ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Verne Jules (*08.02.1828 - †24.03.1905)

   
­­­­

Pět neděl v baloně (2)

  • přeložil František Pelikán

II.

Článek Daily-Telegraphu. - Válka vědeckých časopisů. - Pan Petermann hájí svého přítele, doktora Fergussona. - Odpověď učence Konera. - Učiněné sázky. - Rozličné návrhy podané doktorovi.

Nazejtří uveřejnil Daily Telegraph v čísle ze dne 15. ledna článek tohoto znění:
"Afrika vyjeví konečně tajemství svých širých pustin; novověký Edip ozřejmí nám tu záhadu, jíž učencové šedesáti věků nedovedli rozřešiti. Hledati prameny nilské, fontes Nili quaerere, považováno jindy za pokus nesmyslný, za přelud neuskutečnitelný.
Doktor Barth dostav se až do Sudanu po šlépějích Denhamových a Clappertonových; doktor Livingstone rozšířiv své neohrožené výzkumy od Mysu Dobré Naděje až k řece Zambezi; kapitáni Burton a Speke objevivše velká jezera vnitrozemská, proklestili trojí cestu moderní civilisaci; jejím průsečníkem, kam nepodařilo se dosud proniknouti nižádnému cestovateli, je samo srdce Afriky. Tam směřujtež veškery úsily.
Práce pak těchto smělých průkopníků vědy budou obnoveny odvážným pokusem doktora Samuela Fergussona, jehož krásné výzkumy často se událo oceniti našim čtenářům.
Tento neohrožený discoverer (objevitel) zamýšlí přeplouti balonem celou Afriku od východu na západ. Jsme-li dobře zpraveni, bude východištěm této úžasné cesty ostrov Zanzibar na východním pobřeží. Kde skončí, to věděti zůstaveno jedině Prozřetelnosti.
Návrh k tomuto vědeckému výzkumu učiněn včera úředně v královské společnosti zeměpisné; suma dvou tisíc pěti set liber jest odhlasována k úhradě nákladů podniku.
Neopomineme přinášeti svým čtenářům zprávy o tomto pokuse, jenž nemá sobě rovna v letopisech zeměvědy."
Jak si lze pomysliti, setkal se tento článek s náramným ohlasem; vzbouřil nejprve mocné vlnobití nevěřivosti; doktor Fergusson pokládán za bytost naprosto smyšlenou, vynalezenou panem Barnumem, který zrejdiv Spojené Státy chystal se "prodělati" britské ostrovy.
Žertovná odpověď vyskytla se v Genevě v únorovém čísle Věstníku zeměpisné společnosti; tropila si duchaplné úsměšky z královské společnosti londýnské, z Traveller's Clubu a z nevídaného jesetera.
Než pan Petermann donutil ve svých Mittheilungen v Gothě vydávaných genevský časopis k úplnému mlčení. Pan Petermann znal osobně doktora Fergussona a zaručoval se za neohroženost svého odvážného přítele.
Netrvalo ostatně dlouho, a nebylo již lze pochybovati; přípravy na cestu konaly se v Londýně; lyonských továren došla znamenitá zakázka na dykytu ke zhotovení balonu, a britská vláda posléz ustanovila doktorovi k službám dopravní loď Resolute s kapitánem Pennetem.
V brzku nastal hotový příval pobídek, nebylo konce blahopřáním. Obšírný výklad o podrobnostech podniku přinesly zprávy zeměpisné společnosti pařížské; pozoruhodný článek byl vytištěn v Nových letopisech cest, zeměvědy, dějin a starožitnictví pana V. A. Malte-Bruna; důkladná práce, vydaná v Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde doktorem W. Konerem, dokázala vítězně možnost cesty, líčíc její čáky na úspěch, povahu překážek a náramné výhody postupu povětrnou drahou; její pisatel nesouhlasil toliko s místem odjezdu; pokládal za příhodnější Massauu, malý přístav habešský, odkudž vyrazil roku 1768 James Bruče hledat zřídel nilských. Ostatně obdivoval se nepokrytě ráznému duchu doktora Fergussona a jeho srdci, trojnásobně obrněnému, v němž uzrálo předsevzetí, pokusiti se o podobnou cestu.
Nord American Review znamenal s nelibostí, jaká sláva kyne Anglii; obraceje doktorův zámysl v žert, navrhoval mu, aby dorazil až do Ameriky, když už bude na cestě tak dobré.
Slovem, nepočítaje časopisy celého světa, nebylo vědeckého sborníku od Časopisu evangelických misií až po Alžírský a osadní obzor, od Letopisů rozšiřování vědy až po Church Missionnary Intelligencer, aby o věci nepodával zpráv ve všech obdobách.
Horlivci v Londýně a Anglii vcházeli u velké sázky:

  1. o skutečnou nebo domnělou jsoucnost doktora Fergussona;
  2. o cestu samu, o níž jedni říkali, že na ni ani nedojde, a druzí, že bude jistě podniknuta;
  3. o to, zdaří-li se, či nezdaří-li se;
  4. o pravděpodobnost anebo nepravděpodobnost návratu doktora Fergussona.

Činěny sázky o značné sumy liber, jako by bylo šlo o dostihy epsomské.
Tak stalo se, že všichni: věřící, nevěřící, nevědomci i učenci nepouštěli doktora se zřetele; byl lvem dne, netuše, že má hřívu. Podával ochotně stručné a jasné výklady o své výpravě. Byl snadno přístupen a nejnelíčenější člověk na světě. Představil se mu nejeden smělý dobrodruh, jenž by se byl rád zúčastnil jeho slavného a nebezpečného podniku; odmítl všecky, neudav příčiny své záporné odpovědi. Mnoho vynálezců mechanismů, jichž lze prý užiti k řízení balonů, přišlo mu nabídnout svoji soustavu. Nepřijal ani jediné. Kdo se ho ptal, objevil-li něco v té věci, tomu důsledně odepřel vysvětlení a zaměstnával se pilněji než kdy před tím přípravami na cestu.

Tisk (Ctrl+P) Uložit jako PDF

Vloženo: 24.03.2015

Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Sdílet na Facebooku
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Bratři Kipové
-Cesta do Francie
-Cesta do středu Země, Cesta do středu Země (2), Cesta do středu Země (3), Cesta do středu Země (4), Cesta do středu Země (5)
-Cesta kolem světa za 80 dní, Cesta kolem světa za 80 dní (2)
-Dva roky prázdnin, Dva roky prázdnin (2), Dva roky prázdnin (3)
-Dvacet tisíc mil pod mořem, Dvacet tisíc mil pod mořem (2), Dvacet tisíc mil pod mořem (3), Dvacet tisíc mil pod mořem (4), Dvacet tisíc mil pod mořem (5), Dvacet tisíc mil pod mořem (6)
-Lodivod dunajský
-Na Kometě
-Ocelové město, Ocelové město (2)
-Patnáctiletý kapitán
-Pán světa
-Pět neděl v baloně
-Robur Dobyvatel
-Tajemný hrad v Karpatech
-Tajemství Viléma Storitze
-Tajuplný ostrov, Tajuplný ostrov (2), Tajuplný ostrov (3)
-Trosečníci lodi Jonathan
-Vynález zkázy
-Zatopená Sahara
Čítanka-Cesta do středu Země, Cesta do středu Země (2), Cesta do středu Země (3)
-Cesta kolem Měsíce, Cesta kolem Měsíce (2), Cesta kolem Měsíce (3)
-Cesta kolem světa za 80 dní
-Dva roky prázdnin
-Dvacet tisíc mil pod mořem, Dvacet tisíc mil pod mořem (2), Dvacet tisíc mil pod mořem (3), Dvacet tisíc mil pod mořem (4), Dvacet tisíc mil pod mořem (5), Dvacet tisíc mil pod mořem (6)
-Maják na konci světa, Maják na konci světa (2)
-Patnáctiletý kapitán
-Pět neděl v baloně, Pět neděl v baloně (2), Pět neděl v baloně (3), Pět neděl v baloně (4)
-Robur Dobyvatel, Robur Dobyvatel (2)
-Tajuplný ostrov, Tajuplný ostrov (2), Tajuplný ostrov (3), Tajuplný ostrov (4), Tajuplný ostrov (5), Tajuplný ostrov (6), Tajuplný ostrov (7), Tajuplný ostrov (8), Tajuplný ostrov (9), Tajuplný ostrov (10), Tajuplný ostrov (11), Tajuplný ostrov (12), Tajuplný ostrov (13), Tajuplný ostrov (14), Tajuplný ostrov (15), Tajuplný ostrov (16)


MAPY WEBU Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé DŮLEŽITÉ INFORMACE Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti OPTIME - prodej reklamy - marketingové zastoupení pro Český-jazyk.cz
- web: www.optime.cz
- kontaktní osoba: Mgr. Marek Sochor
- více informací o možnostech reklamy na Český-jazyk.cz


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Stop blokování reklam

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­