ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.



Menu

­

Mertlík Rudolf (*14.05.1913 - †28.07.1985)

­­­­

Příběhy Odysseovy

Převyprávění starořeckého hrdinského eposu Odysseia je určeno starším dětem a mládeži. Text doprovázejí ilustrace Michala Cihláře.
Hrdina starověké mytologie Odysseus se proslavil během cesty zpět po skončení trojské války. Souboje s obry, přírodními úkazy i olympskými bohy nejsou jednoduché, ale nakonec dosáhne svého cíle sám, jediný.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2014 (2. vydání). Ilustroval Michal Cihlář. Počet stran: 182. ISBN: 978-80-00-03500-0.

OBSAH:

Trojská válka

Bohové pořádali svatbu, ale nepozvali na ni Eridu, bohyni sváru. Ona to však zjistila a stejně na svatbu přišla, kde hodila mezi bohyně zlaté jablko s nápisem "Té nejkrásnější". Ty se pohádaly, které z nich vlastně patří. Zeus je poslal za Paridem, aby vyřešil jejich spor. Héra mu nabídla bohatství a vládu nad všemi zeměmi, Athéna moudrost, dovednost, talent k umění i válečný úspěch a Afrodita Helenu, manželku spartského krále Meneláa, za ženu. Paris dal jablko Afroditě a potom unesl Helenu, která s ním šla dobrovolně. Meneláos vyzval všechny Řeky k boji proti Tróje.

Devět let byl boj nerozhodný, až desátý rok se Achilles s Agamemnónem pohádali o kořist. V důsledku toho matka Achilla zařídila, aby začali Řekové prohrávat. Achilles nechodil do bitev, a tak si jeho zbroj vypůjčil Patroklos, jehož zabil Hektór. Hektóra pak zabil Achilles, ale sám byl zabit Paridem. Achillovu zbroj dostal Odysseus.

Odysseus postavil dřevěného koně, ve kterém se schovali nejlepší bojovníci a dal ho před hradby. Trójané ho zatáhli dovnitř, a když protivníci oslavovali vítězství, Řekové vylezli a všechny je pobili.

Odysseův návrat

Bohům se nelíbilo vraždění poslední noci, a tak museli vytrpět mnohé strasti, ale nejvíce trpěl Odysseus.

1. Kikonové
Když Odysseus vyplul z Tróje, vítr ho zavál ke Kikonům, nevlídným lidem, jejichž město Odysseus dobil, aby se dostal na pevninu. Kikonové se potom pomstili za pomocí svých sousedů, takže nakonec prchl.

2. Lotofágové

Zeus na Odyssea a jeho posádku seslal strašnou bouři a oni přistáli u břehů Afriky, kde žili Lotofágové, kteří dali výzvědům ochutnat květ lotosu a oni už nechtěli zpět, takže je musel Odysseus odvléct násilím.

3. Kyklopové

Další ostrov byl obydlen jednookými obry - kyklopy. Hrdinové vešli do jedné jeskyně, myslíce si, že ji obývá pastýř. Když přišel kyklop a uzavřel jeskyni obrovským kamenem, dal si dva z nich k večeři. Ráno další dva a večer také. Po večeři dal Odysseus kyklopu Polyfémovi víno a opil ho. Při tom se mu představil jako Nikdo. Když usnul, vypíchl mu oko. Ani ostatní kyklopové mu nepomohli, protože když se ptali, kdo mu ublížil, křičel Nikdo. Ráno se hrdinové přivázali pod berany a vyklouzli z jeskyně. Polyfémos poprosil svého otce Poseidóna, aby nedopluli domů.

4. Král Aiolos

Král Aiolos, jenž je hostil, byl bohem větrů a svázal všechny nepříznivé větry do měchu, který jim dal s sebou. Odysseova družina podlehla pokušení a otevřela ho. Nastalo boží dopuštění a oni dopluli zpět k Aiolovi, který se na ně rozezlil a vyhostil je ze svého domu.

5. Laistrygónové

Na dalším ostrově žili obři, kteří zahubili mnoho hrdinů. Zbyla jen jedna loď s Odysseem a několika plavci.

6. Kirké

Kirké byla dcera Hélia a čarodějnice. Plavce proměnila ve vepře. Odysseus je zachránil za pomoci Hémése a jeho kouzelných bylin. Kirké je u sebe rok nechala a pak jim dala na cestu pár rad a příznivé větry.

7. Podsvětí

Dospějí k Ókeanovým proudům a najdou vchod do podsvětí. Obětují černá zvířata a vykonají trojí úlitbu zemřelým. Ti se shromáždí, aby se napili krve včetně Teiresia, který mu řekne věštbu. Potom se vrátí ke Kirké.

8. Kirké

Kirké je pohostila a řekla Odysseovi, jak překonat další nástrahy.

9. Sirény

Odysseus svým druhům zalepil uši voskem a sebe nechal přivázat ke stěžni. Díky tomu okolo tohoto lákajícího ostrova propluli.

10. Skylla a Charybdis

Když proplavali touto úžinou mezi Skyllou a Charybdou, Skylla sežrala šest plavců, ale ostatní šťastně propluli.

11. Hélios

I přes Odysseovy prosby zastavili na ostrově se stády boha Hélia. Zeus na ně poslal bouři. Když snědli všechny zásoby, odešel se Odysseus modlit a jeho druhové zabili Héliovy nejkrásnější kusy. Hélios za trest všechny zabil na moři, jen Odysseus přežil, protože nejedl zakázané maso.

12. Kalypsó

Když přistál u ostrova Ógygia, nymfa ho pohostila a díky jeho vyprávění se do něj zamilovala. Chtěla, aby tam navždy zůstal, ale on se modlil o návrat na Ithaku. Hermes jeho prosby vyřídil Kalypsó a ta mu dala zásoby na loď, kterou si vyrobil. Na moři ho zahlédl Poseidón a poslal na něj bouři, ale zachránila ho bohyně tonoucích plavců Leukothea.

Mezitím Athéna obdařila Telemacha silou, kterou měl vyhnat nápadníky své matky a poradila mu, aby sám jel svého otce hledat. Ženiši byli zpupní, a tak nejdříve tajně odjel. Bohužel o Odysseovi nikdo nic nevěděl a on se vydal na cestu domů. Nápadníci se o tom dozvěděli a počkali si na něj v zátoce, aby ho zabili.

13. Fajákové

V zemi Fajáků vládl král Alkinoos, který měl pět synů a dceru Nausikaá, které Athéna poradila, aby šla vyprat k moři. Při tom potkala Odyssea, jehož odvedla do paláce, kde mu dala šaty a jídlo. Pak ho odvezli na Ithaku, za což je potrestal Poseidón.

14. Ithaka

Odysseus s Athénou schovali dary od Fajáků a Odyssea proměnila v žebráka. V tomto přestrojení šel za Eumaiem, který ho vřele pohostil a ubytoval.

Zatím Athéna upozornila Telemacha na ženichy čekající v zátoce, a tak plul jen v noci a obelstil je. Hned jak dorazil na Ithaku, došel za Eumaiem, kde našel Odyssea, jenž se mu nechal poznat. Domluvili se na plánu, jak porazit ženichy. Ráno došli oba do paláce, Odysseus přestrojený za žebráka. Penelopa chtěla, aby jí večer vyprávěl o svých dobrodružstvích, jenže večer už byl v paláci jiný žebrák Íros, se kterým zápasil a vyhrál jídlo. Když ženiši odešli, Odysseus a Telemachos uklidili všechny zbraně z místnosti. Pak šel za Penelopou, kde ho poznala Eurykleia, ale slíbila mlčenlivost.

Ráno uspořádala Penelopa soutěž. Kdo prostřelil šíp otvory dvanácti seker, mohl si ji vzít. Ani jeden ženich to nezvládl, ale Odysseus ano. Potom si s Telemachem vzali zbraně a skoro všechny zabili. Následně pověsili neloajální služky a pastýře Malanthea. Když se to dozvěděla Penelopa, nejdřív tomu nevěřila. Ráno šli za Laértem a uspořádali velkou hostinu.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Green Fire, 16.05.2015

   
­­­­

Diskuse k výpisku
Rudolf Mertlík - Příběhy Odysseovy







Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­