ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Preissová Gabriela (*23.03.1862 - †27.03.1946)

   
­­­­

Gazdina roba

OSOBY

EVA - krajčířka
TETKA EVINA
MEŠJANOVKA, KOTLIBOVKA - selky
MÁNEK MEŠJANÝ
MARYŠA KOTLIBOVÁ
SAMKO JAGOŠ - kožušník
ZUZKA - podruhyně
DOKTOR Z HROZENKOVA
NOTÁRIUSKA - jeho žena
HUSPEKA - pravotár z Prešpurka
DANYŠ - sklinkář
JOŽKA - šohaj
POLUŠA - jeho frajerka
ŽIGA - dělník, houslista
RUBAČ - dělník
BARON, BARONKA - majitelé dvorce v Rakousích
SPRÁVCE
DRUHÝ STÁREK
Šohaji a děvčata. Dělníci a dělnice.

První jednání na návsi pohraniční uhersko-slovenské dědiny, druhé v komoře Evy v Samkově stavení, třetí jednání na tovarychu panského dvora v Rakousích.
Mezi prvním a druhým jednáním uplyne doba čtyř let.

JEDNÁNÍ PRVNÍ

Náves slovenské dědiny. Nalevo hospoda a vpředu v postraní Evina chalupa; napravo statek Mešjaných. U hospody v pozadí strom s lavičkou, kde sedí SAMKO, kožušník. Po jevišti přechází šohaj JOŽKA s frajerkou POLUŠOU, již drží kolem pasu. Slaví se hody. Z hospody se ozývá tlumená hudba a šum. Ze dveří vyrazí rozjařený DANYŠ, sklinkář, klobouček s velikým kosířkem a voničkou v ruce. Zpívá dle noty z hospody se ozývající.

Výstup první

DANYŠ, JOŽKA, POLUŠA, v pozadí SAMKO.

DANYŠ: Anička, dušička, někašli, (hrozí prstem po notě) aby ma pri těbe něnašli. Bo ak ma pri těbe očujú - tú! (Bujné zavýsknutí, jež musí být originálně slovenské, při němž si dá Danyš ruku za hlavu.) Vezmú mi klobúčik aj šubu - tú! (Pleští kloboukem o zem, ale ihned ho zase zdvíhá.)
POLUŠA (s Jožkou přicházející, žertem): Co tys mne, Danyšu, ani neprovedl?
DANYŠ: Zavedl ňa k tobě stárek? Dalas ně voničku? Či mám já tobě rovný statek? Och, tys mi ta pravá! Ať si ta len podrží tvůj frajer. (Obraceje se k Jožkovi.) Jožko, co si myslíš, že moje dievča na Trenčansku sa tej tvojej nevyrovná? Ba vyrovná! (Posadí se z druhé strany na lávku vedle Samka, a podepra si dumně hlavu, pokračuje.) Ona má moja Ančka takové uprimné oči, jaké v celej vašej dědině i žádná němá - baže i žádná - -

JOŽKA a POLUŠA jdou, držíce se kol pasu, se smíchem vpravo.

Výstup druhý

NOTÁRIUSKA, DOKTOR z Hrozenkova. PŘEDEŠLÍ. Později EVA s MÁNKEM.

Z pravé strany přichází NOTÁRIUSKA zavěšena v rámě svého druhého muže, DOKTORA, zastaví párek JOŽKU s POLUŠOU, přecházející tu posud v živé rozmluvě.

NOTÁRIUSKA: Prosím vás, slaví se zde v této hospodě hlavní hodová muzika?
JOŽKA: Ano, poníženě prosím.
NOTÁRIUSKA: My bychom se tam rádi podívali; bývá to zajímavé.
JOŽKA: Včil už neuvidíte, poníženě prosím, velkomožná paní, mnoho pěkného. To jste měli dojít hned zvečera. Včil už sú stárci napilí a stárky od tance pocuchány... Ale nech sa jen lúbí tam vejít. Však vás snad ještě zavedú.
DOKTOR (k své ženě): Co to, dušičko, znamená "zavedú" - (žertem) snad tam nebude nějakých víl?
NOTÁRIUSKA: Ach, to jsou starodávné zvyky našeho dobrého slováckého lidu. K hodům, jež vy u vás v Čechách nazýváte posvícením, zvolí se vždy čtyři stárci, kteří ručí za pořádek celé chasy. K nim se přidělí čtyry svižné družice, zvané stárky, obyčejně milenky těch hochů. Již odpoledne chodívá takový vyšňořený průvod s hudbou po vsi, po domech zavádět - to znamená, že stárci provádějí ženské, uvádějíce je k tanci na poctu mužům. Mezi jich tancem obskakují chlapci s opentlenými lahvicemi vína, dávajíce poctěným zavdávat. Však počkej, jakmile nás cizince v hospodě uvidí, hned nás zavedou oba do sóla.

Z hospody vyběhne EVA s MÁNKEM. Oba trvají chvíli v němém rozladěni. Eva se opírá sebevědomě a vzdorovitě o veřeje nebo přechází, Mánek zkroušeně při ní.

DOKTOR: Jenom se mi nesmíš s těmi šohaji dlouho otáčet, abych nemusel žárlit.
NOTÁRIUSKA: Jen si dej ty pozor! Z našich slovenských dívek je každá jako kytička. Jen si prohlédni tu tam - (ukazuje na Evu) jak dokonalá to kráska!

Ubírají se do hospody.

POLUŠA (k Jožkovi potichu a závistivě): Já nevím, co ludé na té Evě krásného viďá. Ona sa zatím jen tak nadnášlivě zná strojit. Však není nadarmo krajčířkú; najlépe ušije na sebe. Ale nadutá je ke své chudobě - já ju nemožu ani vidět.
JOŽKA: No, hezká je, to sa jí nemože upřít.
POLUŠA (špičatě): To já vím, že sa tobě lúbí.
JOŽKA: Och, to zrovna ne! Já ju také nemožu vystát, že sa k nám chlapcom vždycky tak pyšně chová. Ona zhlíží jenom k Mánkovi; ale to sa přepočítá.

Odejdou do hospody.

Výstup třetí

MÁNEK, EVA.

MÁNEK: Nesužuj mě, Eva!
EVA: Jaké sužování! Řekla jsem ti, že dnes nebudu s tebú tancovat, protože jsi sa nechal zvolit od chasy za stárka. A víš přeca dobře, že mne chudobné dievča k tobě za stárku nedajú. Kde bych já vzala čtyrycet rýnských na ústroj a propijnú? A já musila tvojí stárce Maryši Kotlibové šit šaty! - Jsu "krajčířka"! -
MÁNEK: Proboha tě prosím, Evuško, já za to nemožu! To bylo z vůle představenstva; vysmáli by sa mi, kdybych stárkovství nepřijal, že juž za předního šohaja nestojím.
EVA (pohrdlivě): Vysmáli! - A když já jsem Maryšiny šaty slzami kropila - na tom věru ničeho nebylo! Jdi mi - ty jaktěživ nic samostatného nedokážeš... Nakázali ti to mamička a švagrové, viď?
MÁNEK: A já si přeca jiné nevezmu než tebe! Věř mi, Evušo, ty si povíš, žes pro to moje stárkovství Maryšiny šaty slzami kropila, a já - já sa pro tebe už dost nenaplakal?
EVA: Ty tak snadno pláčeš a nejen kvůli mně.
MÁNEK: Nevíš, co jsem zkusil; nepamatuješ sa, jak jsem si ti o pomlázce stýskal a přitom mi pláčem srdce usedalo - z hanby, že mi švagr před rychtářem a radním pro tebe nadal pochabých janků a nezdárných synů? A když jsem si to tobě stěžoval, tys tak pokojně u mne stála, jako panáček o funuse, tys se mnú jakživa nezaplakala. Och, to tvoje divné srdce! Evuša moja! Co si jen taková?
EVA: Víš, Mánku, tu té černé země, která najlépe snad ludi zná - anebo Pánaboha sa ptaj, ale ne mě. Proč bečí a motá sa strachem poplašená ovca, kdybys na ňu zadupal - proto, že má ovčí dušu; a proč sa tě nebojí a jiného než svého cíle si nevšímá bár - jen ta malá vlaštovica?
MÁNEK: Ale ty nemáš ke mně té lásky, co já k tobě, sice bys mě jakživa nesužovala.
EVA: Ty si povíš, že já nemám srdca a lásky k tobě. To by jsi zas mohl sa zeptat naší tetky a tatíčka. Ti to lépe věďá vykládat, když mne pro tebe špičkujú, že si mne nevezmeš a všecko zlé mi prorokujú... A ještě by jsi sa mohl zeptat měsíčka, proč nemožu zdravo spat, tak jako jiní ludé, a když konečně zaspím, proč sa mi vždy jen zdává o nebožce mamičce, jak je podlé ní na hřbitově pod břízečkú pro mne dost místa...
MÁNEK: Tož poď se mnú, duša moja, do kola...
EVA: Už jsem pověděla! (Podrážděně.) Prisámboh, že s tebú do kola nevejdu, abys už mě nechal na pokoju.
MÁNEK: A já odběhnu od muziky dom - ať to potom dopadne na hanbu, že su stárkem, a nevydržím, jak sa patří, do rána. To jen pro tebe, pro tu tvoju umíněnú hlavu. (Výhružně.) Já už idu! (Ale stojí.)
EVA (chladně): S Pánembohem! (Ironicky.) Dobře sa vyspi!

MÁNEK dopáleně odběhne do statku vpravo. EVA se vrací pomalu k hospodě, kde se ozývá znova tlumená hudba.

Tisk (Ctrl+P) Uložit jako PDF

Vloženo: 19.05.2017

Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Sdílet na Facebooku


MAPY WEBU Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé DŮLEŽITÉ INFORMACE Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti OPTIME - prodej reklamy - marketingové zastoupení pro Český-jazyk.cz
- web: www.optime.cz
- kontaktní osoba: Mgr. Marek Sochor
- více informací o možnostech reklamy na Český-jazyk.cz


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Stop blokování reklam

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­