ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

Ceska posta    
­­­­
Hodnocení práce slohovky

Aktuální známka: 3.20
Hodnoceno: 5x Prosím, ohodnoť práci

Veřejné a soukromé právo

Pojem soukromé právo lze definovat jako právo týkající se vztahu mezi osobami, veřejné právo se pak zabývá vztahem mezi osobami a orgány veřejné moci (vztah občan a stát).
Hranice však není jednoznačně určená.
Cílem soukromého práva je otevření co nejširšího prostoru soukromé iniciativě jednotlivce a svobodnému utváření soukromého života. Naproti tomu veřejné právo upravuje organizaci, působnost a činnost orgánů veřejné moci.

Pro veřejné právo platí zásada objektivity - orgán veřejné moci nesmí postupovat a rozhodovat se libovolně, ale může svou moc uplatnit pouze k zákonným účelům a v zákonném rozsahu.

V soukromoprávní oblasti vzniká jednotlivci oprávnění z jeho vlastní vůle, kdežto veřejné právo zakládá jednotlivci nárok aktem veřejné moci.

ÚSTAVNÍ PRÁVO:

 • veřejné právo
 • nejdůležitější právo
 • žádné právní předpisy nemohou být v rozporu
 • žádné prezidentské právo veta, kvalifikovaná většina
 • vymezuje stát a obsah státní moci

Zahrnuje:

 1. uspořádání státu (státní forma, podoba)
 2. rozdělení moci a výkon státní moci
  • nejdůležitější úřady a instituce
  • pravomoci těchto úřadů a institucí
  • způsob obsazování těchto úřadů
 3. práva a povinnosti občanů (základní práva a svobody občanů)

Prameny:

 1. Ústava České republiky - nejvyšší zákon státu
 2. ústavní zákony - ústavu mění a doplňují
 3. Listina základních práv a svobod

Součástí ústavního práva mohou být i mezinárodní smlouvy. Na ochranu ústavnosti dohlížejí ústavní soudy.

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY:

 • předpis č. 1/1993 Sb., schválený 16. 12. 1992 Českou národní radou, účinný od 1. 1. 1993
 • je k ní připojena Listina základních lidských práv a svobod č. 2/1993 Sb.
 • obsahuje Preambuli (úvodní prohlášení)
 • 113 článků, rozdělených do osmi hlav:
  1. Základní ustanovení
  2. Moc zákonodárná
  3. Moc výkonná (prezident republiky a vláda)
  4. Moc soudní
  5. Nejvyšší kontrolní úřad
  6. Česká národní banka
  7. Územní samospráva
  8. Přechodná a závěrečná ustanovení
 • články ústavy obsahují charakteristiku České republiky - svrchovaný, jednotný, demokratický právní stát
 • výkon prostřednictvím zákonodárné, výkonné a soudní moci
 • rozhodnutí vycházejí z vůle většiny
 • dbá ochrany menšin
 • šetrné využívání přírodních zdrojů a ochrana přírodního bohatství
 • mezinárodní smlouvy - mají přednost před zákonem

ROZDĚLENÍ MOCI VE STÁTĚ:

Zákonodárná moc

 • parlament - poslanecká sněmovna (200, 4 roky), senát (81, 6 let; každé dva roky se volí jedna třetina senátorů)
 • k platnosti přijatého zákona je nutné jeho vyhlášení a uveřejnění ve sbírce zákona

Výkonná moc

 • prezident a vláda
 • prezident republiky je hlava státu (volí se na pět let; musí mu být více jak 40 let; funkci může jedna osoba zastávat maximálně dvakrát za sebou; velitel ozbrojených sil; uděluje milosti, vyhlašuje amnestie)
 • vláda řídí a kontroluje administrativní aparát

Moc soudní

 • nejvyšší soud, nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy
 • ústavní soud - ochrana ústavnosti

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: jirkec, 20.04.2013

­­­­

Diskuse ke slohové práci
Veřejné a soukromé právoMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­