ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­­­­
Hodnocení práce slohovky

Aktuální známka: 1.81
Hodnoceno: 27x Prosím, ohodnoť práci

Mistr Jan Hus a jeho učení - kacíř, nebo světec?

Jan Hus se narodil v Husinci u Prachatic pravděpodobně v roce 1371. Jeho studium začalo v měšťanské škole v Prachaticích. Dále studoval na Karlově Univerzitě sedmero svobodných umění. Po vystudování se stal mistrem, následně i rektorem Karlovy Univerzity a vyučoval na artistické fakultě. Roku 1400 byl papežem vysvěcen na kněze a od roku 1402 začal působit v Betlémské kapli v Praze. Kazatelna však pro něj nebyla místo pouze pro rozjímání o náboženských otázkách, ale byla pro něj veřejnou tribunou, odkud při svých kázáních poukazoval především na nešvary v církvi.

Jan Hus ve svých kázáních a literatuře kritizuje a poukazuje na rozpory mezi církví a chováním kněžích, které se neshodovalo s tím, co kázali z Bible. Mimo jiné pak také kritizoval hamižnost a nadměrné bohatnutí církve na úkor chudých měšťanů a obyčejných lidí. Nejvíce ale Jan Hus napadá odpustky, které s Biblí a učením Bible neměly nic společného a jen potvrzovaly hamižnost církve. Církev Jana Husa za jeho učení nazývá kacířem a snažila se ho zneškodnit. Po označení kacířem byl uvržen do klatby. I přesto káže dál a Prahu opouští až poté, co padla výhrůžka, že pokud Jan Hus Prahu neopustí, bude nad ní vyhlášen zákaz konání církevních obřadů - interdikt. Opustil tedy prahu a uchýlil se na Kozí Hrádek a do Krakovce. Zde stvořil několik svých psaných děl, například O církvi (De ecclesia), ale nezapomněl ani kázat zdejšímu venkovskému lidu.

Na jaře roku 1414 je Jan Hus vyzván ke koncilu do jihoněmecké Kostnice, aby obhájil své učení, jež bylo považováno za kacířské. I přestože mu jeho přátelé radili, aby nejezdil, přesto odjel. Po příjezdu do Kostnice byl ihned uvězněn a během jeho věznění byl 3x koncilem vyslyšen, aby své učení obhájil. Jeho hájení však bylo marné. Hus byl prohlášen za nebezpečného kacíře, lháře a narušitele církve a odsouzen k trestu smrti upálením. Dne 6.7.1415 byl postaven na hranici. Před smrtí byl naposledy vyzván k odvolání svého učení. Jan Hus však věděl, že jeho učení je správné a je v souladu s Biblí i Bohem. Odmítl ustoupit a byl upálen.

Bylo učení, názory a kázání Jana Husa kacířské? Je zřejmé že ne. Kázal a psal podle Bible, v souladu s Bohem a Ježíšem Kristem. Ve své době byla církev mocná i bohatá a lidé, kteří šířili učení podobně jako Jan Hus, museli být rychle umlčeni. Otázka však je, proč katolická církev označuje Jana Husa stále za kacíře i v dnešní době, kdy je jasné, že se církev chovala chybně, v rozporu s Biblí. Dnes o sobě církev křesťanů říká, že je ekumenická. Ekumenismus spočívá v podstatě hnutí za sbližování, spolupráci, případně i sjednocování zejména křesťanských církví. Proč tedy není stále vyřešena otázka Jana Husa, když církev vychází a je zadobře se všemi vyznáními světa? Je to snad tím, co po smrti Jana Husa začali konat Husovi stoupenci? Mohou ze tím stát spanilé jízdy do Evropy? Evropa zná husitské revoluční hnutí jako rabování, zabíjení a nesmyslné válčení vyprovokované husity. Zpočátku se sice snažili šířit myšlenku kališnického vyznání, ale vidina finančního zisku byla tak silná, že se toto šíření víry změnilo v rabování a pustošení Evropy. A jsme znova u toho samého problému. Ten, kdo má větší moc a sílu, se brzy dostane k penězům a ustupuje od své počáteční myšlenky. Je možné, že by spanilé jízdy mohly mít podíl na stále trvajícím Husově kacířství? Jan Hus přece nechtěl boj, zabíjení a rabování. Chtěl církev zlepšit, moralizovat ji, připomenout jí její původní myšlenky a odnaučit ji naučených špatných mravů. Pro víru v Boha i trpěl. Na tuto otázku existuje mnoho názorů a z různého pohledu se dá dojít k jiným závěrům. Dle mého názoru by měl být mistr Jan Hus brán spíše jako světec, a to za to, co pro církev udělal - trpěl pro ni a snažil se ji vylepšit, ale ne jako kacíř, jenž se ji snažil zničit, rozebrat a zrušit ji. Nakonec, dnes se církev chová tak, jak si to Jan Hus představoval, podle toho, co kázal. Kdyby byl kacířem a jeho učení bylo proti církvi, církev by se stále chovala stejně i v dnešní době. Tak jak to ve středověku považovala za správné. Dnes již katolická církev ví, že ve středověku dělala spoustu chyb, které dnes už nedělá. Myslím si, že je tomu tak i díky lidem, jako byl Jan Hus.

Dovoluji si říct, že je veliká chyba označovat Jana Husa za kacíře. Byl to veliký Čech.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené:

   
­­­­

Diskuse ke slohové práci
Mistr Jan Hus a jeho učení - kacíř, nebo světec?Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)