dvěma způsoby ⇒ diskuse/diskuze. Oba způsoby zápisu jsou správné, avšak dle Internetové jazykové příručky Ústavu pro český jazyk se za slohově neutrální považuje podoba se s (podobně jako u dalších obdobných slov ⇒ busola/buzola; disertace/dizer­tace; renesance/rene­zance; resort/rezort aj.)

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: janula, 24. 10. 2019

­­­­

Vysvětlení pojmu Diskuse (panelová a skupinová diskuse) ve slovenštině?

Vysvětlení tohoto hesla ve slovenském jazyce naleznete na adrese:

­­­­

Diskuse k pojmu
DiskuseMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)