ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení práce slohovky

Aktuální známka: 3.20
Hodnoceno: 5x Prosím, ohodnoť práci

Trest Boží

Světlo, které pronikalo do kaple, teď utvořilo zářivý obrys okolo temné siluety. Muž v černé kápi překročil práh a se zbožnou úctou se rozhlédl po kostele. Svižným, dlouhým krokem došel k oltáři, sundal si kapuci a poklekl na levé koleno. Sepjal ruce, sklonil hlavu a tlumeně odříkával modlitbu, již se už jako malý naučil. Pak vstal, vrhl na oltář poslední pohled a s tichým: "Budiž nám Bůh nápomocen!" se otočil k odchodu.
Vyšel na dlážděnou cestu vinoucí se mezi domy. Hvízdl na prsty a už sledoval klusajícího hřebce. Vyšvihl se do sedla, upravil si plášť, opasek s mečem posunul na bok, aby mu nepřekážel při jízdě, a vyrazil k branám hradiště. Pobídl koně do klusu nechávaje za sebou hradiště, předhradí plné kupců s kožešinami i podhradí páchnoucí dobytkem a laciným pivem. Jel dlouho, přejel planiny a oblast jezer a bažin, až konečně vjel do hustého lesa. Začalo se stmívat. Sesedl, odsedlal koně a uvelebil se na napadaném listí.
Mezi lidmi o tomto lese kolovaly historky plné černé magie, démonů a nestvůr. "V pověstech je i pravda," pomyslel si posměšně muž. Nepřišel sem dobrovolně. Ne, byl sem poslán, aby splnil úkol...
Nastala noc a lesem se rozezvučelo vytí vlků. Vstal, sesbíral zbytek svých zbraní a odešel směrem do nitra hvozdu. Ruku na jílci meče; blížil se k mýtině v srdci lesa. Ukryl se v roští a čekal pozorujíce obětní oltář. V tom na mýtinu vkročilo devět postav zahalených v černých pláštích. Osoby, lidské i nelidské, přistoupily k oltáři.
Když na obětní desku pokládali smýkajícího se člověka s kápí přes hlavy, vyskočil zpoza roští a vyšel na mýtinu.
"Hraješ si tu na Boha, Galene?" zavrčel na postavu držící dlouhou pozlacenou dýku. Galen sebou při zvuku melodického hlasu trhl.
"Ty?!" zasyčel pak a ušklíbl se, přičemž ve tmě zasvítily dva dlouhé, ostré špičáky.
"Tentokrát nevyvázneš živý, Strážce!"
"Možná ne, ale ona ano!" ukázal na dívku ležící na obětní desce. Upír se rozesmál a vrhl se vpřed. Strážce vytáhl dvouruční meč pokovaný stříbrem a zaujal bojovou pozici.
Ohně plály, stříbrná čepel zpívala píseň smrti, těla se míhala v divokém tanci přežití. Meč kovaný stříbrem konal svou práci, Strážce byl oproti upírům vždy o krok napřed, ale záludné útoky protivníků nebraly konce, lidské síly naopak.
Kruh se stahoval okolo osamocené postavy; myšlenky na útěk; v očích zoufalství míchané s hrdou pýchou válečníka; poslední naděje... Temné pohledy; obětní nůž.
Upadl v nemilost bohů...

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: xanettie, 13.02.2006

­­­­

Diskuse ke slohové práci
Trest BožíMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­