ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­­­­
Hodnocení práce slohovky

Aktuální známka: 2.11
Hodnoceno: 298x Prosím, ohodnoť práci

Ochrana životního prostředí


TÉMA:

"Příroda není chrám, ale dílna, ve které je člověk dělníkem" (výklad či referát o problematice ochrany životního prostředí)

OSNOVA:

I. Úvod:a) Uvedení do problematiky
II. Stať:a) Znečišťování atmosféry
b) Ozónová díra
c) Kyselé deště
d) Skleníkový efekt
e) Problematika odpadu
III. Závěr:a) Zhodnocení


Ekologie se zabývá vztahy mezi organizmy a prostředím, v němž žijí. Její hlavní studií je vliv lidské činnosti na životní prostředí. Životním prostředím nazýváme vše, co nás nějakým způsobem obklopuje. Může to být ovzduší, voda, ale i to, co vytvořil člověk. Často člověk přetváří krajinu, aniž by si připustil důsledky své práce. Z malých problémů se tak mohou stát problémy globální, tj. problémy týkající se celého světa. Dovolte, abych vás s některými z nich mohla blíže seznámit.

Mnoho továren vypouští do vzduchu chemické látky, které vznikají při výrobě jako vedlejší produkt. Ty se pak hromadí, zamořují ovzduší, řeky a nakonec oceány. Také výfuky autobusů, osobních a nákladních aut chrlí do ovzduší olovo poškozující lidský organizmus, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, a oxidy dusíku, které zapříčiňují kyselé deště. Množství některých škodlivin můžeme snížit katalyzátory připojenými na výfuky motorových vozidel.

Ozón, součást atmosféry vysoko nad zemský povrchem, vytváří ochrannou vrstvu pohlcující škodlivé ultrafialové záření Slunce, které může u člověka vyvolávat rakovinu kůže. Tuto vrstvu ale narušují chemické látky freonu. Nad Antarktidou a Arktidou objevili vědci dokonce tzv. "ozónové díry".

Sloučením oxidu siřičitého s oxidy dusíku a vodou v ovzduší vznikají slabé kyseliny, které mají podobu kyselých dešťů. Ty pak poškozují stromy, rozežírají budovy a hubí život v řekách. Množství oxidu siřičitého vypouštěného z tepelných elektráren do ovzduší se už dnes dokáže regulovat, ale příslušná zařízení jsou velmi drahá.

Dalším důsledkem lidské práce je skleníkový efekt. Atmosféra zde působí jako skleník - zadržuje teplo a ohřívá Zemi. Skleníkové plyny - například oxid uhličitý, metan a oxid dusný - zachytávají více tepla a Země se více zahřívá. Pro podnebí na zeměkouli by to mohlo mít nepříznivé důsledky. Zahřáním by mohli například roztát ledovce a tím by se mohly zvýšit hladiny vod.

Co s odpadem, vedlejším produktem lidské činnosti. Někteří lidé zakopávají do země toxické chemické látky a jiné nebezpečné odpadní produkty. Ty potom prosakují do vody i půdy a ničí v nich tak život. Příkladem by mohlo být silně znečištěné Severní moře. To je ale trestné a rozhodně to není v souladu s přírodou. Nejjednodušším řešením je řízená skládka, která ovšem zabírá půdu. Další způsob je Spalování za vysokých teplot, což je poměrně ekologické a vzniklé teplo se využívá na vytápění. V dnešní době se hodně využívá recyklace, znovupoužití. Recykluje se železný šrot, papír, sklo a plast. Pro biologické odpady je vhodné kompostování, tedy hnojení půdy.

Zpočátku byl člověk přizpůsoben přírodě. Dnes si člověk přizpůsobuje životní prostředí sám sobě. Myslím, že člověk by se měl více zamyslet nad svým jednáním vůči přírodě a uvědomit si, že planeta není určena jen pro něj, ale i pro ostatní lidi, živočichy, rostliny a hlavně i pro další generace. Doufám, že si toto lidé jednou uvědomí a najdou společně řešení.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Kyberka, 17.12.2005

   
­­­­

Diskuse ke slohové práci
Ochrana životního prostředíMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­