ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­­­­
Hodnocení práce slohovky

Aktuální známka: ---
Hodnoceno: 0x Prosím, ohodnoť práci

Mé vidění ve snu

  • povídka/zamyšlení

Zdálo se mi, že se vznáším nad městem, které zářilo zlatou barvou a stálo uprostřed jiného města. Vůbec jsem nerozuměl tomu, co tam dělám. Vznášel jsem se jako pták, necítil žádnou tíhu a jen jsem koukal na to město, jež mne oslňovalo svou září. Najednou se ono světlo zbarvilo do červené barvy a vedle mě se ukázala silueta postavy. Mé srdce a celá má duše věděla, že je to postava Syna Stvořitele, že tam se mnou je a chce mi něco sdělit. Neviděl jsem mu do tváře, ale i přesto si dokážu vybavit jeho úsměv, jeho bílé zuby a jeho dlouhý bílý plášť.

Když jsem hleděl na tu zářivou postavu, měl jsem velkou radost a zároveň i velký strach. V ten moment jsem nevěděl, co se mnou bude. Nevěděl jsem, jestli jsem mrtvý a nyní mě čeká soud, který rozhodne o tom, co bude. Byl jsem nejistý, i když jsem věřil, že předmětem jeho učení je láska. On se ke mně přiblížil a promluvil: "Neboj se mne, Ammare. Ty jsi pochopil učení, jež jsem předal světu. To učení, které pramení z lásky a věčného života a které je v srdci každého člověka, však udupali vládci této země a tohoto města, které vidíš před sebou. Vytvořili si svého Boha a svá pravidla, jež předávají celému světu. Pohltil je pocit moci a nadřazenosti, nemají zájem vést lidi k jejich božství, nemají zájem jim ukázat, co se v nich skrývá. Janovi jsem předal zprávu, která měla lidem ukázat tu cestu, aby poznali, co je pravda a život, a žili v radosti a lásce. Nechali se však svést světskými hodnotami a přestali věřit sami v sebe. Drahý Ammare, lidé potřebují nalézt cestu, aby jejich duše došla k osvícení a nemusela se tak stále transformovat na tento svět. Církev tento úkol nezvládla, zneužila svého postavení a díky tomu se lidé nedokážou vyladit na svou božskou podstatu. Amen, amen, pravím ti, tobě dávám vědění a moc, která ukáže lidem pravdu. Pravdu, která je zapsána mezi řádky v Bibli, mezi řádky plných lží a dodatků, výmyslů lidí."

Nedokážu ani popsat, co jsem v ten moment cítil. Celý můj život se mi promítl během vteřiny a já věděl, že to tak mělo být. Jen jsem koukal do té záře a potichu se zeptal: "Řekni mi, co je to pravda?"
V ten moment Syn ukázal svou pravou rukou na to město, jež stojí na vodách mnohých, a pravil: "To město, které vidíš, leží na sedmi pahorcích a je to město Vatikán. Od doby, kdy vzniklo toto město, bylo zvoleno 6 králů, tedy 6 papežů. Pět jich již zemřelo, jeden nyní kraluje a jeden, sedmý papež teprve přichází. Ten však přijde jen na chvíli, protože s ním zahyne ta žena, to město. Šelma, o níž psal Jan ve svých zjeveních, je osmý král, jenž je jedním z těch sedmi, je to ten sedmý papež, který brzy přijde. On už na zemi byl a opět se transformoval do tohoto úkolu. Přichází čas, kdy se všichni lidé dozví pravdu a bude jen na nich, zdali ji přijmou, anebo zůstanou ve tmě, která je pohltí. Ti největší vládci a králové jsou ti, kteří mají v rukách moc brát lidem jejich věčnost, ale přicházím k tobě, Ammare, abych ti ukázal, jak svou láskou a pravdou můžeš změnit svět. Já jsem to světlo, které v tobě přebývá a ty jsi ho poznal."

V ten moment ukázal opět na to město, které se začalo propadat a zalilo se vodou. Obyvatelé toho města umírali a modlili se v moment jejich smrti k Bohu, králi vesmíru. Je neuvěřitelné, co jsem potom viděl. Duše těch lidí stoupaly směrem vzhůru a poté jsem se objevil na vesmírném paprsku, který svítil modrou barvou, ten paprsek procházel každou duší, která se očistila a hned byla poslána opět na zem, aby se opět narodila do hmotného světa. Díky tomu jsem pochopil, že každý z nás má v sobě duši, která má svůj vnitřní úkol - poznat Otce a Ducha vesmíru, který je obsažen zejména v lásce. Láska, které lidé říkají Bůh. Pokud to odmítáme a žijeme pro materiální hodnoty, jež jsou pomíjivé, nemáme možnost naši duši vychovat a ona se tak opět vrací na planetu Zemi, kde žije znovu a znovu. Duše potřebuje dojít k osvícení, aby se mohla vrátit k Stvořiteli, k té prasíle vesmíru, která se nedá změřit, ani vidět, ani popsat, ani ovládat, lze jen cítit Duchem, který je uvnitř každého z nás. To je smyslem každé živé bytosti a člověk je tím nejvyšším stvořením Otce vesmíru. To jsem si uvědomil ve svém snu.
Poté jsem se probudil.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Ammar, 28.09.2015

   
­­­­

Diskuse ke slohové práci
Mé vidění ve snuMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­